Alma Media

KLP: Lähetä täydennys mihin tahansa MML hakemukseen

Kiinteistökaupan luonnostelupalveluun (KLP) on lisätty uusi toiminto: Hakemuksen täydennys. Hakemuksen täydennys -toiminnolla voi täydentää mitä kautta tahansa MML:lle lähetettyä hakemusta, myös muita kuin alun perin KLP:n kautta tehtyjä hakemuksia. Hakemuksen täydennys toimintoa voi käyttää esimerkiksi niissä tilanteissa, kun Maanmittauslaitoksen hakemuksen käsittelijä lähettää Asiamiehelle täydennyspyynnön sähköpostilla. Hakemuksen täydennys toiminnon kautta lähetty täydennys kohdistuu hakemustunnuksen perusteella suoraan Maanmittauslaitoksella oikeaan hakemukseen ja nopeuttaa näin hakemuksen käsittelyä. Maanmittauslaitos toivoo, että kirjaamisasioiden täydennykset lähetetään Hakemuksen täydennys -toiminnon kautta suoraan vireillä olevaan hakemukseen - näin nopeutetaan hakemuksen käsittelyä. Hakemuksen täydennys -toiminto löytyy KLP:n vasemmasta laidasta, Muut asiakirjat -osiosta. Päivitä sivu tarvittaessa painamalla ctrl + F5 näppäimistöstä samaan aikaan.  Lisätietoja Hakemuksen täydennys -toiminnosta asiakaspalvelustamme. Tavoitat meidät nopeasti ja maksutta sivuston chatin kautta, sähköpostilla tietopalvelut@almatalent.fi tai puhelimitse p. 0800 141 070 (ark. 8.30-16.30)

Alma Media

Oikeusrekisterikeskuksen palveluissa käyttökatko ke 1.12. klo 7.00 - 8.00

Oikeusrekisterikeskuksen palveluissa on käyttökatko keskiviikkona 1.12. klo 7.00 - 8.00 Katkon aikana kyselyt Alma Talent Tietopalveluiden kautta konkurssi- ja yrityssaneeraus- tai velkajärjestely-, sekä liiketoimintakieltorekisteristä eivät toimi.

Alma Media

Yhdistyksien säännöt saatavilla

Yhdistysrekisteristä on nyt saatavilla myös paljon kysytyt yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki määrittelevät yhdistyksen toimintaa. Säännöissä määritellään esimerkiksi yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot, kokoukset, hallitus ja jäsenyys. Säännöissä voidaan myös kertoa, ketkä muut kuin puheenjohtaja voivat toimia yhdistyksen puolesta (nimenkirjoittajat). Säännöt ovat saatavilla 20.12.2010 tai sen jälkeen rekisteröityjen tietojen osalta. Yhdistysten perustietoja voit hakea Yritykset-osiosta sekä Yrityshaku-palvelusta että Yhdistysrekisteristä. Raportit ovat saatavilla Yhdistysrekisteri-palvelusta: Tuotteiden hinnat: Yhdistysrekisteriote 1,50e Yhdistyksen säännöt 1,50e Vireillä olevat ilmoitukset 0,23e Käsitellyt ilmoitukset 0,23e Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus / Yhdistysrekisteri

