1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_kriistunnusluvut

Kolmen muuttujan Z-luku

Tunnusluku perustuu professori Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin.

Laskusääntö

Z = 1.77 * rahoitustulos-% + 14.14 * quick ratio + 0.54 * omavaraisuusaste.

Tulkinta

Tunnusluvun kriittinen arvo on 18.

Kolmen muuttujan Z-luvun ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Erinomainenyli 40
Hyvä28–40
Tyydyttävä18–28
Heikko5–18
Surkeaalle 5