Suomen telealan
Strateginen toimialakatsaus

Vastauksia teletoimialan yritysten strategisesti keskeisiin kysymyksiin

Strateginen toimialakatsaus on ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia yritysten strategisesti keskeisiin kysymyksiin. Alma Talent Tietopalvelut tuottaa raportin yhdessä johdon konsultointiin erikoistuneen VALORin kanssa, jolla on pitkä kokemus analysoitavilta toimialoilta sekä niiden johtavien toimijoiden kanssa toimimisesta.

Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2000-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialakatsaus sisältää monipuolisen faktapohjaisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille  yrityksille.

Tilaa Strateginen toimialakatsaus

Teletoimialan merkittäviä kehitystrendejä ja strategisia kysymyksiä tällä hetkellä

 1. SG tuo mobiilioperointiin uusia toimintamalleja - miten nämä mahdollistavat erilaistumisen ja kasvun ja mitä uhkia syntyy?
 2. IoT:sta on viimein tulossa merkittävää ratkaisuliiketoimintaa - mitä vaihtoehtoja operaattoreilla on kehittää siitä liiketoimintaa?
 3. Kuinka medialiiketoiminnalla tehdään rahaa tulevaisuudessa ja mikä on TV:n rooli operaattorien tarjonnassa?
 4. Mitä mahdollisuuksia muuttuva sääntely luo ja miten se vaikuttaa eri toimijoihin? Tulevatko esimerkiksi energiayhtiöt mukaan kuiturakentamiseen?

Suomen teletoimialan Strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita:

Katsaus taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen

 • kansantalouden kehitys
 • telealan kehitys suhteessa muuhun talouteen.

Toimialan kehitystrendit ja muutosvoimat

 • toimialaa muokkaavat trendit ja niiden vaikutukset
 • teknologian kehitys
 • asiakaskysynnän kehitys segmenteittäin
 • toimialan rakenteen kehitys
 • lainsäädännön ja sääntelyn kehitys sekä niiden vaikutukset.

Strategiset kasvuvaihtoehdot

 • strategiset vaihtoehdot markkinoita nopeamman kasvun saavuttamiseksi
 • kansainväliset toimijat ja markkina
 • katsaus Suomen lähialueiden markkinoihin ja toimijoihin.

Toimialan yritysten kehitys Suomessa

 • keskeiset yritykset
 • kasvu ja kannattavuus
 • toimialan investoinnit
 • yritysten tunnusluvut
 • ennusteet.

Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa

 • toteutuneet yrityskaupat ja niiden arvostustasot
 • listattujen yhtiöiden arvostustasot.

Tilaa teletoimialan esite

Teletoimialan esitteessä on kuvattu toimialakatsauksen tarkempi sisältö sekä edellisvuoden raportin sisällysluettelo. Esite on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Tilaa esite 

Strategisia toimialakatsauksia on saatavilla myös seuraavilta toimialoilta:

IT-toimiala (raportti englanninkielinen)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Energiatoimiala
Sammio