1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_tehokkuus

Liiketulos / henkilö

Tunnusluku kuvaa sitä, kuinka paljon liikevoittoa yritys on saanut aikaan yhtä työntekijää kohden.

Laskusääntö

Liiketulos / henkilö = liiketulos (12 kk) / henkilöstömäärä keskimäärin.

Tulkinta

Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

Huomioitavaa

Yritysten välistä vertailua vaikeuttaa se, että yritys voi ostaa henkilöstöpalveluita myös ulkopuolisina palveluina, jolloin käytetty työmäärä ei näy henkilöstön lukumäärässä. Myöskään keskimääräiset henkilöstöluvut eivät aina ole keskenään verrannollisia, vaan voivat sisältää mm. lomautettua henkilöstöä. Yritysten käyttämä laskentatapa voi myös vaihdella osa-aikaisen ja määräaikaisen henkilöstön laskennassa.