Tunnuslukuopas

Prihtin Z-luku

Mitä Prihtin Z-luku tarkoittaa?

Professori Aatto Prihtin kehittämä konkurssitunnusluku. Prihtin teoreettinen malli perustuu siihen, että yritys nähdään sarjana perättäisiä investointeja. Prihtin ensimmäinen hypoteesi on, että toimivilla yrityksillä tulorahoitus yleensä kattaa rahoituksen maksuvaatimukset. Toinen hypoteesi on, että konkurssiajankohta on ensimmäinen sellainen ajankohta, jolloin syntyvä lisäluoton tarve ylittää yrityksen saatavissa olevan lisäluoton määrän. Kolmannen hypoteesin eli viimeisen vaiheen mukaan yritys ottaa lisälainaa sieltä mistä sitä enää saa, tässä tapauksessa yksipuolista lisäluottoa sidosryhmiltään.

Prihtin konkurssiprosessin vaiheet

  • tulorahoituksen loppuminen
  • rahoitusmarkkinoilta lainattavissa olevien varojen loppuminen
  • ostovelkarahoituksen loppuminen.

Laskusääntö

Vaiheita kuvataan seuraavilla tilinpäätöksestä laskettavilla luvuilla:

Vaihe 1 = Tunnusluku X1 = 100 * ( Tulojäämä I - Verot) / Taseen loppusumma.

Vaihe 2 = Tunnusluku X3 = 100 * Vieras pääoma / Taseen loppusumma.

Vaihe 3 = Tunnusluku X2 = 100 * (Rahoitusomaisuus - lyhytaikaiset velat) / Taseen loppusumma.

Prihtin Z-luku = 0.049 * X1 + 0.021 * X2 - 0.048 * X3.

Tulkinta

Z-luvun kriittinen arvo vuotta ennen konkurssia oli Prihtin tutkimuksen mukaan -4,5. Kriittistä arvoa pienemmät lukemat tulkitaan konkurssitapauksiksi.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio