Blogi

570x270_tietopalvelut_menestyjat-sertifikaatti

Alma Talentille on myönnetty Menestyjä-sertifikaatti

Luotettavan ja hyvän liikekumppanin tunnistaa Menestyjä-merkistä. Myös Alma Talent kuuluu Kauppalehden Menestyjä-yrityksiin, joiden talousanalytiikan ammattilaiset ovat todenneet suoriutuvan vertaisiaan paremmin.

Menestyjäluokituksen tekee Alma Talent Tietopalveluiden analyytikot. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuuden eri osa-alueen kannalta: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja velanhoitokyky. Yritys nousee Menestyjiin, jos se sijoittuu tunnuslukuvertailussa sekä oman toimialansa että koko maan yritysten parhaimmistoon. 

Mistä Menestyjä-sertifikaatti kertoo?

Menestyjä-sertifikaatti kertoo siitä, että yrityksen talous on vakaalla pohjalla. Tällaiset yritykset ovat luotettavia ja haluttuja yhteistyökumppaneita sekä vakaita työnantajia. Menestyjä-sertifikaatti on osoitus myös siitä, että yrityksen johto ja organisaatio toimivat tehokkaasti ja yrityksestä löytyy tarvittavaa liiketoimintaosaamista.

Menestyjäluokitus ennakoi myös tulevaa menestystä

Menestyjäluokitus mittaa sekä rahoituksellista riskiä, että liiketaloudellista menestystä. Esimerkiksi Menestyjä-yrityksien todennäköisyys ajautua konkurssiin on kokonaisuudessaan parin promillen luokkaa, kun vertailujoukon vastaava todennäköisyys on noin kymmenkertainen.

Menestyjäluokitus ennustaa nimensä mukaisesti myös yrityksen tulevaa liiketaloudellista menestystä. Esimerkiksi Menestyjien pääoman tuottoasteet ovat muita yrityksiä paremmalla tasolla tulevina vuosina.

Luotettavan kumppanin Menestyjä-merkki

Menestyjäksi sertifioitu yritys voi hankkia käyttöönsä Menestyjä-merkin, jonka yritys voi liittää mm. verkkosivuilleen ja painotuotteisiin. Maksullinen paketti sisältää lisäksi sertifioinnista kertovan kunniakirjan, kattavan analyysiraportin oman yrityksen kehityksestä sekä toimialan 10 vuoden kehitystä kuvaavan raportin.  Menestyjä-merkki näkyy myös Kauppalehti.fi-palvelussa yrityksen tietojen kohdalla.

Onko yrityksesi Menestyjä?

Kauppalehden nettisivujen Menestyjä-listalta voit tarkistaa, onko yrityksesi Menestyjä-yritys. Jos yrityksesi täyttää Menestyjän kriteerit, voit tilata Menestyjä-sertifikaatin yrityksesi käyttöön. 

 

  • Päivämäärä: 22.10.2018, 10:00
  • Uutisen tyyppi: Tiedote
  • Teema: Menestyjät

Jaa artikkeli:

Ota yhteyttä

Lue seuraavaksi:

Uuteen Vuoteen mukavia uutisia! Virallisten KTJ-tuotteiden hinnat alenevat ja Asukaskyselyyn uusia ominaisuuksia

