Vuokranantajan varmat keinot

Vuokralaisen luottotiedot kannattaa tarkistaa aina etukäteen, sillä jälkiviisaus ei auta.    

Maksuhäiriöisten määrä on noussut Suomessa vuosi vuodelta. Vuonna 2018 maksuhäiriöisiä oli yli 380 000, tuhansia enemmän kuin edellisvuonna. Häiriömerkintöjä oli yli 8 prosentilla aikuisista.

Vuokramarkkinoilla tilanne on kiperä. Jos on saanut merkinnän maksamattomista vuokrista, uutta asuntoa on vaikea saada.

Vaikka maksuhäiriöt ovat tuttu ilmiö vuokranantajien keskuudessa, silti moni jättää vuokralaisten luottotiedot tarkistamatta. Miksi?

– Yleisin syy on se, että yksityinen vuokranantaja luulee, että luottotietoja ei voi tarkistaa. Ennen niin olikin, mutta ei enää, sanoo Vuokraturva Oy:n toimitusjohtaja Timo Metsola.

Luottotietoja antaa esimerkiksi Bisnode Oy.

Toinen syy on niin sanottu psykologinen silmä, ”mutu”, johon osa vuokranantajista luottaa. Kuka nyt tutun, sukulaisen tai ystävän luottotietoja lähtisi tarkistamaan.

– Ihmisestä ei voi tietää päällepäin, missä kunnossa hänen taloutensa on. Mutta kun tehdään sopimus, on tärkeää tietää eikä vain luulla.

Vuokranantajat reagoivat Metsolan mukaan jyrkästi pieneenkin maksuhäiriöön. Jos sellainen huomataan, keskustelu loppuu yleensä siihen. Kaikki synnit eivät ole kuitenkaan yhtä raskaita. Merkintä on voinut syntyä neljän euron tai neljänkymmenen miljoonan euron saatavista. On osattava katsoa, mitä mikin merkintä tarkoittaa.

Tarkista myös maksukyky

Luottotietojen varmistus ei yksin riitä takaamaan vuokranantajalle rauhallisia yöunia. Maksuhäiriömerkintöjen puuttuminen ei nimittäin aina tarkoita sitä, että vuokralle pyrkivä olisi luotettava. Liikkeellä on Metsolan kokemuksen mukaan aina pieni joukkio huijareita, jotka ovat tehneet laskujen maksamisen välttelystä taidetta.

– He voivat olla korviaan myöten veloissa, mutta he ovat saaneet kriittiset maksut maksettua, jolloin häiriömerkintöjä ei ole. Sen vuoksi on tärkeää kysyä myös maksukyvystä. Vuokranantaja voi pyytää palkkatodistusta tai eläkeläiseltä todistetta siitä, mihin vuokranmaksu perustuu. On nähtävä mustaa valkoisella.

Etukäteen tehdyt selvitykset ovat kultaakin kalliimpia, sillä vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen vuokralainen on yksityisyydensuojan piirissä. Muun muassa jälkikäteen syntyneet maksuhäiriöt eivät ole vuokrasopimuksen purkamisen peruste.

Tilanteet saattavat äityä hyvin ikäviksi, jos vuokralaiseksi on ujuttautunut hämäräveikko.

– Ihminen voi tulla hienolla autolla pihaan kalliit vaatteet päällään. Hän voi tarjota pyydettyä korkeampaa vuokraa. Sitten kun hän on muuttamassa, pankissa onkin jokin epäselvyys, tavarat ovat jo autossa ja avaimet on ihan pakko saada. Ja silloin vuokranantaja tekee sen kamalan virheen ja luovuttaa avaimet. Rahaa ei kuulu viikkoon eikä kahteen eikä vuokralaiseen saa enää yhteyttä. Poliisi ei pysty auttamaan, koska vuokralaista suojaa kotirauha. Kun vuokralainen on vihdoin saatu häädettyä, asunto on hirveässä kunnossa ja osa kodinkoneista ehkä viety. Todellisesta asukkaastakaan ei ole varmuutta.

Vastaavanlaisia tarinoita Metsola on kuullut kymmenittäin.

