Tunnuslukuopas

Viiden muuttujan Z-luku

Mikä on viiden muuttujan Z-luku

Tunnusluku perustuu professori Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin.

Laskusääntö

Z = 1.88 * rahoitustulos-% + 10.13 * quick ratio - 0.13 * ostovelkojen kiertoaika + 0.51 * omavaraisuusaste - 0.32 * Kolmen vuoden liikevaihdon kasvun keskiarvo.

Jos ostovelkojen kiertoaika on suurempi kuin 300 vrk ja ainekäyttöprosentti on yli 1 % liikevaihdosta, merkitään ostovelkojen kiertoajaksi 300 vrk. Jos ainekäyttöprosentti on alle tai yhtä kuin 1 % liikevaihdosta, merkitään ostovelkojen kiertoajaksi 100 vrk.

Tulkinta

Tunnusluvun kriittinen arvo on -7.

Viiden muuttujan Z-luvun ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Erinomainenyli 20
Hyvä10–20
Tyydyttävä-7–10
Heikko-15–-7
Surkeaalle -15

 

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden.

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio