Älä paina jarrua taantumassa – hae kasvua kokeiluilla ja in­hi­mil­li­syy­del­lä

05.01.2023 11:37

Kokenut digitalisaation ammattilainen ja ketterä valmentaja Terhi Aho kuvaa pian ilmestyvässä kirjassaan Kokeilukulttuuri – Johda kasvua joka päivä, miten kokeilukulttuuria rakennetaan käytännössä.

Taloudellisesti epävarmana aikana voi tuntua turvalliselta välttää isoja investointeja tai niihin ei edes ole varaa. Usein investoinneista luopuminen tarkoittaa kehittämishankkeiden lykkäämistä ja menestyksen tavoittelua kustannustehokkuuden kautta. 

Kehittämistä ja innovointia on mahdollista jatkaa myös epävarmuuden keskellä. Ne eivät välttämättä vaadi isoja investointeja. Rahan puute toki vaikuttaa tekemisen laajuuteen mutta jo oikeanlainen ajattelutapa mahdollistaa jatkuvan kehittämisen ja innovoinnin perustekemisen lomassa. 

Kokeilukulttuuri tuo kasvua viivan alle ja lisää työhyvinvointia

Kokeileminen ei kuulu vain startupeille, vaan sen pitäisi olla osa jokaista organisaatiota. Muutoksesta on tullut jatkuvaa ja vanhat toimintatavat eivät enää riitä.

Yksinkertaiset kokeilut mahdollistavat nopean oppimisen ja näkyvät tulokset. Jatkuva kokeiluprosessi on kuin lumipallo, jonka vauhti kiihtyy vähitellen ja lopulta se pyörii itsekseen. Yhdessä tekeminen ja siitä syntyvät tulokset vahvistavat positiivista aikaansaamisen tunnetta edistäen työhyvinvointia. 

 Ihmiset ovat avain kestävään kasvuun

Monessa organisaatiossa työntekijät ovat jatkuvan muutoksen uuvuttamia. Väsyneet työntekijät kokevat olevansa pelinappuloita, joiden ei ole mahdollista saada aikaan muutosta. On hyvä ymmärtää, että inhimillinen elementti on uudistuksen onnistumisen avain. Innovointia tukevan ajattelutavan muutos tapahtuu pienin askelin.

Aho on nähnyt, kuinka ihmisten ajattelutavassa tapahtuu totaalinen muutos jo kuukaudessa. Aiemmin mahdottomalta tuntunut muuttuu mahdolliseksi. Ihmiset kokevat, että he voivat vaikuttaa ja ottavat konkreettisia askeleita eteenpäin.

Ajattelutavan muuttuminen voimaannuttaa. Tuntuu, että ihmisten koko olemus muuttuu, kun he oivaltavat kokeilemisen mahdollisuudet. Heistä tulee idearikkaita ja he tarttuvat aktiivisesti asioihin.

Iso visio ja pienet nopeat askeleet

Jostain syystä meillä ihmisillä tuntuu olevan tarve tehdä isoja toimenpiteitä saavuttaaksemme isoja tavoitteita. Tässä piilee yllättävä paradoksi. Isojen toimenpiteiden kylkiäisenä tulevat isot riskit ja usein muutosvastarinta. Pienestä liikkeelle lähteminen voi tuntua mitättömältä ja ehkä jopa turhauttavalta. Nopeat tulokset ja oppimisen mahdollistava jatkuva palautesykli aikaansaavat kuitenkin ilmiön, joka yllättää voimallaan. Lisäksi pienuuden hyötyinä ovat pienet riskit ja vähäinen muutosvastarinta.

Kun haluat onnistua, ajattele isosti, mutta lähde pienestä liikkeelle.

**

Terhi Aho on digitalisaation ammattilainen, ketterä coach ja yrittäjä, luo rohkeasti uutta ja joka kokeilee jatkuvasti erilaisia tapoja tehdä asioita fiksummin.

Hän on kirjoittanut kirjan kokeilukulttuurista rohkaistakseen ihmisiä kokeilemaan enemmän – ja siten kasvattamaan organisaation liikevaihtoa ja parantamaan työhyvinvointia. Aho on haastatellut kirjaa varten johtajia ja asiantuntijoita lähes kolmestakymmenestä suomalaisesta organisaatiosta niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Hän käsittelee aihetta helppotajuisesti niin yritysjohdon kuin asiantuntijoiden näkökulmasta. Käytännön esimerkkien avulla hän nostaa esille myös kokeilemiseen liittyviä sudenkuoppia ja pelkoja.

Terhi Ahon Kokeilukulttuuri ilmestyy 18.1.2023

 

Kirjoittaja Terhi Aho

Aiheeseen liittyvää