Alma Media

Uudet sopimusehdot 1.12.2021 alkaen

Olemme uudistaneet Alma Talent Oy:n (”Alma Talent”) palveluiden sopimus- ja käyttöehtoja. Ehdot kattavat jatkossa yhä useamman Alma Talentin palvelun, joista osalla on aiemmin ollut omat erilliset ehtonsa. Ehtojen yhtenäistämisen johdosta käyttäjän ei tarvitse jatkossa käydä läpi useita eri ehtoja käyttäessään Alma Talentin eri palveluita. Alma Talentin uutis-, julkaisu- ja mediasisältöpalveluilla on kuitenkin jatkossakin omat käyttö- ja sopimusehtonsa. Uusia ehtoja sovelletaan seuraaviin palveluihin: Alma Talent Tietopalvelut, Analysaattori, Kohderyhmähaku, Kiinteistökaupan luonnostelupalvelu, erilaisiin koulutuksiin liittyvät digitaaliset palvelut kuten sähköisesti toimitettavat koulutusmateriaalit ja verkkokoulutukset sekä digitaalinen koulutusalusta Seduo, sekä Alma Talent Sisältöpalvelut (Suomen Laki -verkkopalvelu, Verkkokirjahylly ja Alma Talent Kirjat sovellus). Alla on kuvattu joitakin olennaisimpia muutoksia ehdoissa. Ehtoihin on tarkennettu eri sopimusasiakirjojen välistä tulkintajärjestystä Lisäksi on selvennetty ehtojen sitovuutta myös tilanteissa, joissa käyttäjän työnantajana toimiva yritys tai joku muu kuin käyttäjä itse tekee sopimuksen palveluiden käytöstä Ehdoissa on tarkennettu käyttäjän ja Alma Talentin vastuita ja velvollisuuksia Tiettyjen palvelujen käyttö edellyttää, että asiakas ilmoittaa etukäteen tietojen laillisen käyttötarkoituksen tai vahvistaa sellaisen olemassaolon Ehtoihin on lisätty salassapitoa koskevia velvoitteita Osa palveluista sisältää tekijänoikeudella suojattua sisältöä, jonka vuoksi sitä koskevia määräyksiä on otettu mukaan ehtoihin PEP- ja pakotelistakyselyn osalta on tarkennettu palveluntarjoaja RDC:n roolia tietojen käsittelyssä. Lisäksi on selvennetty, ettei mikään palveluista muodosta yhteisrekisterinpitäjyyttä Alma Talentin, tiedontuottajien, asiakkaiden ja/tai kolmansien osapuolten välillä Veloituksia ja laskutuksia koskevia ehtoja on päivitetty vastaamaan jo aiemmin käytössä olleita käytänteitä Sopimuskautta on selkeytetty siten, että jollei muutoin sovita, sopimus on voimassa 12 kuukautta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 6 kuukauden irtisanomisajalla. Kuluttaja-asiakkaiden osalta on todettu, että mikäli kuluttajansuojalaki soveltuu, palvelun maksullisia osia ei pääsääntöisesti koske kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus. Ehtojen mukaan asiakkaan vastuulla on toimittaa Alma Talentille kulloinkin ajantasainen tieto asiakkaan yhteyshenkilönä toimivasta edustajasta ja sähköpostiosoitteesta, johon yhteistyöhön liittyvät ilmoitukset voidaan lähettää Riidanratkaisufoorumiksi on muutettu välimiesoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus viedä asia kotipaikkansa yleiseen alioikeuteen. Kohderyhmähaun lähdemerkintää koskevaa ohjetta on yksinkertaistettu. Tarkoitus ei ole kuitenkaan muuttaa tähänastisia käytäntöjä. Tietopalveluille on jatkossa omat erityisehtonsa, jotka ovat suurelta osin olleet aiemmin osana ehtojen yleistä osaa PEP- ja pakotelistakysely on uusi palvelu, joten kokonaan uusina erityisehtoina on lisätty sitä koskevat erityisehdot Koulutuksiin liittyvät erityisehdot vastaavat suurelta osin Seduo-palvelun aiempia ehtoja Alma Talent sisältöpalveluiden (Suomenlaki.com, Verkkokirjahylly, AT-kirjat sovellus) erityisehtoihin on poimittu vanhoista Alma Talent digitaalisten palveluiden ehdoista olennaisimmat kohdat palvelujen luonne huomioiden Henkilötietojen käsittelyä koskevat lisäehdot koskevat kaikkia sellaisia ehdoissa määriteltyjä palveluita, joissa Alma Talent käsittelee henkilötietoja asiakkaan puolesta ja lukuun Uudet sopimusehdot on luettavissa kokonaisuudessaan täältä. Tietopalveluiden erityisehdot täällä Kohderyhmähakuun ja kertaluontoisiin poimintoihin liittyvät erityisehdot täällä Kiinteistökaupan luonnostelupalveluun liittyvät erityisehdot täällä PEP- ja pakotelistakyselyyn liittyvät erityisehdot täällä Koulutuksiin liittyvät erityisehdot täällä Sisältöpalveluihin liittyvät erityisehdot täällä  Kohderyhmähakuun, Päättäjät-tietokannan kertapoimintoihin, Kiinteistökaupan luonnostelupalveluun, Riskienhallinnan Hakupalveluun ja Seduo-koulutusjärjestelmään liittyvät henkilötietojen käsittelyä koskevat lisäehdot täällä Vertailu uusien ehtojen ja tietopalveluiden vanhojen ehtojen välillä löytyy täältä. Seduo-palvelun aiemmat ehdot löytyvät täältä. Sisältöpalveluihin aiemmin sovelletut Alma Talent digitaalisten palveluiden sopimus- ja käyttöehdot löytyvät täältä. Uudet ehdot astuvat voimaan 1.12.2021. Mahdollisissa Tietopalveluihin liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, tietopalvelut@almatalent.fi, p. 0800 141 070 (arkisin 8.30-16.30) Mikäli asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, asiakkaan tulee kirjallisesti irtisanoa sopimus yhden (1) kuukauden kuluessa muutosilmoituksen päivämäärästä lukien ilmoittamalla asiasta sähköpostilla ko. palvelun asiakaspalveluun: Tietopalvelut: tietopalvelut@almatalent.fi Seduo: seduo@almatalent.fi Sisältöpalvelut: sisaltopalvelut@almatalent.fi

