Kyky hallita ja käyttää mielen voimaa on mestareiden työkalu – näin pääset alkuun

29.09.2022 10:53

Työelämän muutoksessa mielen taidoista ja henkisestä kyvykkyydestä on tullut entistä tärkeämpiä. Mieli on kuitenkin täynnä tarinoita eikä noin vain taivu tahtoomme. Olemme usein itse itsemme pahin vastustaja.

Kouluttaja ja tietokirjailija Anu Kuistiala on paneutunut kirjassaan Tähtitaidot – 8 askelta menestykseen tärkeimpiin mielen taitoihin, joiden avulla työelämässä – ja muussakin elämässä – on mahdollista pärjätä paremmin. Hän listaa kahdeksan tärkeintä oppia tiellä menestykseen.

Mielen taidoissa kyse ei ole vain menestyksestä ja voittamisesta vaan itsetuntemuksesta ja mielenrauhasta. Rohkeudesta olla oma itsensä. Jokainen voi kehittää näitä taitoja itsessään.

1. Tunnista ja pura rajoittavat uskomukset

Ajattelumallit eli alitajuiset olettamukset vaikuttavat vahvasti, miten näet itsesi, mihin luulet pystyväsi ja minkälaisia ihmissuhteesi ovat. Ajattelumallit ovat usein niin piilossa ja automatisoituneita, ettemme välttämättä edes huomaa niiden olevan vinossa. Ajattelumallit, hyvät ja huonot, syntyvät lapsuudessa ja niillä on taipumus olla varsin pysyviä.

Omien ajattelutapojen huomaaminen ja muuttaminen on kaiken ydin. Jos toistuvasti tunnet, että tietyt asiat eivät onnistu tai törmäät aina samoihin ongelmiin, ratkaisu löytyy usein alitajuisista ajattelumalleista.

Mieti, mitä tarinaa kerrot itsellesi mielessäsi. Miten näet itsesi, miten puhut itsellesi, miksi ajattelet kuten ajattelet, mistä ajattelumallisi ovat peräisin ja ovatko ne totta. Pian huomaat, että ne ovat vain pinttyneitä uskomuksia ja aina voi ajatella toisin.

2. Vahvista itseluottamustasi

Aito itseluottamus on luontevaa, rauhallista ja tyyntä läsnäoloa. Ympäröivät ihmiset kokevat sen usein karismana. Siinä ei ole pullistelua eikä miellyttämisen halua. Me synnymme täynnä itseluottamusta. Pieni lapsi yrittää kaikkea mitä ei osaa, mutta sitten hukkaamme tämän taidon ja alamme epäillä itseämme.

Itseluottamusta nakertaa, kun annamme liikaa valtaa epävarmuudelle. Emmä kehtaa, entä jos, mutta kun. Se on kuitenkin vain kuvitelma. Pelko, jonka päästämme mielen sisään. Kaikki uusi alkaa aina epävarmuudesta. Mene siis sitä kohti. Itseluottamus kasvaa onnistumisten myötä. Muista kehua itseäsi pienistäkin asioista. Aivot pitävät palkinnoista.

3. Laadi selkeät tavoitteet

Usein ei saa mitä haluaa siksi, ettei tiedä mitä haluaa. Kun on selkeä visio, fokus ja tavoitteet, ajattelua ja tekemistä voi suunnata tavoitteita kohti. Jos haluaa vähän kaikkea, ajatukset ja tekeminen hajoavat moneen suuntaan. Tavoitteisiin pitää myös sitoutua ja tehdä töitä päästäkseen niitä kohti. Tätä kautta oikeat tilaisuudet vähitellen aukeavat. Toivomalla harvoin tapahtuu mitään. Tekeminen synnyttää tulosta.

Aivot pitävät päämääristä ja tavoitteista. Silloin ne tietävät mitä kohti mennään ja ohjaavat havaintoja ja toimintaa siihen suuntaan. Kerro siis aivoille kirkas suunta. Ilman maalia on vaikea tähdätä.

4. Paranna vuorovaikutustaitojasi

Ei ole liioittelua väittää, että vuorovaikutustaito ovat elämäsi tärkein taito. Ilman kykyä tulla toimeen toisten ihmisten kanssa elo on aika synkkää.

Vuorovaikutus ei ole vain sanoja. Me viestimme koko keholla. Kaikki meissä on viestintää: ilmeet, eleet, äänenpainot, katseet, kehon asento. Tärkeintä ei ole mitä sanoo vaan miten sanoo. Sanat ovat lopulta vain pieni osa vuorovaikutusta. Ratkaisevaa on alitajuinen viestintä.

