Eduskunta hyväksyi yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­te­tun kertomuksen

21.11.2022 15:19

Yhdenvertaisuusvaltuutettu luovuttaa kertomuksen eduskunnalle joka neljäs vuosi. Kertomus antaa katsauksen yhdenvertaisuuden tilasta Suomessa sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ulkomaalaisten oikeuksiin ja ihmiskauppaan liittyen ja siinä suositetaan eduskunnalle lakimuutoksia, jotta yhdenvertaisuus ja perusoikeudet toteutuisivat nykyistä paremmin. Eduskunta hyväksyi täysistunnossa yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen vuodelta 2022.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus (K 7/2022 vp) hyväksyttiin äänestysten jälkeen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön (TyVM 12/2022​ vp) mukaisena. Mietinnössään valiokunta ehdottaa muun muassa, että valtioneuvosto 

  • toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla yhdenvertaisuussuunnittelua ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia parannetaan ja vahvistetaan julkisessa hallinnossa ja lainvalmistelussa,
  • toteuttaa tarvittavat toimenpiteet syrjintää ja rasismia koskevan tiedon järjestelmällisen keruun mahdollistamiseksi ja turvaa työn vaatimat resurssit,
  • varmistaa, että viranomais- ja välttämättömyyspalveluita digitalisoitaessa turvataan palveluiden helppokäyttöisyys, saavutettavuus ja monikanavaisuus,
  • toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja avun pariin ohjaamiseksi hyvinvointialueilla,
  • selvittää ja toteuttaa lainsäädännön tai toiminnan muutokset, joilla turvataan ihmiskaupan uhrien turvallinen ja tuettu asuminen,
  • selvittää lainsäädännön muutokset, joilla lapsen oikeuksien täysimääräinen toteutuminen turvataan silloin, kun lapsi tai jompikumpi hänen vanhemmistaan on ulkomaalainen.

Valiokunnan mietintö TyVM 12/2022 vp K 7/2022 vp​.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää