Menestyjä-yritykset

Menestyjä-yritykset poimitaan tilinpäätöstiedoista

Yrityksen tilinpäätös on laaja ja standardoitu tietopaketti yrityksen tilikauden taloudesta. Alma Talentilla on pitkä historia tilinpäätösinformaation analysoinnista ja vertailusta. Yritysten tilinpäätöstietojen pohjalta on syntynyt myös Kauppalehden Menestyjät.Tarkasta tästä, onko yrityksesi mukana Menestyjä-listallaMenestyjäluokitus paljastaa suorituskyvynMenestyjä-yrityksiä ovat yritykset, jotka saavat Alma Talentin Menestyjäluokituksessa yli 50 pistettä. Menestyjäpisteet kuvaavat yrityksen taloudellista menestystä ja suorituskykyä. Pisteytyksen asteikko on 0-100 nollan ollessa huonoin ja sadan paras mahdollinen pistemäärä. Menestyjäluokitus on dynaaminen ja yrityksiä suhteellisesti vertaileva, ja yritykset jakautuvat pisteskaalalle suurin piirtein normaalijakauman mukaisesti. Pisteet muodostuvat yrityksen ja verrokkiryhmän suhteellisista tuloksista. Verrokkina käytetään kahta eri ryhmää, joita ovat yrityksen toimiala ja kaikki yritykset, jotka kuuluvat yrityksen kokoluokkaan. Suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella, joita ovat:kasvukannattavuustulosmaksuvalmiusvakavaraisuusriskinsietokyky.Nämä kuusi osa-aluetta kuvaavat yrityksen toiminnan tärkeimpiä taloudellisia piirteitä, ja täydentävät toisiaan kuvaamassa yrityksen menestystä. Menestyjäksi voi nousta eri osa-alueiden perusteella, eikä kaikilla osa-alueilla tarvitse olla muita parempi.Maksuhäiriöttömyys ei ole tae menestyksestäLuottoluokittajien myöntämät sertifikaatit edellyttävät käytännössä vain hyvää maksuvalmiutta ja maksuhäiriöttömyyttä. Menestyjäluokitus on kuuden osa-alueen analyysin perustuva malli, joka on markkinoiden ainoa, joka sekä tunnistaa riskit että erottelee hyvät yritykset toisistaan. Menestyjiä luokitellaan toisin sanoen kahdesta suunnasta. Näin saadaan kokonaisvaltaisempi kuva yrityksen todellisesta tilanteesta.  Verrokkiryhmä tärkeässä roolissaOsa-alueita voi tarkastella myös yksittäin, jolloin nähdään yrityksen suhteellinen menestys juuri halutulla osa-alueella. Myös eri verrokkiryhmien suhteen lasketut pisteet ovat nähtävillä erikseen. Yrityksiä vertailtaessa on erityisen tärkeää huomioida yritysten koon ja toimialan mukanaan tuomat erityispiirteet, sillä esimerkiksi eri toimialojen yritysten pääomarakenteet voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Ei siis voida suoraan verrata esimerkiksi metallipajan ja it-konsultointiyrityksen taserakennetta toisiinsa. Myös kokoluokan merkitys on suuri, sillä suurempien yritysten taloudenpidon periaatteet ovat erilaisia pienempiin verrattuna. Tyypillisesti pienet yritykset välttävät velkaantumista, kun taas suuremmat käyttävät velkaa normaalina rahoitusvälineenä.Muita yrityksiä riskittömämpiäTutkimustemme mukaan Menestyjä-yritykset ovat muita yrityksiä riskittömämpiä. Esimerkiksi niiden todennäköisyys ajautua konkurssiin on kokonaisuudessaan parin promillen luokkaa, kun vertailujoukon vastaava todennäköisyys on noin kymmenkertainen. Lisäksi nimensä mukaisesti Menestyjäluokitus ennustaa myös yrityksen tulevaa taloudellista menestystä. Esimerkiksi Menestyjien pääoman tuottoasteet ovat muita parempia tulevina vuosina. Todellisen menestyjän ja hyvän liikekumppanin tunnistaa Menestyjä-merkistäKauppalehden myöntämän Menestyjä-sertifikaatin voivat tilata käyttöönsä yritykset, jotka ovat saaneet Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä. Tarkasta tästä kuuluuko yrityksesi Menestyjä-yrityksiin ja tilaa menestyksen merkki yrityksesi käyttöön.Tilaa Menestyjä-sertifikaatti

Menestyjät
Tietohuoltoratkaisut

Vanhentunut markkinointirekisteri heikentää viestintääsi ja liiketoimintaasi

Milloin olet viimeksi tarkistanut markkinointirekisterisi sähköpostiosoitteiden ajantasaisuuden? Jos yrityksesi käyttää toimimattomia sähköpostiosoitteita sisältäviä postituslistoja, markkinointisi on tehotonta ja pahimmillaan lähettämäsi sähköpostit luokittuvat roskapostiksi. Myös EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaantulon myötä rekistereiden ylläpitoon ja käsittelyyn tulee kiinnittää entistä tarkempaa huomiota.

Myynti ja markkinointi
Tunnuslukuopas

Bruttotulos piilottaa olennaisen

Pien- ja mikroyritysasetuksen sallimien suppeampien tietojen raportointi voikin olla yritykselle karhunpalvelus. Tämä kirjoitus käsittelee aihetta tilinpäätöksen hyödyntäjän näkökulmasta.

Yritystieto
Alma Talent Tietopalvelut - Analysaattori

Analysaattori – parempi vaihtoehto yritysarviointiin

Analysaattori on kehitetty ratkaisemaan pk-yritysten talousjohdon kaikki ulkoiset tietotarpeet ja tehostamaan päivittäistä tekemistä. Sujuvuutta yritysarviointiin Analysaattorin operatiivinen käyttö perustuu asiakas- ja luottoriskien hallintaan. Päivittäiseen yritysarviointiin Analysaattori tarjoaa kattavat perustiedot yrityksistä. Virallisten taloustietojen ohella yksittäisestä yrityksestä on saatavilla mm. juridiset vastuuhenkilöt, heidän yrityssidoksensa, muut vastuuasemien mukaiset päättäjätiedot sekä yritysuutisia. Analysaattorissa käytössäsi on kaksi luokitusta. Riskiluokituksen ohella hyödynnät hyviä yrityksiä erottelevaa ja analysoivaa Menestyjäluokitusta. Uusia uniikkeja etuja käyttäjille Analysaattorin uniikit edut käyttäjille liittyvät käyttötapaan, visuaalisuuteen ja uudentyyppisiin tietolähteisiin. Käyttäjä voi ylläpitää palvelussa itselleen tärkeitä yritysryhmiä; kilpailijoita, toimittajia, alihankkijoita ja erilaisia asiakassegmenttejä. Yksittäisen yrityksen arviointi on siten aina mahdollista suhteessa ajantasaisiin omiin viiteryhmiin, epätarkempien toimialavertailudatojen sijaan. Päivittäistä tilannetietoisuutta tehostetaan esimerkiksi ilmoittamalla kilpailijoiden ja asiakkaiden luokitusmuutoksista, tuoreista nimitysuutisista ja avoimeksi tulevista rekrytointi-ilmoituksista. Analysaattorilla ratkaiset kaikki ulkoiset tietotarpeet yhdellä palvelulla. Kiinteään hintaan. Tutustu Analysaattoriin tai kysy lisätietoja käyttöönotosta asiakaspalvelustamme, puh. 0800 141 070.

Henkilön luottotiedot

Luottoluokitukset Tietopalveluista!

