Ammatillinen käyttäytyminen – menestyksen ehdoton edellytys

07.09.2023 12:07

Saamme yhä useammin lukea siitä, miten yhteiskunnan silmäätekevät ja vallankäyttäjät ovat käyttäytyneet epäasiallisesti tai lainvastaisesti. Näin on tapahtunut iät ja ajat, mutta nyt on menossa valtava kulttuurimuutos.

Epäasiallinen käytös nousee nykyään helposti koko kansan tietoisuuteen ja jopa kansainväliseen mediaan. Seurauksena on julkisuuskohu, jossa herkästi vaaditaan henkilön eroa tehtävästään. Lopputuloksena on yhä useammin, että myrskyn silmään joutuneen henkilön ura – joka on saattanut olla erinomainen – katkeaa ja hänen edustamansa organisaation maine tahrautuu. Tapahtumien pyörteessä asianomaisen kokemaa inhimillisen kärsimyksen ja saamansa vihapostin määrää voi vain kuvitella.

Maailma on muuttunut ja nollatoleranssi asiattomalle käytökselle on päivän sana. Oli kyse sitten seksuaalisesta häirinnästä, kiusaamisesta, rasismista, syrjinnästä, päihtyneenä toimisesta tai omasta mielestä harmittomasta sanavalinnasta, jonka joku kokee loukkaavaksi.

Muutos ei koske vain merkittävissä asemissa olevia henkilöitä vaan kaikkia työyhteisön jäseniä. Heidän osaltaan ongelmatilanteet pyritään käsittelemään organisaation sisäisinä asioina esihenkilöiden ja henkilöstöhallinon voimin. Kuitenkin silloin tällöin julkisuuteen tupsahtaa sosiaalisen median kautta tietoa esimerkiksi yksittäisen opettajan, virkamiehen, papin tai lääkärin epäammatillisesta toiminnasta.

Tässä syy, miksi keskeinen neuvoni kaikille työelämään astuville nuorille sekä poliitikoksi, esihenkilöksi tai johtajaksi ryhtyville on käyttäydy aina ammatillisesti. Vaikka mielesi tekisi sanoa tai kirjoittaa jotakin ilkeämielistä tai tehdä jotakin luvatonta, pysähdy ja mieti hetki. Harkitse ja ota aikalisä. Sillä saatat välttyä monilta ikävyyksiltä tai jopa pelastaa työurasi.

Ammatillinen käyttäytyminen on paljon muutakin kuin asiallista ja sivistynyttä käytöstä. Siihen kuuluu myös oman ammattitaidon kehittäminen, vuorovaikutustaitojen opettelu, kyky ottaa vastaan ja antaa palautetta ja omasta jaksamisesta huolehtiminen.

Ennen muuta jokaisen on tärkeä ymmärtää, että työpaikalla toimitaan ensisijaisesti työsuhteissa ja työrooleissa. Kaikilla on niihin liittyvät tehtävät, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Lisäksi työroolissa henkilöltä odotetaan tietynlaista käytöstä. Esimerkiksi lääkärin tulee olla empaattinen ja asiakaspalvelijan ystävällinen. Johtajan ja esihenkilön pitää näyttää esimerkkiä johdettavilleen. Jos hän ei käyttäydy asiallisesti tai noudata sovittuja pelisääntöjä, hän ei voi vaatia sitä muiltakaan.

Ammatillinen, työroolin mukainen käyttäytyminen suojaa yksilöä. Riittää, kun hoitaa työnsä hyvin, määräysten mukaisesti ja hyvässä hengessä kaikkien kanssa. Kenenkään ei tarvitse ottaa itselleen murheita, jotka eivät tehtävään kuulu.

**

Pekka Järvinen on arvostettu organisaatiopsykologi, psykologian lisensiaatti ja ryhmäpsykoanalyytikko. Hänellä on pitkä käytännön kokemus yritysten ja julkisen hallinnon esimiesten ja työyhteisöjen koulutuksesta ja konsultoinnista erilaisissa muutos-, kehittämis- ja konfliktitilanteissa. Järvisen kirjat ovat esimiestyön bestsellereitä.

Kirjoittaja Pekka Järvinen

Aiheeseen liittyvää