DOKS puhutko sujuvaa rahanpesulakia

Puhutko sujuvaa rahanpesulakia?

Rahanpesulakiin liittyy paljon lyhenteitä ja termejä, jotka saattavat tehdä aiheen tulkinnasta ja ymmärtämisestä hankalaa. Muutamien keskeisimpien käsitteiden ymmärtämisellä pääsee kuitenkin jo pitkälle ja velvoitteiden noudattamisesta tulee helpompaa.

Henkilötieto
DOKS rahanpesulaki

Mikä on laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä?

Suomessa on voimassa ns. rahanpesulaki, jonka taustalla on EU-sääntelyä. Lain tavoitteena on ehkäistä rikollisin keinoin hankitun rahan käyttöä ja sen alkuperän häivyttämistä eli rahanpesua sekä terrorismin rahoittamista. Lisäksi lain on tarkoitus edistää epäilyttävien toimien paljastamista sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Henkilötieto
ATP_benchmarking__1500x570

Tunnetko jo Analysaattorin? Osallistu 30 min webinaariin ja kuulet, miten se toimii myynnin, liiketoimintajohdon ja talouden tarpeisiin

Oletko jo tutustunut Analysaattoriin? Se on kattava palvelu kaikille, jotka tarvitsevat monipuolista ja luotettavaa tietoa suomalaisista yrityksistä, päättäjistä sekä toimialoista. Analysaattorilla voit poimia yritysjoukkoja esimerkiksi prospektointia varten ja tehdä asiakas- ja kilpailijaseurantaa useiden eri signaalien ja laajan talousdatan avulla. Analysaattori sopii hyvin niin myynnin, liiketoimintajohdon kuin talouden tarpeisiin. Jos haluat kuulla lisää Analysaattorista, ilmoittaudu mukaan 21.10.2021 klo 9.30–10.00 järjestettävään webinaariin, jossa saat nopean läpileikkauksen palvelun ominaisuuksista ja vinkkejä palvelun käyttöön. Ilmoittaudu webinaariin

PEP- ja pakotelistakysely

PEP- ja pakotelistakysely helpottaa asiakkaan taustojen tuntemista

Selvitä asiakkaasi poliittinen vaikutusvaltaisuus ja valvontalistakytkökset PEP- ja pakotelistakyselyn avulla.

Henkilötieto
ATP_SOK_Vallila_1000x675

SOK:n strategia- ja kehitystyössä Analysaattori varmistaa luotettavan tiedon liiketoiminnan kehityspäätösten tueksi

Analysaattori on kätevä työkalu strategia- ja liiketoiminnan kehitystyössä. Se tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa, joka tukee liiketoiminnan kehityspäätöksiä. SOK:n strategia- ja kehitystyössä Analysaattoria on hyödynnetty jo yli 10 vuoden ajan.

