1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_kriistunnusluvut

Sharma & Mahajan -kriisitunnusluku

Subhash Sharman ja Vijay Mahajanin mukaan nimetty "varhaiset varoittajat" -kriisitunnusluku.

Laskusääntö

Sharma & Mahajan -kriisitunnusluku = -0,862 + ( 3,679 * kokonaispääoman tuotto-% ) + ( 0.380 * current ratio )

Tulkinta

Tunnusluvun kriittinen arvo on 0. Mikäli tunnusluvun arvo jää alle nollan tulkitaan yrityksessä olevan konkurssiriskiä. Mitä huonommaksi alle kriittisen arvon tunnusluvun arvo menee sitä korkeammaksi riski nousee.