Miten teidän yrityksessänne hoidetaan riskienhallinta, luotonvalvonta ja kumppaneiden taustojen varmistaminen? Oletko tutustunut Yrityshaun kolmeen erilaajuiseen luottoluokitukseen Ratingiin, Mediumiin ja Standardiin?Esittelemme tässä tekstissä näiden kolmen luottokelpoisuusraportin keskinäiset eroavaisuudet. Luottokelpoisuusraportit ovat ostettavissa Yrityshausta ja ne löytyvät käyttöliittymästä otsikon ”Luottoluokitukset ja taloudelliset raportit” alta. Raportit tuottaa Bisnode Finland Oy.RatingRating-raportti on tiivistelmäraportti yrityksen luottokelpoisuudesta. Raportista selviää Rating-luokitus, luottolimiittisuositus, Rating-perusteet ja Rating-historia. Rating-raportti on hyvä ja edullinen tiivistelmä yrityksen luottoluokituksesta silloin, kun tarvitset tiedon nopeasti ja ilman laajaa taustoitusta.   Rating-raportin hinta on 5,50€/kpl Katso malliraportti Rating-raportistaTutustu Rating-perusteiden luokkiin ja niiden selitteisiinMediumMedium-raportti sisältää Rating-raportin tietojen lisäksi Rating-perusteet tarkennettuina sekä tiedot liittyen yrityksen toimintaan, taustaan, talouteen ja maksutapaan sekä yrityksen vastuuhenkilöiden rooli- ja luottohistorian. Lisäksi raportti sisältää yrityksen viiden viimeisimmän julkistetun tilikauden tunnusluvut. Medium-raportin hinta on 15€/kplKatso malliraportti Medium-raportistaStandardStandard-raportti on laajin luottoluokitusraportti. Se sisältää kaikki Rating-raportin tiedot (Rating-luokituksen sekä luottolimiittisuosituksen, Rating-perusteet tarkennettuina sekä tiedot liittyen yrityksen toimintaan, taustaan, talouteen ja maksutapaan sekä yrityksen vastuuhenkilöiden rooli- ja luottohistorian). Lisäksi Standard-raportti sisältää yrityksen viisi viimeksi julkaistua tilinpäätöstä. Standard-raportin hinta on 25€/kpl Kato malliraportti Standard-raportistaOta meihin yhteyttä! Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa palveluumme liittyvissä kysymyksissä!Palvelemme ma–pe klo 8.30–16.30 puhelinnumerossa:0800 141 070 (maksuton numero) tai sähköpostitse tietopalvelut@almatalent.fiVoit myös jättää meille yhteydenottopyynnön, olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Yritystieto
Alma Talent Tietopalvelut | Kiinteistöhaku ja karttapalvelu

Kiinteistöhaun ja karttapalvelun ominaisuudet tutuiksi

Tietopalveluiden Kiinteistöhaku on kattava kiinteistötietopalvelu verkossa. Kiinteistöhakuun kuuluu oleellisena osana ammattilaisille suunnattu karttapalvelu, joka mahdollistaa kiinteistöjen monipuolisen tarkastelun kartalla. Tule tutuksi kiinteistöhaun ja karttapalvelun ominaisuuksien kanssa ja hyödynnä palvelua kattavasti asiantuntijatyösi tukena! Kiinteistöhaku Haet kiinteistön tiedot nimellä, osoitteella tai kiinteistötunnuksella. Hyödyt kiinteistön maksuttomista perustiedoista, näet mm. kiinteistön pinta-alan ja palstojen lukumäärän. Ostat kaikki viralliset kiinteistötietodokumentit: Lainhuutotodistus, Rasitustodistus, Kiinteistörekisteriote, muodostumisketjut sekä karttatulosteet Tarkastelet rakennuksen tietoja ja rakennuspiirustuksia  Sijainnilliset käyttöoikeusyksiköt: Ote kiinteistötietojärjestelmästä raporttituote sekä sijainnilliset käyttöoikeusyksiköt kartalle. Karttapalvelu Haet haluttua kohdetta osoitteella, paikannimellä tai valitset sen kartalta. Haettu kiinteistö kohdistuu kartalle automaattisesti ajantasaisine kiinteistörajoineen. Valitset näytetäänkö karttapalvelussa kiinteistöpisteet ja kiinteistötunnukset automaattisesti. Saat rajapyykit kartalle ja listalle ominaisuustietoineen mm. rakenne ja koordinaattitiedot. Mittaat ja tulostat halutussa mittakaavassa määräalan tai matkan. Hyödyllinen mm. määräalakaupassa, mukana myös valittujen pisteiden koordinaatit. Rajaat ja haet kiinteistökauppoja kartalle ja listaan. Rajauksia voit tehdä monipuolisilla hakuehdoilla, mm. aikaväli, kaupan laji, luovutustapa, luovuttaja ja saaja. Käytät karttaa koko näytön kokoisena. Hyödynnät monipuolisia aineistoja: Kartta-aineistot: taustakartta ilmakuva maastokartta vinovalovarjoste mustavalkoinen taustakartta Kaavahakemistot:  ajantasa-asemakaava ja siihen liittyvä kaavahakemisto (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere) maakuntakaava Muut: kuntarajat postinumeroalueet sosioekonomiset teemat (alueellinen tarkastelu ja vertailu visuaalisessa muodossa)  Kysy lisää asiakaspalvelustamme! puh. 0800 141 070 (maksuton palvelunumero)

Sammio