Yritystieto
TP-blogi-verkkokoulutukset_.psd1200x628

Syksyn maksuttomat verkkokoulutukset - ota perusteet haltuun ja syvennä osaamistasi

Tarjoamme asiakkaillemme maksuttomia koulutuksia helposti verkossa läpi koko syksyn. Koulutukset soveltuvat hyvin palvelumme uusille käyttäjille kuin myös heille, ketkä haluavat syventää osaamistaan.  Koulutuksia vetävät eri alojen asiantuntijamme ja voit esittää heille kysymyksiä ennen koulutusta ja sen aikana.  Voit ilmoittautua vapaasti sinua kiinnostaviin koulutuksiin. Valitse seuraavista kokonaisuuksista sinulle sopivimmat ja katso ajankohdat alta: Yritykset: yritystietojen haku, yrityksistä saatavat raportit, luottotiedot, yrityksien vastuuhenkilöt Analysaattori: Miten hyödynnät Analysaattorin jalostamaa dataa, tallennat omia ryhmiä, seuraat yrityksissä tapahtuvia muutoksia ja paljon muuta Kohderyhmähaku: Tehokkaimmat postitus- ja soittolistat saat Kohderyhmähausta, tule mukaan katsomaan parhaat käyttövinkit Kiinteistöt: kattava yleispaketti kiinteistötietojen palvelukokonaisuudesta: miten tiedot haetaan, mitä kaikkea on saatavilla, mitä jokaisen kiinteistötietojen kanssa toimivan on hyvä tietää Sähköinen kiinteistökauppa: Kiinteistövaihdannan luonnostelupalvelun (KLP) avulla luonnostelet ja lähetät kauppakirjat suoraan Maanmittauslaitoksen käsittelyyn ja asiakkaasi voivat solmia kaupat kotisohvaltaan.  Digitaalinen asuntokauppa DIAS: Koulutuksessa esittelemme digitaalisen asuntokaupan prosessin. Miten digitaalinen asuntokauppa paperisilla osakekirjoilla etenee ja miten varmistaa omalle loppuasiakkaalle hyvän asuntokauppakokemuksen. Koulutuksessa demoamme myös digitaalisen asuntokaupan tekemistä KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmästä, joten pääset näkemään, miten digitaalinen asuntokauppa käynnistetään ja miten prosessi käytännössä etenee. Ilmoittaudu mukaan (lisää koulutuksia julkaistaan myöhemmin): Yritykset to 14.10. klo 10-11 Yritykset ti 9.11. klo 10-11 Yritykset ke 15.12. klo 10-11 Kiinteistö- ja huoneistohaku to 7.10. klo 9-10 Kiinteistö- ja huoneistohaku pe 5.11. klo 9-10 Kiinteistö- ja huoneistohaku ti 14.12. klo 9-10 Sähköinen kiinteistökauppa ke 6.10. klo 10-11 DIAS kuolinpesä osapuolena ke 13.10. klo 10-11 DIAS kuolinpesä osapuolena ke 20.10. klo 10-11 DIAS osakekirja vapaana ke 3.11. klo 10-11 Jos olet kiinnostunut organisaatiollesi räätälöidystä koulutuksesta, olethan yhteydessä asiakaspalveluun, tietopalvelut@almatalent.fi tai p. 0800 141 070 (maksuton, arkisin 8.30-16-30)

Laadukkaan päättäjädatan avulla tavoitat oikeat B2B-päättäjät tehokkaasti

B2B-päättäjien tavoittaminen koetaan usein aikaa vieväksi ja oikeiden päättäjien ja yhteystietojen löytäminen voi olla hankalaa. Alma Talent auttaa löytämään nopeasti ajantasaiset päättäjätiedot, vastuualueet ja yhteystiedot.

Myynti ja markkinointi

Hygge LKV:n toiminnan keskiössä on ihminen ja koti - sähköiset palvelut mahdollistavat keskittymisen asiakaskokemukseen

Hygge LKV:n Mirja Matikainen vannoo sähköisten palveluiden nimeen kiinteistövälityksessä. Matikaisen palvelufilosofiassa välittyy intohimo asumiseen, arkkitehtuuriin ja designiniin sekä koteihin.

