1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_tehokkuus

Nettotulos / henkilö

Nettotulos / henkilö -tunnusluku mittaa yrityksessä työskentelevän henkilön omistajille tuottamaa vuositulosta

Laskusääntö

Nettotulos / henkilö = nettotulos (12 kk) / henkilöstömäärä keskimäärin tilikauden aikana.

Huomioitavaa

Yritysten välistä vertailua vaikeuttaa se, että yritys voi ostaa henkilöstöpalveluita myös ulkopuolisina palveluina, jolloin käytetty henkilötyömäärä ei näy henkilöstön lukumäärässä. Myöskään keskimääräiset henkilöstöluvut eivät aina ole keskenään verrannollisia, vaan voivat sisältää mm. lomautettua henkilöstöä.