Takaajan avulla vuokralle 

Maksuhäiriömerkinnät rajaavat helposti ihmiset vuokramarkkinoiden ulkopuolelle. Vuokravelallinen ei saa edes kaupungin asuntoa, Metsola huomauttaa. Helpotusta tilanteeseen on tuonut niin sanottu omavelkainen takaaja, joka sitoutuu tarvittaessa maksamaan vuokravelvoitteet. Hänen avullaan luottohäiriöisen vuokralaisen on mahdollista saada asunto, oma koti.

– Syrjäytymisen torjumisen kannalta muutos on valtavan tärkeä. Takaajan avulla kymmenillätuhansilla ihmisillä on nyt mahdollisuus päästä kiinni vuokra-asuntoon vapailla markkinoilla. Moni heistä on nuoria, Metsola muistuttaa.

Oma katto pään päällä on monelle ratkaiseva ponnistuslauta parempaan elämänhallintaan.

Mikä luottotietorekisteri?

Luottotietorekisteri antaa tietoja henkilön taloudellisesta tilanteesta ja sitoumusten hoitokyvystä.

Maksuhäiriökoodit

Maksuhäiriöt pysyvät rekisterissä 2–5 vuoteen.

OSP Osamaksusopimukseen yms. liittyvä maksuhäiriö.

LKP Luottokorttiin yms. liittyvä maksuhäiriö.

TTT Osamaksukauppaan liittyvä maksuhäiriö.

OPL Kertaluottoon liittyvä maksuhäiriö.

Näin vuokraat turvallisesti

  1. Kerro vuokrailmoituksessa, että tarkistat luottotiedot.
  2. Tarkista luottotiedot etukäteen – ja aina.
  3. Älä tee poikkeuksia tuttavien, ystävien ja sukulaisten kohdalla.
  4. Selvitä vuokralaisen maksukyky. Pyydä mustaa valkoisella.
  5. Vähennä kulut verotuksessa.

Voit tarkastaa henkilön luottotiedot kätevästi tästä edulliseen 9,90 euron hintaan.

  • Julkaistu: 21.8.2019
  • Päivitetty: 15.3.2021
  • Uutisen tyyppi: Tiedote
  • Teema: Henkilötieto

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirje

Lue seuraavaksi:

DOKS puhutko sujuvaa rahanpesulakia

Puhutko sujuvaa rahanpesulakia?