Kiinteistöhaun uusi vuosi tuo tullessaan hintojen alennukset virallisten KTJ-asiakirjojen todistusmaksuihin.  Kiinteistöhaussa nämä asiakirjat löytyvät Kiinteistöraportit sekä Oikeaksi todistettavat raportit viranomaisille  -otsakkeiden alta.  Asiakirjojen viranomaisen perimät maksut alenevat 0,20e / asiakirja.Hinnat 1.1.2019 alusta ovat:Lainhuutotodistus:5,10 € alviton + tulosteen jakelumaksu Rasitustodistus5,10 € + tulosteen jakelumaksu Kiinteistörekisteriote5,10 € alviton+ tulosteen jakelumaksu Määräalan kiinteistörekisteriote5,10 € alviton+ tulosteen jakelumaksu Vuokraoikeustodistus5,10 € alviton+ tulosteen jakelumaksu Ote kiinteistötietojärjestelmästä5,10 € alviton+ tulosteen jakelumaksu  Asukaskyselyn uudet ominaisuudetAsukaskyselypalveluun on lisätty uusia, käyttöä helpottavia ominaisuuksia: asukkaiden lukumääräkysely ja asukastietojen Exceliin vienti.Lukumääräkyselyllä voit hakea entistä edullisemmin ja kätevämmin pelkän lukumäärän rakennuksen asukkaista. Kysely helpottaa erilaisten taloyhtiömaksujen kuten vesimaksujen laskemista. Listasta käyvät ilmi asukkaiden lukumäärä rakennuskohtaisesti sekä tilapäisten ja vakinaisten asukkaiden määrä. Löydät uuden ominaisuuden ”HAE RAKENNUKSEN ASUKKAIDEN LKM” asukaskyselypalvelusta ASUKASKYSELY -välilehdeltä asukaslista -hakupainikkeen alta.Voit viedä asukaslistan tiedot myös suoraan Excel-tiedostoon yhdellä klikkauksella. Excelissä tietojen käsittely on kätevää ja nopeaa, ja tiedon hyödyntäminen ja käsittely sujuvoituu merkittävästi. Veloitus tapahtuu asukaslistan rivimäärän perusteella.  

Tiedote
sote stk

Soteuudistus kirkkaaksi ja strategia kuntoon – johtaja kaipaa työkaluja muutostyöhön

Sosiaali- ja terveystoimiala on muutoksen edessä. Soteuudistus on lainsäätäjien käsittelyssä, väestö ikääntyy ja kansantaloutta uhkaa kestävyysvaje. Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla päättäjät kaipaavat perusteltuja näkemyksiä alan kehityksestä. VALOR Partnersin ja Alma Talent Tietopalveluiden tuottama sosiaali- ja terveystoimialaa käsittelevä strateginen toimialakatsaus tarjoaa tietoa ja näkemystä markkinan kehityksestä. Soteuudistus on ollut pitkään eduskunnan käsittelyssä. Lainvalmistelu on kesken, mutta tulevien lakien yksityiskohdista huolimatta sote- ja maakuntasektori on joka tapauksessa merkittävien rakenteellisten uudistusten edessä. ”Monesta organisaatiossa puuttuu tällä hetkellä kokonaisvaltainen näkemys sosiaali- ja terveystoimialan tulevaisuuden skenaarioista. Sosiaali- ja terveystoimialan strateginen toimialakatsaus tarjoaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin päättäjille perustietoa siitä, mitä markkinoilla tapahtuu nyt ja lähitulevaisuudessa. Raportissa kuvataan muun muassa soteuudistuksen todennäköiset skenaariot, mutta raportti tarjoaa strategiatyön tueksi myös paljon dataa, joka kestää aikaa”, raportin tuottaneen VALOR Partnersin osakas Jussi Ailistokertoo. Näköala siihen, mitä soteuudistus merkitsee Väestön ikääntyminen, kansantaloutta uhkaava kestävyysvaje ja digitalisaatio luovat palvelujärjestelmiin muutospaineita. Toimijoiden yhdistyminen yksityisellä sektorilla jatkuu lähitulevaisuudessakin ja vaikuttaa alan kilpailutilanteeseen. Nämä ovat muutosvoimia, jotka vaikuttavat sotemarkkinaan lakimuutoksista huolimatta. Sosiaali- ja terveystoimialan strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään muun muassa toimialaan vaikuttavia muutostekijöitä, sotepalveluiden järjestämisvaihtoehtoja, kokonaismarkkinan rakennetta ja kehitystä lähialueilla sekä alan keskeisten yritysten kehitysnäkymiä. ”Katsauksen perusteella yritysjohto ja sidosryhmät saavat monipuolisen kuvan siitä, mihin sosiaali- ja terveystoimiala on menossa, ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Kattava raportti säästää aikaa ja helpottaa strategista päätöksentekoa”, Ailisto jatkaa. Faktapohjainen analyysi ja taloustiedot alan yrityksistä Katsauksen pohjatiedot perustuvat monipuolisiin lähteisiin kuten Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoihin, toimialauutisiin sekä yritysten tilinpäätöksiin ja vuosikertomuksiin. Toimialakatsaus sisältää myös faktapohjaisen liiketoimintaympäristön analyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä, joita ovat esimerkiksi Mehiläinen, Terveystalo, Attendo, Esperi, Coronaria, Pihlajalinna sekä Oral ja PlusTerveys. Alma Talent Tietopalvelut on analysoinut ja oikaissut sotealan yritysten tilinpäätösluvut tietokantaansa, minkä ansiosta raportissa on mahdollista käyttää monipuolisesti yritys- ja toimialavertailukuja. Lukujen pohjalta on muun muassa mallinnettu markkinakehitys segmenttikohtaisesti VALORin näkemystä hyödyntäen. Raportin kirjoittajia ovat VALORin asiantuntijoiden lisäksi sotetoimialan laajasta asiantuntemuksestaan tunnetut Kari Varkila ja Timo Salmisaari. VALORilla on syvällinen ymmärrys markkinoiden kehityksestä toimialakonsultin näkökulmasta, jota Varkila ja Salmisaari täydentävät osaamisella ja kokemuksellaan. Ota yhteyttä ja tilaa strateginen toimialakatsaus.

