Sosiaali- ja terveystoimialan
Strateginen toimialakatsaus

Vastauksia sote-yritysten strategisesti keskeisiin kysymyksiin

Strateginen toimialakatsaus on ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia yritysten strategisesti keskeisiin kysymyksiin. Alma Talent Tietopalvelut tuottaa raportin yhdessä johdon konsultointiin erikoistuneen VALORin kanssa, jolla on pitkä kokemus analysoitavilta toimialoilta sekä niiden johtavien toimijoiden kanssa toimimisesta.

Tilaa Strateginen toimialakatsaus

Sosiaali- ja terveystoimialan merkittäviä kehitystrendejä ja strategisia kysymyksiä tällä hetkellä

 1. Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kaaduttua seuraa todennäköisesti ajanjakso, jolloin merkittäviä muutoksia ei laiteta toimeenpanoon Rinteen hallituskaudella
 2. Kuntien ja sairaanhoitopiirien kustannus- ja hoidon saatavuushaasteet lisääntyvät – ovatko paikalliset kehitystoimenpiteet ja rakenneratkaisut riittäviä
 3. Yksityisten palvelutuottajien kasvunäkymät terveyspalveluissa heikkenevät ilman julkisrahoitteisten palvelu-markkinoiden avautumista. Hoivapalveluissa ikääntyneiden palvelut ajavat kasvua
 4. Hoivakriisillä on negatiivinen vaikutus hoivayhtiöiden tulostasoon. Merkittävien terveysyhtiöiden kannattavuuskehitys hyvällä tasolla

Sosiaali- ja terveystoimialan Strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita:

Toimialan muutosvoimat

 • Sote-uudistuksen eteneminen ja todennäköiset skenaariot ja näkemyksiä markkinan kehityksestä Rinteen hallituksen linjausten pohjalta?
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation keskeiset haasteet ja niihin vastaaminen.
 • Sote-kiinteistöillä on merkittävä rooli markkinan kehityksessä – miten käy sairaala-, perusterveydenhuollon ja hoivasektorin kiinteistöille?
 • Digitalisaatio ja teknologia kehittyy – kuinka kehitys etenee ja ketkä ovat pystyneet hyödyntämään uusia ratkaisuja liiketoiminnassa?
 • Sotehenkilöstön saatavuus asettaa palveluntuottajille jo nyt haasteita – mitkä ovat henkilöstön saatavuuden näkymät?

Sote-palveluiden järjestäminen

 • Kustannuskehitys ajaa kunnat ja sairaanhoitopiirit hakemaan rakenteellisia ja kustannussäästöihin tähtääviä ratkaisuja – miten julkiset toimijat voivat vastata kasvavaan palvelukysyntään sekä kustannushaasteisiin?
 • Maakuntakohtainen ja kunta tarkastelu soteuudistuksen lähtötilanteesta ja toteutuksesta – maakuntien ja kuntien suunnitelmien välillä on merkittäviä eroja. Miten palvelutuottajien tulee huomioida erot liiketoimintasuunnitelmissaan?
 • Julkisen sektorin keinot ohjata palveluostoja sekä markkinan kehitystä – vahvalla tuottajaohjauksella ja järkevillä hankinnoilla vahvemmaksi järjestäjäksi.

Hoiva- ja terveysmarkkinat segmenttikohtaisesti

 • Kokonaismarkkinan rakenne ja kehitys – miten kokonaismarkkina ja yksityisen sektorin markkinaosuus kehittyvät?
 • Terveyspalvelujen segmenttikohtaiset markkinaennusteet ja liiketoimintanäkymät.
 • Hoivapalvelujen segmenttikohtaiset markkinaennusteet ja liiketoimintanäkymät.

Kansainvälinen kehitys

 • markkinoiden kehitys lähialueilla
 • keskeiset kansainväliset yritykset ja niiden kehitys.

Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa

 • toteutuneet yrityskaupat ja niiden arvostustasot
 • listattujen yhtiöiden arvostustasot.

Toimialan yritysten kehitys Suomessa

 • keskeiset yritykset ja niiden kehitys
 • kasvu ja kannattavuus
 • toimialan investoinnit
 • yritysten tunnusluvut.


Tilaa sosiaali- ja terveystoimialan esite

Sosiaali- ja terveystoimialan esitteessä on kuvattu toimialakatsauksen tarkempi sisältö sekä edellisvuoden raportin sisällysluettelo. Esite on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Tilaa esite 

Strategisia toimialakatsauksia on saatavilla myös seuraavilta toimialoilta:

IT-toimiala (raportti englanninkielinen)
Energiatoimiala
Teletoimiala
Sammio