Kiinteistötieto

Kiinteistökaupan digitalisoituminen ajaa alaa eteenpäin ja haastaa innovoimaan uutta

Perinteisesti jopa hieman kankeana pidetty kiinteistökauppa on digitalisoitunut viime vuosina vauhdilla. Kiinteistökaupan sähköistyminen mahdollistaa joustavamman ja luotettavan kaupankäynnin sekä alan uudet innovaatiot.

Kiinteistötieto

Usein kysytyt kysymykset sähköisestä kiinteistökaupasta

Sähköinen kiinteistökauppa on tuonut kaupankäyntiin aivan uusia mahdollisuuksia, mutta samalla se herättää myös paljon kysymyksiä kaupankäynnin eri vaiheista ja niihin liittyvistä yksityiskohdista. Olemme koostaneet yhteen vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin, josta saat helposti tiedon sinua askarruttaviin kysymyksiin.

Kiinteistötieto

Sähköisen kiinteistökaupan vaiheet

Kiinteistökaupan luonnostelupalvelu (KLP) mahdollistaa kiinteistökaupan tekemisen digitaalisesti - ajasta ja paikasta riippumatta.

Kiinteistötieto
MicrosoftTeams-image (1)

Liiketoimintakiellot siirtyvät nyt sähköisesti Oikeusrekisterikeskukselta kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja Oikeusrekisterikeskus (ORK) ovat avanneet järjestelmiensä välillä yhteyden. PRH saa nyt tiedot liiketoimintakieltoon määrätyistä henkilöistä ORK:lta sähköisesti, jolloin tietojen päivittyminen nopeutuu aiempaan verrattuna.  Tiedot päivittyvät jatkossa kerran vuorokaudessa. Tieto mahdollisesta liiketoimintakiellosta näkyy merkintänä kaupparekisteriotteen lopussa, henkilötietojen yhteydessä.  Liiketoimintakieltoon määrätty ei saa harjoittaa sellaista liiketoimintaa, jossa on kirjanpitovelvollisuus kirjanpitolain mukaisesti olla henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä olla hallituksen jäsenenä, varajäsenenä, toimitusjohtajana tai muussa niihin rinnastettavassa asemassa eikä tosiasiallisesti johtaa toimintaa tai hoitaa hallintoa. Suomessa määrätty liiketoimintakielto on voimassa ainoastaan Suomessa ja koskee suomalaisia yrityksiä.  Kaupparekisteriotteen saat Yrityshaku -palvelusta Liiketoimintakieltoja voit hakea myös suoraan henkilön nimellä tai henkilötunnuksella Liiketoimintakiellot -palvelusta. Lisätietoja asiakaspalvelustamme, p. 0800 141 070 (maksuton, arkisin 8.30-16.30), tietopalvelut@almatalent.fi ja sivuston chatin kautta. 

Laadukas ja luotettava data tuo tehokkuutta liiketoimintaan

Laadukkaan datan merkityksestä puhutaan yritysmaailmassa paljon. Myös me Alma Talentilla puhumme usein datan laadukkuudesta, ja nyt haluammekin avata, mitä sillä oikein tarkoitamme.

Yritystieto

Tehokas myyntiprosessi on onnistuneen B2B-myynnin avain

Tehokas myyntiprosessi on jokaisen menestyvän myyntitiimin salaisuus. Jos myyntiprosessia ei ole kunnolla määritelty, asioita tehdään sattumanvaraisesti ja aikaa kuluu turhiin sekä tehottomiin asioihin.

Myynti ja markkinointi

Kuinka tehostaa prospektointia ja löytää lisää laadukkaita liidejä?

Prospektointi on myynnin tärkeimpiä vaiheita, mutta samalla se on myös yksi haastavimmista. Myynnissä aika on usein kortilla ja valitettavasti huolelliseen prospektointiin aikaa kuluu paljon.

Myynti ja markkinointi

Analysaattori kokoaa yritysjohdolle oleelliset tiedot yhteen näkymään paremman päätöksenteon tueksi

Yritysten johdolle Analysaattori antaa kattavan läpileikkauksen tarkasteltavasta yrityksestä. Yritysten ja toimialojen vertailu on helppoa, ja Analysaattori viekin kilpailija- ja toimialaseurannan aivan uudelle tasolle.

Yritystieto
Sammio