Rahanpesulakiin liittyy paljon lyhenteitä ja termejä, jotka saattavat tehdä aiheen tulkinnasta ja ymmärtämisestä hankalaa. Muutamien keskeisimpien käsitteiden ymmärtämisellä pääsee kuitenkin jo pitkälle ja velvoitteiden noudattamisesta tulee helpompaa. Olet viime aikoina ehkä törmännyt lyhenteeseen ”AML”. Ehkä valvontaviranomainen, kuten Finanssivalvonta tai aluehallintovirasto, on ottanut sinuun yhteyttä ja kehottanut laittamaan yrityksesi AML-rutiinit kuntoon? Olet ehkä jopa lukenut siitä Wikipediasta ja miettinyt, että miten ihmeessä Acute Myeloid Leukemia (AML) liittyy liiketoimintaasi? Vastaus on: ei mitenkään. Rahanpesulaki ja sen velvoitteet sen sijaan saattavatkin liittyä. Siksi on tärkeää, että ymmärrät, mistä puhutaan. Alle on koottu AML-kielen keskeisiä lyhenteitä ja niiden suomennokset, jotta sinunkin olisi helpompi estää rahanpesua ja hoitaa nuo yllä mainitut AML-rutiinit. AML Anti money laundering eli rahanpesun estäminen. Lyhenteellä viitataan usein niin sanottuun rahanpesulakiin ja regulaatioon. Rahanpesu tarkoittaa toimintaa, jossa rikollisin keinoin ansaittuja varoja pyritään ”pesemään” puhtaaksi häivyttämällä niiden alkuperä. Rahanpesua on siis aina edeltänyt jokin muu rikos. Varoja voidaan esimerkiksi yrittää tallettaa pankkiin tai niillä voidaan ostaa arvokasta tavaraa, kuten kiinteistöjä tai koruja, mutta rikollisten keinot ovat monet. Siksi on tärkeää, että yhteiskunnan eri toimijat kantavat yhteistä sosiaalista vastuuta ja pyrkivät paljastamaan rikollista toimintaa. TF Terrorist Financing eli terrorismin rahoittaminen. Lyhenteellä viitataan sananmukaisesti laittomaan terrorismin rahoittamiseen ja sen estäminen kuuluu myös rahanpesulain alle. Tällaisella toiminnalla on vakavia yhteiskunnallisia seurauksia, jonka vuoksi myös terrorismin taloudellinen tukeminen tulee estää. KYC Know your customer eli tunne asiakkaasi. Lyhenteellä viitataan usein AML-prosessiin, jonka tarkoituksena on saavuttaa syvällinen ymmärrys asiakkaan toiminnasta eli hyvä asiakastuntemus. KYC on hyvän AML-työn kulmakivi ja kattotermi, jonka alle muun muassa alempana luetellut lyhenteet asettuvat. CDD Customer due diligence eli asiakkaan perusteellinen tunteminen. Kts. kohta ”KYC” EDD Enhanced due diligence eli tehostettu perusteellinen tunteminen. Kts. kohta ”KYC”. Tällä usein viitataan tehostettuun valvontaan tai syvempään selvittelyyn. BO Beneficial owner eli tosiasiallinen edunsaaja. Osakeyhtiössä tosiasiallisia edunsaajia ovat ne, jotka suoraan tai välillisesti omistavat yli 25 % yrityksestä, suoraan tai välillisesti käyttävät yli 25 % äänioikeuksista tai muutoin käyttävät ylintä päätäntävaltaa. Pörssinoteeratun yhtiön ei tarvitse ilmoittaa edunsaajistaan, eikä niiden omistajia tarvitse tunnistaa. Yhdistysten, säätiöiden ja asunto-osakeyhtiön edunsaajia ovat hallituksen jäsenet.   Julkisoikeudellisten yhteisöjen edunsaajia ovat hallituksen jäsenet tai muutoin ylintä päätäntävaltaa käyttävät henkilöt. Yhteisöjen tulee ilmoittaa tosiallisista edunsaajista Patentti- ja rekisterihallitukseen ja ilmoitusvelvollisen tulee aina KYC-työssään varmistaa yhteisön tosiasialliset edunsaajat. Tosiasiallinen edunsaaja on aina ihminen ja edunsaajien todentaminen tuo ymmärrystä siihen, ketkä organisaatiota tosiasiallisesti hallitsevat ja kenelle esimerkiksi tuotot menevät. PEP Politically exposed person eli poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. PEP-statuksen saa merkittävässä julkisessa virassa toimiva henkilö, jolla on paljon päätäntävaltaa tai jonka päätöksistä on vaikea valittaa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä; b) parlamentin jäsenenä; c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä; d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta; e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä; f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä; g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana; h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina; i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä toimivat henkilöt. ”Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että esimerkiksi puoluesihteerit eivät ole PEP-henkilöitä, vaikka puolueen hallituksen jäsenet ovatkin. Myöskään kuningas Jari Litmanen ei ole PEP, vaikka moni muu kuningas on.” RCA Relative or close associate to PEP eli PEP-henkilön sukulainen tai läheinen kumppani. Tällä tarkoitetaan PEP-henkilön: a) aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon; b) lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; c) vanhempia; ja d) yhtiökumppaneita. ”Huomionarvoista on, että PEP-henkilön sisarukset eivät saa RCA-statusta. Toisaalta aina tulee huomioida henkilöt, jotka harjoittavat esimerkiksi yhteistä liiketoimintaa PEP-henkilön kanssa.” Henkilö kantaa PEP- tai RCA-statusta vähintään 12 kk viran päättymisen jälkeen. Joissakin tapauksissa on kuitenkin syytä ajatella, että PEP-status ei ikinä lakkaa. Esimerkkinä tällaisesta voi olla globaalisti erittäin vaikutusvaltainen ja korkeassa asemassa vaikuttanut henkilö. Miksi PEP- ja RCA-henkilöt sitten pitää tunnistaa, eihän vaikuttamisessa ole mitään väärää? Vaikutusvallassa itsessään ei tietenkään ole mitään pahaa, mutta henkilön mandaatti asettaa hänet epäeettiselle toiminnalle haavoittuvaiseksi. PEP-henkilölle on annettu vastuu tehdä yhteisiä asioita koskevia päätöksiä, jolloin omaan tai kaverin pussiin pelaaminen on yksiselitteisesti kiellettyä. Esimerkkinä kansanedustaja, jolle äänestäjät antavat mandaatin ja puolue arvopohjan, jonka perusteella päätökset tehdään. Moni voi kuitenkin yrittää esimerkiksi lahjomalla saada edustajaa toimimaan haluamallaan tavalla. Samasta syystä esimerkiksi oikeusneuvokset on luokiteltu PEP-henkilöiksi. Korkeimman oikeuden päätöksistä on hankala valittaa ja oikeusmurhan riski kasvaa, jos tuomari on lahjottavissa. Siksi erityisseuranta on tarpeen. Suureksi onneksi Suomessa on hyvin vähän korruptiota, mutta laadukas ja kansainvälinen AML-työ on omiaan myös pitämään sen kurissa. SOF Source of funds eli varojen lähde. SOW Source of wealth eli varallisuuden lähde. Varojen tai varallisuuden alkuperä on usein tärkeä selvittää, jos esimerkiksi hallinnoi asiakkaan varoja. Kyse on yksinkertaisimmillaan siitä, että kysytään henkilöltä, mistä rahat tulevat tai millä rahoilla yritys on rahoitettu. Tästä ei siis riitä tositteeksi tiliote, eikä esimerkiksi tosite uhkapelivoitoista. Tiliote ei kerro varojen todellisesta alkuperästä mitään ja voittotositekin kertoo – no pelkästä voitosta. Millä rahalla pelejä on alun perin pelattu? Voiko asiakas todistaa, että on jäänyt pelistä voitolle? Mukaan on otettu SOF:n lisäksi myös SOW, sillä esimerkiksi aina edes kauppakirja asunnon myynnistä ei ole riittävä tosite rahojen alkuperäksi. On siis hyvä pyrkiä aina hahmottamaan asiakas kokonaisuutena ja miettiä, millä keinoin esimerkiksi tiettyyn taloudelliseen asemaan on päästy. Millä keinoin raha on luotu? KYC Know your country eli tunne maasi. Vaikka KYC:n ”C” lähes aina viittaakin sanaan ”customer”, tarkoitetaan sillä välillä myös maata. Perusteellisessa AML-analyysissä tulee ottaa huomioon asiakkaan yhteydet eri maihin ja niiden vaikutus riskiin. Siksi on tärkeä ymmärtää, mitä haavoittuvuuksia eri maissa on. Maakohtaisia riskejä voivat olla esimerkiksi korruption esiintyvyys, terrorismin määrä, kansainväliset pakotteet, huumekaupan laajuus, ihmiskaupan esiintyminen tai vaikka pankkisektorin läpinäkyvyys. ODD Ongoing due diligence eli jatkuva perusteellinen tunteminen. Rahanpesulaki edellyttää, että asiakassuhdetta tulee seurata jatkuvasti. Ei riitä, että asiakkaalta kerran kysyy miten asiat ovat, vaan tilannetta tulee päivittää. Tarkistusväli voi riskistä riippuen olla pidempi tai lyhyempi, mutta pääasia on, että seurata on jatkuvaa.  Takanasi on nyt AML-kielen pikakurssi. Älä kuitenkaan anna lyhenneviidakon hämmentää. Yksinkertaisimmillaan kyse on asiakkaan ja yhteistyökumppanin toiminnan syvällisestä ymmärtämisestä. Ymmärrätkö asiakkaasi toimintaa ja ansaintalogiikkaa? Ovatko toiminnan yksityiskohdat johdonmukaisia ja uskottavia? Liittyykö asiakkaaseen seikkoja, jotka voivat kohottaa riskiä? Ja mikä tärkeintä – pystytkö näyttämään, että olet tehnyt kaikki nämä kontrollit? Selvitä asiakkaidesi poliittinen vaikutusvaltaisuus ja valvontalistakytkökset helposti PEP- ja pakotelistakyselyn avulla. PEP- ja pakotelistakysely tuo helpotusta ja läpinäkyvyyttä ilmoitusvelvollisten yritysten KYC- eli Know Your Customer -prosessiin. Tämä on toinen osa DOKSin ja Alma Talentin yhteistyössä tuottamasta rahanpesulakiin liittyvästä blogisarjasta. Seuraavaksi on vuorossa ilmoitusvelvollisuutta käsittelevä blogi. Edellisen blogitekstissä kerroimme, mitä laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tarkoittaa. DOKS® on fiksu ratkaisu rahanpesulain velvoitteiden ammattimaiseen hoitoon ja asiakassuhteen vastuulliseen perustamiseen. Lue lisää täältä.

