Analysaattori

Analysaattori tekee tämän päivän talousjohtajasta strategin

Maailma ympärillämme muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Se edellyttää yritysten talousjohdolta entistä strategisempaa ajattelua ja toimintaympäristön hallintaa. Kun yrityksen menestys vaatii taitoa navigoida yhä kiivaammin muuttuvassa toimintaympäristössä, Analysaattori nousee korvaamattomaksi päivittäiseksi työkaluksi talous- ja yritysjohtajille. 

Analysaattori auttaa sinua tunnistamaan riskit sekä reagoimaan tilanteisiin nopeasti. Jos työskentelet johtavissa taloudellisissa tehtävissä pienessä tai keskisuuressa yrityksessä, Analysaattorin monipuolisen taustatiedon pohjalta voit paremmin tehdä yritystäsi koskevia taloudellisia päätöksiä, sujuvoittaa operatiivista yritysarviointia sekä ennakoida tulevaa. 

Haluan lisätietoja palvelusta

Analysaattori ratkaisee kaikki ulkoiset tietotarpeesi tarjoamalla kattavaa tietoa:

  • kilpailijoista alallasi
  • asiakkaistasi
  • yrityksellesi tärkeistä toimittajista 
  • toimialojen tämänhetkisestä tilanteesta
  • yleisestä taloustilanteesta.

Poimi omat yritysryhmät tarkempaa arviointia varten

Kun haluat pöyhiä yritystietoja tarkemmin, hyödynnä Analysaattorin Poiminta-työkalua. Sen avulla haet helposti suuria yritysjoukkoja ja viet tiedot Exceliin jatkotyöstöä varten. Käytössäsi on yli 20 poimintakriteeriä, joilla rajaat yritysjoukkoa ja poimit yrityksistä niin perustiedot kuin taloudelliset tunnusluvutkin (mukaan lukien Menestyjäpisteet ja Riskiluokka).

Analysaattorissa voit tarkastella yritys-, asiakas- ja sidosryhmätietoja myös graafisessa muodossa. Visuaalisuus auttaa hahmottamaan yritysmaailman trendejä sekä toimialojen kehityssuuntia. 

Analysaattori paljastaa menestyvät ja riskialttiit yritykset

Analysaattorissa on markkinoiden ainoa kaksisuuntainen yritysluokitus. Menestyvät yritykset erotteleva Menestyjäluokitus luokittelee, analysoi ja pisteyttää kilpailijasi niiden taloudellisten menestystekijöiden perusteella. Myös riskialttiin yrityksen tunnistaminen käy hetkessä, sillä yrityksen Riskiluokitus näkyy Analysaattorissa liikennevalona.

Hyödynnä myös Analysaattorin pehmeää yritystietoa

Analysaattorista saat kattavan numeerisen datan ohella pehmeämpää tietoa seuraamistasi yrityksistä. Tällainen tieto antaa signaaleja ja viitteitä siitä, mihin yritys on menossa. Näiden heikkojen signaalien tulkinta on tärkeä taito tämän päivän yritysjohtajalle.

  • rekrytointi-ilmoitukset: yritys on hankkimassa lisää osaamista liiketoimintansa laajentamista varten.
  • nimitysuutiset: strategisia päätöksiä tekeviä henkilöitä koskevat nimitykset antavat usein viitteitä uusista hankkeista tai muutoksista organisaatiossa
  • yritystä koskevat uutiset Kauppalehdestä
  • vastuuhenkilöt ja päättäjäroolit yrityksessä
  • tuloskatsaukset.

Katso lyhyt video Analysaattorin eduista talousjohdolle.

570x270_tietopalvelut_strateginen-toimialakatsaus

Tukea yrityksen strategiatyöhön?

Yritysjohto pohtii vuodesta toiseen työkseen samoja strategisia kysymyksiä. Vain vastaukset vaihtelevat. Tutustu ylimmän johdon strategiatyön tarpeisiin kehitettyyn kotimaiseen toimialatuotteseen.

Lue lisää Strategisesta toimialakatsauksesta

570x270_tietopalvelut_tunnusluvut

Yritystoiminnan keskeisimmät tunnusluvut

Kattava tunnuslukuopas sisältää talouden tunnuslukujen kuvaukset, laskentakaavat ja tulkinnat.

Tutustu tunnuslukuoppaaseen

Sammio