1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_tehokkuus

Jalostusarvo / henkilöstökulut

Jalostusarvo / henkilöstökulut -luku kuvaa henkilötyön reaalituottavuutta, yrityksen tuottaman lisäarvon suhdetta henkilöstökuluihin.

Laskusääntö

Jalostusarvo / henkilöstökulut -luku = Jalostusarvo / henkilöstökulut.

Jalostusarvo / henkilöstökulut voidaan ilmoittaa myös prosentteina, jolloin luku kerrotaan sadalla.

Tulkinta

Tunnusluku kuvaa henkilöstölle maksettavaa osuutta jalostusarvosta. Jos tunnusluku saa arvon yksi, koko tuotos on kulunut henkilöstökuluihin. Mitä korkeamman arvon tunnusluku saa, sitä korkeampi on työn tuottavuus.

Tunnusluku voi olla käyttökelpoinen myös silloin, kun halutaan tehdä päätelmiä yrityksen työvoimavaltaisuudesta. Tunnusluku vaihtelee toimialoittain.