Henkilötieto
DOKS rahanpesulaki

Mikä on laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä?

Suomessa on voimassa ns. rahanpesulaki, jonka taustalla on EU-sääntelyä. Lain tavoitteena on ehkäistä rikollisin keinoin hankitun rahan käyttöä ja sen alkuperän häivyttämistä eli rahanpesua sekä terrorismin rahoittamista. Lisäksi lain on tarkoitus edistää epäilyttävien toimien paljastamista sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444) eli niin sanottu uusi rahanpesulaki astui voimaan heinäkuussa 2017 EU:n neljännen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanon myötä. Lakiin on tehty sen jälkeen jo joitakin täsmennyksiä ja soveltamisalaa laajennettu. Laki korvasi vanhan vuodesta 2008 voimassa olleen rahanpesulain ja toi mukanaan uusia velvoitteita perinteisen finanssialan toimijoiden lisäksi myös esimerkiksi kirjanpitäjille, tilintarkastajille, vakuutusedustajille, kiinteistönvälitysliikkeille sekä yrityskonsultointia ja oikeudellisia palveluita tarjoaville yrityksille. Velvoitteet koskevat myös sellaisia tavaroiden myyjiä ja välittäjiä, jotka ottavat yhtenä tai toisiinsa liittyvinä suorituksina vastaan vähintään 10 000 euron edestä käteismaksuja. Lainmuutoksen tarkoituksena on ollut ohjata edellä tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia aiempaa selvemmin tunnistamaan ja arvioimaan omaa toimintatapaansa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Jotkin toimialat ovat selvästi alttiimpia rahanpesurikosten toteuttamiselle kuin toiset. Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio omaan toimintaansa liittyvistä riskeistä sekä tunnistettava asiakkaat ja selvittää näiden liiketoimintaa sekä omistusta koskevia tietoja. Tunnista ja tunne asiakkaat Keskeisin rahanpesulain velvoite on asiakkaiden tunnistaminen ja tunteminen. Laki velvoittaa ilmoitusvelvollisen tunnistamaan asiakkaan asiakassuhdetta perustettaessa sekä tuntemaan asiakkaan koko asiakassuhteen keston ajan siten, että voidaan havaita asiakkaan toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat poikkeukselliset liiketoimet. Tarvittaessa liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä on myös selvitettävä. Asiakkaan tuntemistiedot on säilytettävä luotettavalla tavalla viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Asiakassuhdetta ei saa perustaa, liiketointa suorittaa tai liikesuhdetta ylläpitää, jos ei pystytä toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi rahanpesulaissa säädettyjä toimia. Ilmoitusvelvollisten tulee yllä kuvattuja menettelyjä noudattaen omalla toiminnallaan pyrkiä ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä ilmoittaa jokaisesta epäilyttävästä liiketoimesta Keskusrikospoliisin ylläpitämälle rahanpesun selvittelykeskukselle. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, onko asiakassuhde perustettu tai siitä kieltäydytty, tai onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai siitä kieltäydytty. Lisäksi jos ilmoitusvelvollinen havaitsee asiakkaissaan jäädytyspäätös- tai pakotelistalla olevan henkilön tai yhteisön, on havainnosta ilmoitettava viipymättä Helsingin ulosottovirastolle ja pidättäydyttävä kaikista kyseisen henkilön tai yhteisön varoihin kohdistuvista toimista. Riskien hallintaan tulee olla selkeät toimintaohjeet ja menettelytavat Ilmoitusvelvollisella on lisäksi oltava riittävät omat sisäiset toimintaohjeet ja menettelytavat tunnistettujen riskien tehokkaan hallinnan sekä vähentämisen varmistamiseksi. Käytännössä ilmoitusvelvollisen on huolehdittava, että sen työntekijät saavat koulutuksen rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Samaten ilmoitusvelvollisella tulee olla sisäinen, riippumaton ilmiantojärjestelmä, jonka kautta voi ilmoittaa rahanpesulain määräysten rikkomisesta. Ilmoitusvelvollisen tulee myös nimetä henkilö, joka vastaa rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen sisäisestä valvonnasta, jos se on perusteltua ilmoitusvelvollisen koko ja luonne huomioon ottaen. Lain noudattamista myös valvotaan. Valvovia viranomaisia ja tahoja ovat Finanssivalvonta, Patentti- ja rekisterihallitus, aluehallintovirasto sekä Suomen Asianajajaliitto. Valvontaviranomainen voi määrätä rikemaksun, julkisen varoituksen tai seuraamusmaksun, jos ilmoitusvelvollinen on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteita. Ilmoitusvelvollinen voi myös omalla toiminnallaan syyllistyä tuottamukselliseen rahanpesuun esimerkiksi silloin, jos avustaa tai neuvoo asiakasta sijoitustoiminnassa, peiteyhtiöiden perustamisessa tai varojen siirrossa, vaikka sillä olisi aihetta epäillä asiakkaan liiketoimien ja varojen alkuperän lainmukaisuutta. Tämä on ensimmäinen osa DOKSin ja Alma Talentin yhteistyössä tuottamasta rahanpesulakiin liittyvästä blogisarjasta. Seuraavaksi on vuorossa KYC ja AML termit tutuiksi -aiheinen blogi. DOKS® on fiksu ratkaisu rahanpesulain velvoitteiden ammattimaiseen hoitoon ja asiakassuhteen vastuulliseen perustamiseen. Lue lisää täältä.

