Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiön 70. juhlavuosi ja Suomen tärkein apuraha yritysten tietoisuuteen puhelinkartoituksella

Syöpäsäätiössä kerätään varoja syöpätutkimukseen, säätiö on suurin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa, kertoo Syöpäsäätiön yritysyhteistyön päällikkö Tuuli Lahti. Vuosi 2018 on Syöpäsäätiön 70. juhlavuosi ja sen kunniaksi säätiöllä on erityinen kampanja, Suomen tärkein apuraha -suurkeräys, jossa kerätään varoja syöpätutkimukseen apurahojen muodossa. Uudessa konseptissa haetaan apurahoittajia yrityksistä ja yksityishenkilöistä, jotka rahoittavat Syöpäsäätiön tutkijoille tarjoamia apurahoja. Saaduilla varoilla ratkaistaan syöpätutkimuksen ongelmia ja tehdään uusia keksintöjä, jotta hoidot paranisivat.  

Monelle on vierasta, miten Syöpäsäätiö konkreettisesti tukee syöpätutkimusta. Tietoisuuden lisääminen apurahojen merkityksestä on tärkeää työtä ja tekee syöpätutkimuksen tukemisen helpommin lähestyttäväksi. Huippututkijat hakevat Syöpäsäätiön keräämiä apurahoja, jotta he pystyvät tekemään tutkimustyötään. Ilman rahoja tutkimus jäisi tekemättä. Syöpätutkimuksen merkitys kasvaa, kun syöpien määrä kasvaa. Samaan aikaan kuitenkin julkinen tutkimusraha on vähentynyt, eli tarvitsemme yhä enemmän yksityistä tutkimusrahaa, jotta syöpätutkimuksen osaaminen kehittyy ja tutkijat pysyvät Suomessa. On todella tärkeää, että saamme yhdessä rahoitusta suomalaiselle syöpätutkimukselle, silloin tutkimustulokset tulevat konkreettisesti suomalaisten hyväksi, Lahti summaa tietoisuuden lisäämisen hyötyjä.

Tuuli_Lahti_asiakashankintapalvelut

 

”Luotamme siihen, että pystymme suomalaisten yksityishenkilöiden ja yritysten kanssa ratkomaan tilanteen ja saamaan kasaan kaikkien aikojen suurimman apurahapotin suomalaiselle syöpätutkimukselle.”

Tuuli Lahti, yritysyhteistyön päällikkö, Syöpäsäätiö

Tietoisuuden lisäämistä ja lahjoitusten keräämistä laadukkaalla puhelinkartoituksella

Halusimme Syöpäsäätiössä saattaa sekä juhlavuoden, että apurahakampanjan yritysten tietoisuuteen laajemmin, mutta kustannustehokkaasti. Koska säätiön omat resurssit ovat niukat, Asiakashankintapalvelut oli korvaamaton apua viemään tärkeää viestiä Syöpäsäätiön juhlavuodesta ja syöpätutkimuksen rahoittamisesta yrityksille. Kampanjan aikana säätiö sai arvokasta tietoa yritysten kanssa käydyistä keskusteluista. Projektin raportointi oli todella laadukasta ja siinä oli pystytty tavoittamaan juuri oikeita ihmisiä ja kertomaan heille Syöpäsäätiön tavoitteesta ja apurahakonseptista. Kampanjan kautta saatiin muun muassa yksi merkittävä rahoittaja, Lahti kiteyttää yhteistyön tärkeimpiä saavutuksia.

Perehtyneisyyttä ja luontaista innostusta

Työskentelystä Asiakashankintapalveluiden kanssa jäi tunne, että projektiin oli paneuduttu huolella ja siihen osallistuneet henkilöt olivat aidosti kiinnostuneita aiheesta. Tällä lähtötilanteella pystyttiin menestyksekkäästi viemään tärkeää viestiä eteenpäin ja kertomaan, miten Suomen tärkein apuraha -kampanjaan voi osallistua. Soittajat pystyivät myös avaamaan keskusteluja niin, että saatiin esimerkiksi yksi iso lahjoitusprosessi käyntiin, Lahti kiittelee.

Syöpäsäätiöllä oli tavoite saada isoja yrityksiä mukaan ja tämä tavoite saatiin nyt käyntiin. Kohderyhmän suunnitellussa pystyttiin tekemään tiettyjä rajauksia ja onnistuimme tavoittamaan monet halutuista päättäjistä. Saatu palaute soittajilta myös osoitti, että Syöpäsäätiöstä lahjoituskohteena oltiin kiinnostuneita ja yrityksissä pohditaan Syöpäsäätiötä potentiaalisena lahjoitusvaihtoehtona. Syöpäsäätiön tarjoamiin apurahoittajapaketteihin suhtauduttiin myönteisesti eikä luuria tullut niin sanotusti korvaan.

Syöpäsäätiölle puhelinkartoitus oli tärkeä kanava saada viestiä eteenpäin syöpätutkimuksen rahoittamisesta ja apurahakonseptista. Käydyt keskustelut vietiin läpi hyvässä hengessä, tieto on saatu eteenpäin ja konkreettisia lahjoituksia voidaan odottaa vielä lähitulevaisuudessa, koko juhlavuoden ajan. Voin lämpimästi suositella Asiakashankintapalveluiden laadukasta kartoitusta myös muille toimijoille, Tuuli Lahti toteaa.

Yhteistyötä myös Alma Median kanssa

Syöpäsäätiö ja Alma Media ovat yhdessä nostaneet syöpätutkimuksen ja uusien innovaatioiden tärkeyttä esiin, jotta tulevaisuudessa päästäisiin tilanteeseen, jossa syöpään ei tarvitsisi enää kuolla. Haaste on ollut molempien tahojen yhteinen: Syöpäsäätiön juhlavuosi ja syöpätutkimuksen rahoittaminen on ollut esillä Alman eri kanavissa. Tällä näkyvyydellä on haluttu saada ihmisiä monipuolisesti mukaan ratkaisemaan syöpätutkimuksen ongelmia ja tukemaan tärkeää tutkimustyötä koko vuoden ajan. Myös tieteellinen näkökulma on molemmille osapuolille tärkeä: haluamme tuoda esiin suomalaista tutkimusta ja tukea tutkimuksen tekemistä. 

Hanki uusia asiakkaita Asiakashankintapalveluiden avulla

Uusia asiakkaita laadukkaalla puhelinkartoituksella

Asiakashankintapalveluiden puhelinkartoitus tavoittaa oikeat päättäjät, kerää myynnille arvokasta tietoa asiakkaiden tilanteesta ja tuottaa aitoon kiinnostukseen pohjautuvia tapaamisia. 

Lue lisää

Asiakashankintapalvelut -tiimi

Ammattilaiset hoitavat kontaktoinnin

Soittajillamme on pitkä kokemus päättäjäkontaktoinnista eri toimialoilla.

Lue lisää asiakashankintatiimin laajasta osaamisesta

Sammio