Kattavat tiedot yksityishenkilöistä.

 

Yksityishenkilöt

Saat meiltä kattavasti yksityishenkilöiden tiedot, kuten osoitteet, maksuhäiriöt tai liiketoimintakiellot. Osa tiedoista luovutetaan vain toimialakohtaisesti ammattilaisten käyttöön.

Saat meiltä:

Väestötietojärjestelmän tietoihin perustuvia henkilötietoja, esim. nimi, osoite, äidinkieli ja edunvalvontatiedot.

Muita tärkeitä tietoja yksityishenkilöistä: maksuhäiriöt, velkajärjestelyt, avioehdot tai lahjoitusasiat.

 

Isännöitsijöille ja huoltoyhtiöille ajantasaista tietoa taloyhtiön asukkaista – henkilötiedon lisäksi myös muuttopäivät sekä pysyvät ja väliaikaiset asukkaan eriteltyinä.

Ota yhteyttä, niin ehdotamme juuri sinulle sopivaa ratkaisua.

Tarjoamme tietopalvelupaketteja kätevällä kuukausimaksulla alk. 27,50 € /kk sekä asiantuntijoiden juuri sinulle räätälöimiä ratkaisuja.

Pyydä yhteydenottoa

 

Yksityishenkilöiden tietoja saat näistä palveluista:

Palvelut kuukausimaksulla alk. 27,50 € / kk + alv

Yksityishenkilöiden tietoja sisältävät palvelut voi tilata lisäpalveluna kaikkin tietopalvelupaketteihin.

Henkilö- ja osoitehaku

Henkilö- ja osoitehaku

Hae henkilötunnuksella mm. henkilön nimi, osoite ja äidinkieli. Lupa tietojen käyttöön haetaan tilauksen yhteydessä.

Tutustu »

Maksuhäiriöt | Alma Talent Tietopalvelut

Henkilön maksuhäiriöt

Selkeästä raportista voit tarkistaa henkilön luottotiedot ja hänelle mahdollisesti rekisteröidyt maksuhäiriömerkinnät.

Tutustu »

Velkajärjestelyt | Alma Talent Tietopalvelut

Velkajärjestelyt

Tarkista reaaliaikaiset velkajärjestelytiedot Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä.

Tutustu »

Avioehto | Alma Talent Tietopalvelut

Avioehtoasiat

Selvitä avioehtosopimusta koskevat tiedot, mm. avioehdon rekisteröintipäivä tai puolisoiden henkilötiedot.

Tutustu »

Liiketoimintakiellot

Liiketoimintakiellot

Tarkista reaaliaikaiset tiedot tuomioistuimen määräämistä liiketoimintakielloista. Lupa tietojen käyttöön haetaan tilauksen yhteydessä.

Tutustu »

Lahjoitusasiat | Alma Talent Tietopalvelut

Lahjoitusasiat

Tarkista Lahjoitusasioiden rekisteriin kirjatut henkilöiden väliset lahjoitukset.

Tutustu »

Suosituimmat blogit

Alma Talent Tietopalvelut | Liiketoimintakiellot

Onko asiakkaasi PEP - ja mitä se tarkoittaa?

Rahanpesulaki velvoittaa selvittämään asiakkaan poliittiset sidonnaisuudet.

Henkilötieto
570x270_tietopalvelut_laki_ja_asianajo

Onko asiakkaasi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö? Entä kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyvä sääntely (444/2017) (”rahanpesulaki” tai ”RPL”) uudistui heinäkuussa 2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennaltaehkäisyä siten, että lain piiriin kuuluvat ilmoitusvelvolliset arvioisivat liiketoimintaansa mahdollisesti liittyviä riskejä ja tilanteita, joissa esimerkiksi rahanpesua voisi tapahtua. Lain uudistuksen myötä uusia velvoitteita tuli tilitoimistoille, kiinteistönvälitysliikkeille, asianajotoimistoille, pankeille sekä yrityksille, jotka ottavat yhtenä tai toisiinsa liittyvinä suorituksina vastaan käteistä yli 10 000€.  Asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointiYksi lain keskeisistä velvoitteista on asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointi. Keskeinen osa asiakkaan tuntemista on ns. tuntemistietojen kerääminen asiakkaalta kysymällä. Rahanpesulain on säädetty, mitä tietoja palveluntarjoajan on hankittava ja kysyttävä asiakkaan tuntemiseksi. Asiakkaan tuntemistietoja ovat mm.:nimi, syntymäaika, henkilötunnus ja kansalaisuusedustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnusoikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainenoikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudetoikeushenkilön toimialatosiasiallisten edunsaajien nimi, syntymäaika ja henkilötunnushenkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä tai kopio asiakirjasta. Jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistätiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä sekä muut tarkoitetut asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedotlaissa säädetyn selonottovelvollisuuden ja poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut tiedot. Tunnista asiakkaasiTietopalvelut tarjoaa asiakkailleen maksutta käyttöön Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) ja Selvitys tosiasiallisesta edunsaajasta -lomakkeet. Tulosta lomakkeet ja hyödynnä niitä hienovaraisesti asiakkaan tuntemistietoja kerätessä. Tiedot tulee kysyä henkilöltä itseltään. Lomakkeet on tarkoitettu esimerkiksi liitteeksi toimeksiantosopimukseen. Paperilomakkeet voidaan helposti taltioida erikseen muista asiakastiedoista, sillä tietoja, jotka on hankittu ainoastaan RPL:n mukaista tarkoitusta varten, ei saa käyttää muihin tarkoituksiin (RPL 3.3.5 §).Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaanMikäli tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai lomakkeessa luetellut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Nämä viralliset vastuuhenkilöt selvität Tietopalveluiden kuukausilisenssin hintaan kuuluvista Kaupparekisterintiedot ja Vastuuhenkilöt ja nimenkirjoittajat -palvelutuotteilta tai voimassa olevalta kaupparekisteriotteelta.Rahanpesulaissa on määritelty myös muiden kuin yhtiöiden tosiasialliset edunsaajat. Esimerkiksi Säätiölaissa (487/2015) tarkoitetun säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Tietopalveluiden Yrityshaussa voit valita yhtiömuodoksi säätiön ja hakea säätiörekisteriotteen (maksullinen tuote), josta näkee säätiön hallituksen jäsenet sellaisena kuin ne Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterissä ovat.Kysy lisää lomakkeiden käytöstä ja tilaa palvelu käyttöösi asiakaspalvelustamme:p. 0800 141 070tietopalvelut@almatalent.fiVoit tilata Tietopalvelut yrityksesi käyttöön myös täältä. 

Henkilötieto
Sammio