Henkilötieto
PEP- ja pakotelistakysely

PEP- ja pakotelistakysely helpottaa asiakkaan taustojen tuntemista

Selvitä asiakkaasi poliittinen vaikutusvaltaisuus ja valvontalistakytkökset PEP- ja pakotelistakyselyn avulla. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä velvoittaa useita eri toimialoja, kuten esimerkiksi tilitoimistoja, asianajotoimistoja, kiinteistönvälitystä ja pankkeja tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa.  PEP- ja pakotelistakysely tuo helpotusta ja läpinäkyvyyttä ilmoitusvelvollisten yritysten KYC- eli Know Your Customer -prosessiin. Palvelun taustalla on Moody's-konserniin kuuluvan Bureau van Dijkin Grid™ Database -tietokanta, jota päivitetään jatkuvasti niin henkilöiden kuin organisaatioidenkin osalta. Käytössäsi on siis aina ajantasaista tietoa maailmanlaajuisesti. PEP- ja pakotelistakysely tarjoaa päivitettyä tietoa kansainvälisessä laajuudessa Yli 240 maan poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ja heidän tunnistettu lähipiirinsä Kansainväliset ja kansalliset pakotelistat, mm. OFAC, YK, EU Edustettuna yli 1200 valtiollista ja maailmanlaajuista valvontalistaa. PEP- ja pakotelistakysely kuuluu kaikkiin Tietopalveluiden palvelupaketteihin, eikä edellytä erillistä käyttölupaa. Huomioithan kuitenkin, että palvelua saa käyttää vain rahanpesulaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Ei vielä Tietopalveluita? Tilaa palvelu käyttöösi asiakaspalvelustamme: 0800 141 070 tai tietopalvelut(at)almatalen.fi. Siirry palveluun Henkilöt: PEP- ja pakotelistakysely

Henkilötieto
Alma Talent Tietopalvelut | Liiketoimintakiellot

Onko asiakkaasi PEP - ja mitä se tarkoittaa?

