Suomen energia-alan
Strateginen toimialakatsaus

Vastauksia energiatoimialan yritysten strategisesti keskeisiin kysymyksiin

Strateginen toimialakatsaus on ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia yritysten strategisesti keskeisiin kysymyksiin. Alma Talent Tietopalvelut tuottaa raportin yhdessä johdon konsultointiin erikoistuneen VALORin kanssa, jolla on pitkä kokemus analysoitavilta toimialoilta sekä niiden johtavien toimijoiden kanssa toimimisesta.

Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä energiatoimialan viime vuosien kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialakatsaus sisältää monipuolisen faktapohjaisen toimintaympäristön analyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille.

Tilaa Strateginen toimialakatsaus

Lämmitysmarkkinoiden merkittäviä kehitystrendejä ja strategisia kysymyksiä tällä hetkellä

 1. Kiinteistöjen sisäiset energiankäytön hallintaan ja energiajärjestelmän ylläpitoon liittyvät palvelut kasvavat nopeasti – mikä on kaukolämpöyhtiön rooli palveluissa?
 2. Kaukolämmön tuntitasoinen asiakasdata sekä antureiden määrän kasvu verkossa mahdollistavat uudet IoT-ratkaisut – mistä on järkevää aloittaa?
 3. Miten asiakkaiden jäähdytystarpeen kasvu pitäisi ratkaista? Kaukojäähdytyksellä vai hajautetuilla, kiinteistökohtaisilla jäähdytysratkaisuilla?
 4. Mitä riskejä muuttuva sääntely ja vaatimukset kaukolämpöverkkojen avaamisesta tuovat kaukolämpöyhtiöille? Miten niihin pitäisi varautua?

Suomen energiatoimialan Strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita:

Katsaus  taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen

 • kansantalouden kehitys
 • energia-alan kehitys suhteessa muuhun talouteen.

Kaukolämpöliiketoiminnan kehitystrendit ja muutosvoimat

 • kaukolämmön kehitys osana lämmitysmarkkinoita
 • toimialaa muokkaavat trendit ja niiden vaikutukset (digitalisaation mahdollisuudet, kiertotalousajattelu, jäähdytystarpeen kasvu, palveluliiketoiminnan kasvu jne.)
 • teknologian kehitys.

Asiakastarpeiden muutokset

 • uudet kilpailijat, esim. palvelutoimijat
 • lainsäädännön ja sääntelyn kehitys sekä niiden vaikutukset.

Energiantuotannon kehityssuunnat

 • katsaus CHP-tuotannon tulevaisuuteen
 • keskitetyn ja hajautetun energiantuotannon roolit.

Toimialan yritysten kehitys Suomessa

 • keskeiset yritykset
 • kasvu ja kannattavuus
 • toimialan investoinnit
 • yritysten tunnusluvut.

Strategiset kasvuvaihtoehdot

 • strategiset vaihtoehdot markkinoita nopeamman kasvun saavuttamiseksi.


Tilaa energiatoimialan esite

Energiatoimialan esitteessä on kuvattu toimialakatsauksen tarkempi sisältö sekä edellisvuoden raportin sisällysluettelo. Esite on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Tilaa esite 

Strategisia toimialakatsauksia on saatavilla myös seuraavilta toimialoilta:

IT-toimiala (raportti englanninkielinen)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Teletoimiala
Sammio