Jos haluaa onnistua vuorovaikutuksessa, tarvitaan ennen kaikkea kykyä eläytyä toisen ihmisen mielentiloihin ja tunteisiin eli empatiaa. Työelämässä ratkaiseva tekijä on psykologinen turvallisuus eli hyvä ilmapiiri, jossa vallitsee keskinäinen luottamus ja arvostus eikä kriittistä keskustelua tai virheitä tarvitse pelätä. Jokainen meistä voi vaikuttaa tähän omalla käytöksellään. Ystävällisyys on aina valttia.

6. Uskalla tuntea

Tunneäly on kovinta johtajuutta. Tunteet tulevat mukaan kaikkeen halusimme tai emme. Tunteita ei voi sulkea ulos odottamaan parempaa aikaa, vaikka välillä yritämme.

Tunteiden tehtävänä on tuoda meille tietoa ja energiaa. Tunteet antavat suuntaa, mihin mennä ja mistä pysyä erossa. Tunteiden tuoma tieto on arvokasta tietoa meistä itsestämme. Kun oppii kuuntelemaan ja hyväksymään tunteensa, oppii myös valitsemaan tietoisesti, miten niihin reagoi.

Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteiden merkitys ja käyttää näitä tietoja hyväksi ongelmanratkaisussa. Tunneälykäs johtaja osaa johtaa ja puuttua asioihin tavalla, että arvostus ja työkyky säilyvät molemmin puolin.

6. Ota intuitio käyttöön

Intuitio on puhdas tieto, josta pelot ja toiveet on eroteltu pois. Tiedämme, että tiedämme, mutta emme tiedä, miksi tiedämme. Intuitio on hyvä apuväline, kun pitää löytää uusi suunta tai ratkaisu vaikeaan ongelmaan ja tavanomaiset keinot eivät auta.

Tietoinen mieli voi poimia vain murto-osan aivojemme ja kehomme saamasta tiedosta. Samaan aikaan ei-tietoinen eli intuitiivinen mieli käsittelee valtavia tietomääriä, jotka ovat kuin pankissa odottamassa nostoja. Intuitio pitää osata päästää sisään.

Mitä hullummalta ajatus tuntuu tai haastaa meitä, niin silloin siinä usein on jotain, mitä kannattaa tarkastella lähemmin. Pohtia sitä hetki mielen eteisessä. Saatamme joskus huitaista mullistavat ideat tai uudet oivallukset liian nopeasti pois, koska ne tuntuvat turhan radikaaleilta tai epämukavilta.

7. Kehitä strategista pelisilmääsi

Loistava päämäärä vaatii loistavan strategian. Yrityksissä strateginen johtaminen on toimintaa, joka mahdollistaa pitkän aikavälin menestyksen. Samalla tavalla strateginen itsensä johtaminen mahdollistaa oman menestyksen. Strategia on tietoista ja tavoitteellista suunnan valitsemista.

Rakenna itsellesi tavat ja ajattelumallit, jotka ohjaavat kohti onnistumista ja kitke pois huonot tavat.Mieti mitä valintoja teet päivittäin. Vievätkö ne sinua eteenpäin vai pitävätkö paikoillaan? Tuovatko ne sinulle hyvää mieltä ja energiaa vai murhetta ja surua?

Olet itse vastuussa elämästäsi, päätöksistäsi ja valinnoistasi. Jos et pidä siitä, missä olet, tee uusia valintoja ja muuta suuntaa.

8. Vahvista henkistä kestokykyä

Toiset meistä tuntuvat ponnahtavan takaisin pystyyn vastoinkäymisistä helposti kuin kumipallo. Toisilla toipuminen kestää pidempään. Kyse on resilienssistä, mielen palautumiskyvystä. Kun mieli on joustava ja sinnikäs, se auttaa kestämään vaikeuksia, pettymyksiä ja muutoksia.

Resilientit ihmiset ovat usein optimisteja. Vaikeuksien keskellä he eivät luovuta vaan yrittävät keksiä ratkaisuja. He katsovat eteenpäin ja luottavat omaan selviytymiskykyynsä kaikissa tilanteissa. Kestämisessä auttaa myös huumorintaju ja taito nähdä asiat toisesta näkökulmasta. Resilienssi myös kasvaa elämänkokemuksen myötä, kun huomaa, että kaikesta selviää, vaikka ensin tuntuisi vaikealta.

Mielen taidoissa kyse ei ole vain menestyksestä ja voittamisesta vaan itsetuntemuksesta ja mielenrauhasta. Rohkeudesta olla oma itsensä. Jokainen voi kehittää näitä taitoja itsessään.

Anu Kuistiala on MTV Uutisten entinen päätoimittaja, nykyinen itsenäinen yrittäjä, puhuja, kouluttaja ja tietokirjailija. Aivotutkimus, mielen voima ja itsensä kehittäminen ovat Anun intohimoja. Lue lisää mielentaidoista hänen kirjastaan Tähtitaidot – 8 askelta menestykseen (Alma Talent, 2021).

Kirjoittaja Anu Kuistiala

Aiheeseen liittyvää