Uusi asiakas astuu sisään - mitä tietoja minun pitikään tarkistaa? Lain mukaan muun muassa kiinteistövälittäjien, tilitoimistojen ja pankkien velvollisuus on tuntea asiakkaansa, ja yksi tärkeä kysymys on, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö eli PEP -henkilö tai kuuluuko PEP -henkilöitä hänen lähipiiriinsä. Lyhenne PEP tulee englannin kielen sanoista politically exposed person. Asiakkaan PEP-tarkastusvelvollisuus kuuluu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Asiakkaiden tunteminen ja poliittisten vaikutussuhteiden selvittäminen lisää läpinäkyvyyttä ja helpottaa siten rahan liikkeiden tarkkailua. Ylimääräisiä kysymyksiä ja lomakkeita ei siis suinkaan laadittu asiakkaan - tai työntekijänkään - kiusaksi ja lisätyöksi vaan siksi, että rahojen alkuperä pystytään varmistamaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa kiinteistönvälittäjiä ja tilitoimistoja. Lisäksi kaikkien, jotka ottavat vastaan yhteensä 10 000 euron maksuja käteisenä, täytyy tarkistaa tiedot. 10 000 ihmisen joukko Keitä PEP-henkilöt eli poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt sitten käytännössä ovat? Suomessa heitä ovat esimerkiksi ministerit ja kansanedustajat, poliittisten puolueiden johto ja suurlähettiläät. Myös valtion kokonaan omistamien yritysten johto, ylimpien tuomioistuinten jäsenet, keskuspankit jäsenet ja kenraalikunta kuuluvat PEP-henkilöihin. Lähipiiriin taas lasketaan näiden ihmisten puolisot, vanhemmat ja lapset kumppaneineen. Lähipiiriin kuuluvat myös yhtiökumppanit, jos sellaisia on. Jos henkilö ei ole toiminut politiikassa tai johtotehtävissä yli vuoteen, ei häntä enää katsota poliittisesti vaikutusvaltaiseksi. Kovin suuresta väkijoukosta ei Suomen kokoisessa maassa ole kyse: Kaikkiaan poliittisesti vaikutusvaltaisia ihmisiä ja heidän lähipiiriään arvioidaan olevan noin 10 000. PEP- ja pakotelistakysely avuksi Kysely hämmentää edelleen joitakin asiakkaita ja välillä ammattilaisiakin, mutta varsinaisesti uudesta asiasta ei ole kysymys. Jo vuodesta 2008 saakka suomalaisten on pitänyt ilmoittaa ulkomaisista poliittisesti vaikutusvaltaisista suhteista, ja nyt sama velvollisuus on laajentunut koskemaan myös suomalaista vaikutusvaltaa.    Yksinkertaisimmillaan asia on yhdellä lyhyellä kysymyksellä hoidettu, mutta jotkut asiakkaat saattavat kokea kyselyn turhaksi ja kiusalliseksi, ja asiakasvastuullisista poliittisten sidonnaisuuksien selvittäminen saattaa tuntua ylimääräiseltä työtehtävältä. Asiakkaan poliittinen vaikutusvaltaisuus ja valvontalistakytkökset on nyt helppo selvittää PEP- ja pakotelistakyselyn avulla. PEP- ja pakotelistakyselyn lisäksi Tietopalveluiden käyttäjät saavat maksutta käyttöönsä suomen- ruotsin- ja englanninkieliset Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) ja Selvitys tosiasiallisesta edunsaajasta -lomakkeet, joiden svulla tiedot voi hankkia asiakkaalta hienovaraisesti. Tulosta lomakkeet ja hyödynnä niitä hienovaraisesti asiakkaan tuntemistietoja kerätessä. Tiedot tulee kysyä henkilöltä itseltään. Lomakkeet on tarkoitettu esimerkiksi liitteeksi toimeksiantosopimukseen. Paperilomakkeet voidaan helposti taltioida erikseen muista asiakastiedoista, sillä tietoja, jotka on hankittu ainoastaan RPL:n mukaista tarkoitusta varten, ei saa käyttää muihin tarkoituksiin (RPL 3.3.5 §). Tämän pienen kysymyksen esittäminen on tärkeää: pieni askel asiakaspalvelutyössä voi olla iso askel taistelussa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan - ja siinähän me kaikki haluamme tehdä osamme. Kysy lisää PEP- ja pakotelistakyselystä sekä lomakkeiden käytöstä asiakaspalvelustamme: puh. 0800 141 070 tietopalvelut(a)almatalent.fi

Henkilötieto
Sammio