Cloudriven Oy

Menestyjä-merkki kertoo, että olemme hoitaneet asiakassuhteemme ja liiketoimintamme hyvin.

Mitä Kauppalehden Menestyjä-merkki teille merkitsee?

Keskeisin merkitys on ulkopuolisen ja objektiivisen tahon antama tunnustus, että olemme hoitaneet asiakassuhteemme ja sitä kautta myös liiketoimintamme hyvin. Tunnustus tarkoittaa myös sitä, että voimme investoida ja panostaa uusiin asioihin, jotka auttavat asiakkaitamme menestymään.

Miten Menestyjä-merkki mielestänne eroaa muista taloussertifikaateista?

Menestyjä-merkki painottaa mielestämme enemmän kykyä uudistua. Merkin kriteerit kertovat siitä, että olemme onnistuneet luomaan enenevässä määrin arvoa asiakkaillemme.

Missä olette käyttäneet Kauppalehden Menestyjä-merkkiä?

Luonnollisesti markkinoinnissa ja myynnissä, mutta merkki on tuotu esiin myös yhteistyösuhteiden hoitamisessa. Yhteistyökumppaneille merkki merkitsee sitä, että kanssamme uskaltaa kehittää liiketoimintaa eteenpäin pitkäjänteisemminkin. Tapamme tehdä bisnestä on sellainen, johon muutkin luottavat.

Onko sertifikaatti teille myynnin vai markkinoinnin työkalu?

Meidän kaltaisen yrityksen näkökulmasta myynnin ja markkinoinnin erottelu ei ole relevanttia, joten merkin voidaan sanoa olevan mukana kaikissa asiakassuhteen vaiheissa.

Miten olette viestineet Menestyjäkelpoisuudestanne henkilöstölle?

Olemme käyneet merkin ansaitsemiskriteerit ja merkityksen läpi sisäisissä palavereissamme. Henkilöstöviestinnän kannalta tärkeintä ollut se, että jokainen työntekijämme on konkreettisesti voinut havaita, mitä merkki merkitsee asiakasrajapinnassa työskennellessä.

Ovatko asiakkaat, yhteistyökumppanit tai kilpailijat noteeranneet Menestyjä-merkkiä?

Perinteinen onnittelu on konkreettinen palautteen muoto, mutta missä asia näkyy, on yhteistyökumppaneiden luottamus, että yhtiömme seisoo tukevalla kivijalalla. Tällöin uskalletaan tehdä yhdessä ja luottaa asiantuntemukseemme ja osaamiseemme. Meille korkea asiakastyytyväisyys on ollut kaikkein tärkeintä koko olemassa olomme ajan, joten tällainen luottamus lämmittää todella paljon.

Miten olette hyödyntäneet Menestyjä-pakettiin kuuluvaa analytiikkaa, yritysanalyysi-raporttia ja toimialatietoa?

Olemme käyttäneet benchmarkkauksessa toimialan muihin yrityksiin. Yritysanalyyseista olemme saaneet sopivasti vahvistusta kehityskartalla olleisiin asioihin.

Mikä on yrityksenne menestyksen salaisuus?

Halumme toteuttaa yksinkertaisia ratkaisuja ihmisille. Näin autamme asiakkaitamme tekemään arjen työstä merkityksellistä ja luomaan parempia asiakaskokemuksia. Kaikki toimintamme kiteytyy siihen, että luvatuista asioista pidetään kiinni. Yhtäältä menestyksemme nojaa siihen, että olemme kyenneet toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja. Hyvä ja sitoutunut joukkueemme on tässä kaikessa avainasemassa.

Mitä se tarkoittaisi tai mistä se kertoisi, jos ette olisi enää jatkossa Menestyjärajan ylittävä?

Menestyjä-merkki on hyvä mittari siitä, osataanko liiketoimintaa hoitaa oikealla tavalla, mutta samaan aikaan pitää muistaa että olemme hyvin kasvuhakuinen yhtiö. Tunnistamme, että kasvu vaatii sellaisia ratkaisuja, jotka voivat tuoda vaihteluita yksittäisten vuosien välille. Pitää tunnistaa eri kasvuvaiheet ja edetä päämäärätietoisesti kaikissa yrityksen kasvun eri vaiheissa.


Menestyjä-yritys Cloudriven Oy

Jukka Koskenkanto

CEO, Cloudriven Oy

Cloudriven Oy rakentaa parempia asiakaskokemuksia ja sovelluksia, jotka tekevät arjen työstä merkityksellistä. Yrityksen asiakkaat arvostavat yhteistyössä tuloksellisuutta, joustavuutta ja tinkimätöntä ammattilaisen otetta tekemiseen.

Yrityksen avainhenkilöillä on satojen projektien ja vähintään 10 vuoden kokemus sähköisten liiketoimintaratkaisujen ja tuotteiden suunnittelusta sekä kehittämisestä. Cloudrivenin tuotteissa ensiluokkainen käyttökokemus ja kannustavuus yhdistyvät ymmärrykseen liiketoimintatarpeista.

Cloudriven Oy on vuoden 2016 Menestyjä-referenssi.

Menestyjä-yritykset

Lisää Menestystarinoita

Tutustu Menestyjä-yritysten tarinoihin.

Sammio