Strateginen toimialakatsaus

Strateginen toimialakatsaus luotaa toimialasi kehitystä ja helpottaa päätöksentekoa

Analysoitko työssäsi toimialasi kehitystrendejä ja teetkö koko yritystä koskevia strategisia päätöksiä? Ota päätöksentekosi tueksi Strateginen toimialakatsaus.

Strateginen toimialakatsaus on ylimmän johdon strategiatyön tarpeisiin kehitetty kattava tietopaketti ja markkinoiden paras kotimainen toimialatuote. Se valottaa alasi ja liiketoimintaympäristösi viimeaikaista kehitystä ja trendejä laadukkaan numeroaineiston analyysin pohjalta. Raportin tuottaa johdon konsultointiin erikoistunut VALOR, jolla on pitkä kokemus analysoitavilta toimialoilta sekä niiden johtavien toimijoiden kanssa toimimisesta.

OTA YHTEYTTÄ

Strategisen toimialakatsauksen avulla voit: 

 • Tutustua yritysjohtajien näkemyksiin toimialasi taloudellisen toimintaympäristön kehityksestä.
 • Tarkastella toimialasi rakennetta, kehitystrendejä ja kilpailevia yrityksiä koskevia analyysejä + niitä kiteyttäviä kuvaajia.
 • Benchmarkata yrityksesi toimintaa kilpailijoihisi nähden raportin selkeiden taulukoiden ja graafien avulla.
 • Vertailla hintoja, joilla yrityskaupat ovat toteutuneet.

Etenkin jos alasi elää muutosvaihetta tai uusi markkina on vasta hahmottumassa, kattavan toimialatieto ja näkemykset toimialasi kehitystrendeistä säästävät aikaa ja helpottavat strategista päätöksentekoa sekä operatiivista kehittämistä yrityksessäsi. Strategisen toimialakatsauksen avulla voit varmistua myös siitä, että yrityksesi hallituksella on varmasti aina käytössä tuorein toimialaasi koskeva tieto.

Useista eri lähteistä koostettu toimialakatsaus analysoi seuraavia osa-alueita:

 • Toimialan yritysten taloudellisen toimintaympäristön kehitys ja dynamiikka: miten kilpailijoilla – ja koko toimialalla – menee nyt ja lähitulevaisuudessa?
 • Tilinpäätöstiedot alalla toimivista yrityksistä.
 • Toimialan muutokset: uudet liiketoiminta-alueet ja -mallit.
 • Teknologinen kehitys ja asiakastrendit: miten toimiala kehittyy (mahdollisuudet ja uhkakuvat)?
 • Johtajien näkemykset tavaroiden ja palveluiden hintakehityksestä, investoinneista ja kilpailusta toimialalla.
 • Regulatiivinen kehitys: EU:n ja kansallisen regulaation kehityssuunnat toimialalla: miten toimialan sääntely ja julkisen sektorin rooli muuttuu?
 • Kansantalouden avainluvut: kansainvälinen vertailu toimialakehityksestä Pohjoismaissa, EU-alueella ja Suomessa.

Jos haluat lisätietoja tästä raportista ota meihin yhteyttä!

Strategisia toimialakatsauksia on saatavilla seuraavilta toimialoilta:

Energiatoimiala
Teletoimiala
IT-toimiala (raportti englanninkielinen)
Sosiaali- ja terveystoimiala

570x270_tietopalvelut_analysaattori

Jotain uutta taloudellisen päätöksenteon ja strategiatyöskentelyn tueksi?

Tutustu Analysaattoriin. Se ratkaisee pk-yrityksen talousjohdon ulkoiset tietotarpeet kilpailijoista, toimittajista ja asiakkaista, sekä niihin liittyvistä riskeistä. 

Lue lisää Analysaattorista

Sammio