Sosiaali- ja terveystoimialan
Strateginen toimialakatsaus

Vastauksia sote-yritysten strategisesti keskeisiin kysymyksiin

Strateginen toimialakatsaus on ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia yritysten strategisesti keskeisiin kysymyksiin. Alma Talent Tietopalvelut tuottaa raportin yhdessä johdon konsultointiin erikoistuneen VALORin kanssa, jolla on pitkä kokemus analysoitavilta toimialoilta sekä niiden johtavien toimijoiden kanssa toimimisesta.

Tilaa Strateginen toimialakatsaus

Sosiaali- ja terveystoimialan merkittäviä kehitystrendejä ja strategisia kysymyksiä tällä hetkellä

 1. Sote- ja maakuntauudistukset etenevät eduskunnassa. Lakiesitysten yksityiskohdat voivat muuttua merkittävästikin, mutta järjestämistä ja tuottamista koskevien merkittävien rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten tarve on laajasti tunnustettu.
 2. Väestön ikääntyminen ja kansantalouden uhkaava kestävyysvaje luovat painetta palvelujen turvaamiselle.
 3. Yksityisen sektorin konsolidaatio jatkuu ja alalla tapahtunee uudelleenjärjestymistä. Myös palveluketjut uudistuvat. Kilpailutilanne muuttuu valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.
 4. Vakuutusyhtiöiden strategiset valinnat ovat kokeiluluonteisia ja erisuuntaisia. Pitkän tähtäimen strategiset valinnat riippuvat soteuudistuksen toteutuksesta.

Sosiaali- ja terveystoimialan Strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita:

Toimialan muutosvoimat

 • Sote-uudistuksen eteneminen ja todennäköiset skenariot ja näkemyksiä markkinan kehityksestä mikäli uudistus toteutuu tai mikäli se viivästyy tai kaatuu.
 • Mitä palvelusetelikokeilut kertovat markkinan kehityssuunnasta ja miten toimijoiden tulisi valmistautua?
 • Suoran valinnan liiketoimintamallit ja konseptit – mikä on voittava liiketoimintamalli sote-uudistuksen jälkeen?
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation keskeiset haasteet ja niihin vastaaminen.
 • Sote-kiinteistöillä on merkittävä rooli markkinan kehityksessä – miten käy sairaala-, perusterveydenhuollon ja hoivasektorin kiinteistöille?
 • Digitalisaatio ja teknologia kehittyy – kuinka kehitys etenee ja ketkä ovat pystyneet hyödyntämään uusia ratkaisuja liiketoiminnassa?
 • Sotehenkilöstön saatavuus asettaa palveluntuottajille jo nyt haasteita – mitkä ovat henkilöstön saatavuuden näkymät?

Sote-palveluiden järjestäminen

 • Maakunnan liikelaitoksen rakenne- ja johtamismallivaihtoehdot – minkälaisia ratkaisuja on suunnitteilla ja mitä heikkouksia ja vahvuuksia malleissa on?
 • Maakuntakohtainen tarkastelu soteuudistuksen lähtötilanteesta ja toteutuksesta – maakuntien suunnitelmien välillä on merkittäviä eroja. Miten palvelutuottajien tulee huomioida erot liiketoimintasuunnitelmissaan?
 • Julkisen sektorin keinot ohjata palveluostoja sekä markkinan kehitystä – vahvalla tuottajaohjauksella ja järkevillä hankinnoilla vahvemmaksi järjestäjäksi.

Hoiva- ja terveysmarkkinat segmenttikohtaisesti

 • Kokonaismarkkinan rakenne ja kehitys – miten kokonaismarkkina ja yksityisen sektorin markkinaosuus kehittyvät?
 • Terveyspalvelujen segmenttikohtaiset markkinaennusteet ja liiketoimintanäkymät.
 • Hoivapalvelujen segmenttikohtaiset markkinaennusteet ja liiketoimintanäkymät.

Kansainvälinen kehitys

 • markkinoiden kehitys lähialueilla
 • keskeiset kansainväliset yritykset ja niiden kehitys.

Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa

 • toteutuneet yrityskaupat ja niiden arvostustasot
 • listattujen yhtiöiden arvostustasot.

Toimialan yritysten kehitys Suomessa

 • keskeiset yritykset ja niiden kehitys
 • kasvu ja kannattavuus
 • toimialan investoinnit
 • yritysten tunnusluvut.


Tilaa sosiaali- ja terveystoimialan esite

Sosiaali- ja terveystoimialan esitteessä on kuvattu toimialakatsauksen tarkempi sisältö sekä edellisvuoden raportin sisällysluettelo. Esite on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Tilaa esite 

Strategisia toimialakatsauksia on saatavilla myös seuraavilta toimialoilta:

IT-toimiala (raportti englanninkielinen)
Energiatoimiala
Teletoimiala
Sammio