Toimialatilasto

Toimialatilasto on kehitetty toimialoittain tapahtuvaan taloudellisen kehityksen seurantaan. Se antaa selkeän ja kattavan kuvan tarkasteltavan toimialan nykytilanteesta ja sen historiallisesta kehityksestä jopa 10 vuoden ajalta. Raportin tunnusluvut perustuvat Alma Talent Tietopalveluiden laajaan ja ajantasaiseen tietokantaan.

Tilaa Toimialatilasto

Tunnuslukujen avulla tarkastellaan mm.

  • Liiketoiminnan taloudellista kasvua ja kannattavuutta. Tätä kuvataan esimerkiksi liikevaihdon kehityksellä ja nettotuloksen muutoksella.
  • Pääomatuoton ja käyttöpääoman suhteellisia muutoksia sekä pääoman kiertonopeutta. Mukaan on otettu myös toimialan painotettu pääomakustannus.
  • Oman ja vieraan pääoman suhdetta ja rahoituksen kustannuksia. Nämä kertovat toimialan rahoituksellisesta liikkumavarasta ja velanhoitokyvystä.
  • Maksuvalmiutta ja käyttöpääoman kiertoaikojen kehitystä. Näin saadaan kuva toimialan rahavarojen riittävyydestä.
  • Toimialan yritysten riskiluokitusta ja liiketoiminnan tehokkuutta. Tehokkuutta mitataan henkilöperusteisilla tunnusluvuilla.

Tilasto on toimiva tietolähde esimerkiksi:

Toimialaliitoille: Tilasto tarjoaa pohjatiedot oman toimialan ja lähialojen kehityksen seuraamiseen ja työmarkkinapolitiikan edunvalvontaan. Tilastosta saadaan mielenkiintoista aineistoa myös jäsentiedotteisiin.

Tutkimuksen pohjatiedoksi: Tilaston tunnuslukujen jopa 10 vuoden aikasarjat ovat hyödyllistä materiaalia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuskäyttöön. Jatkuva päivitys takaa toimialaraporttien ajantasaisuuden.

Rahoituslaitoksille: Tilaston avulla saa nopeasti yleisnäkemyksen toimialoilla tapahtuvista tuotantorakenteiden muutoksista ja vallitsevista trendeistä. Luvut ja diagrammit havainnollistavat eri toimialojen pitkän aikavälin kehityksen, keskeisten tunnuslukujen tason sekä toimialan sisäiset vaihteluvälit.

Tilasto on saatavissa yli 500 toimialalta Tilastokeskuksen TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaisesti.


Toimialatilaston hinta on 85 €.


Toimialatilaston malliraportti

Tutustu Toimialatilaston sisältöön tarkemmin:

Katso malliraportti Toimialatilastosta

Sammio