1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_kriistunnusluvut

Viiden muuttujan Z-luku

Tunnusluku perustuu professori Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin.

Laskusääntö

Z = 1.88 * rahoitustulos-% + 10.13 * quick ratio - 0.13 * ostovelkojen kiertoaika + 0.51 * omavaraisuusaste - 0.32 * Kolmen vuoden liikevaihdon kasvun keskiarvo.

Jos ostovelkojen kiertoaika on suurempi kuin 300 vrk ja ainekäyttöprosentti on yli 1 % liikevaihdosta, merkitään ostovelkojen kiertoajaksi 300 vrk. Jos ainekäyttöprosentti on alle tai yhtä kuin 1 % liikevaihdosta, merkitään ostovelkojen kiertoajaksi 100 vrk.

Tulkinta

Tunnusluvun kriittinen arvo on -7.

Viiden muuttujan Z-luvun ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Erinomainenyli 20
Hyvä10–20
Tyydyttävä-7–10
Heikko-15–-7
Surkeaalle -15