Tiedote
Alma Media

Uutta Yrityshaussa: Yrityksen koosteraportti

Yrityshakuun on lisätty uusi tuote: Yrityksen koosteraportti. Se kokoaa neljän yritykset -osion tuotteen tiedot yhteen PDF-raporttiin. Yrityksen koosteraportti säästää aikaa ja vaivaa, kun useamman tuotteen tiedot saa haettua napin painalluksella. Myös eri raporttien tietojen tarkasteleminen sujuu näppärästi, kun kaikki tiedot ovat samassa PDF:ssä. Raportti sisältää seuraavat tuotteet: - Yrityksen perustiedot  - Vastuuhenkilöt ja nimenkirjoittajat  - Yrityksen päättäjät  - Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit Yrityksen koosteraportti löytyy Yrityshausta Palvelutuotteet -otsikon alta. Raportin hinta muodostuu yrityksestä saatavilla olevien yllä mainittujen tuotteiden yhteishinnasta. Yrityksen perustiedot, Vastuuhenkilöt ja nimenkirjoittajat sekä Yrityksen päättäjät ovat sopimuslisenssiin hintaan sisältyviä tuotteita. Näin ollen Yrityksen koosteraportin hinnaksi jää sama kuin Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit -tuotteen hinta eli 3,50 € + alv. Katso malliraportti Yrityksen koosteraportista.

Tiedote
Alma Media

Uutta Karttapalvelussa!

Karttapalveluun on lisätty VRK:n ylläpitämät rakennustiedot, joista käy ilmi rakennustunnus, rakennuksen käyttötarkoitus, osoitetiedot sekä koordinaatit. Rakennuksen tyyppi käy ilmi kuvakkeen väristä: oranssi on asuin- tai toimitilarakennus ja harmaa on tuotanto- tai muu rakennus. Kun käytössäsi on Karttapalvelu ei uusista ominaisuuksista tule lisämaksua! Uuden aineiston myötä, myös aineistot-valikon järjestystä on parannettu: rakennustiedot on aineistovalikossa heti Etuovi.com:in kohteiden jälkeen. Lisätietoja aineistosta ja karttapalvelusta saat asiakaspalvelustamme: puh. 0800 141 070 (maksuton palvelunumero) tietopalvelut@almatalent.fi ma-pe: 8.30 - 16.30

Tiedote
Sammio