Data on yrityksen liiketoiminnan kasvun lähde

26.05.2023 13:38

Datalla ja sen tehokkaalla hyödyntämisellä on positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan, ja se tulee nähdä yrityksen pääomana.

Data mahdollistaa muun muassa paremman päätöksenteon. Lisäksi se tuo yritykselle kilpailuetua eri markkinasegmenteissä esimerkiksi uusina datatuotteina. Dataan perustuva liiketoiminta on yksi tämän hetken suurimpia megatrendejä monissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Datan käyttömahdollisuudet ovat laajat, mutta mahdollisuuksien konkretisointi saattaa olla hyvin hankalaa. Onkin tavallista, että yrityksellä saattaa olla paljon dataa (tai sitten sitä ei ole), mutta selkeää liiketoiminnallista lisäarvoa datalle ja sen käytölle ei ole pystytty kirkastamaan.

Dataan ja tekoälyyn liittyvä hypetys ei selkeytä asiaa vaan tuo entistä enemmän haastetta kehittämiselle. Data ei ole uusi öljy, mutta merkittävää lisäarvoa yritys pystyy sillä kyllä tuottamaan osaksi omaa liiketoimintaansa. Yrityksen tulee pohtia ja kehittää toimintaansa siten, että data tukee strategian toteutumista eri näkökulmista ja selkeä liiketoimintahyöty on kyetty tunnistamaan yrityksessä.

Mitä yrityksen tulisi huomioida lähtiessään kehittämään dataan perustuvaa liiketoimintaa?

Koska luit tähän saakka, tavoitteesi on todennäköisesti luoda kasvua ja uudistaa liiketoimintaasi datalla. Hyvä! Yrityksesi lähtiessä datamatkalle on hyvä huomioida muutamia seikkoja, jotta yleisimmät sudenkuopat olisivat vältettävissä. Näitä ovat muun muassa:

  • pistemäisten ratkaisujen toteutus ilman näkemystä kokonaisuudesta ja kytkennästä liiketoimintatavoitteisiin
  • johdonmukaisen datatiekartan ja suunnitelman puuttuminen, joka huomioi datakehittämisen eri näkökulmat
  • yhteistyö organisaatioyksiköiden ja siilojen ylitse.

Kuulostavatko laajoilta kokonaisuuksilta? Niitä ne ehkä ovatkin, mutta tärkeää on luoda realistinen käsitys liiketoiminnan kehittämiseen. Ennakkoluulot ovat yleensä suuret, kun dataprojekteja lähdetään suunnittelemaan sekä toteuttamaan ja niitä tulisi pyrkiä hallitsemaan. Datatuotteiden pilotointi on tärkeässä roolissa, mutta tuotantokäyttöön siirtymisen tulisi olla osa suunnitelmaa. Lisäksi johdon sitoutuminen on oleellista, jotta datatuotteet otettaisiin käyttöön yrityksessä sekä sen asiakkailla.

Käytännön apuväline on saatavilla

Uunituore kirja Datasta liiketoimintaan – 10 tehokasta työkalua tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita datan hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Kirja käsittelee muun muassa datan strategista hyödyntämistä, datapohjaisia kehitystyökaluja, dataprojektien johtamista, datatuotteita ja tekoälyn mahdollisuuksia.

Lisäksi kirja sisältää konkreettisia case-esimerkkejä, jotka havainnollistavat datapohjaisen liiketoiminnan mahdollisuuksia käytännössä. Kirja vie yrityksesi datan hyödyntämisen uudelle tasolle ja auttaa sinua saavuttamaan menestyksen ja kasvun todellisen potentiaalin!

Jutun ovat kirjoittaneet Ari Sivula, Mika Aho ja Mika Laukkanen, joiden uutuuskirja Datasta liiketoimintaan – 10 tehokasta työkalua on juuri ilmestynyt.

Kirjoittaja Ari Sivula

Aiheeseen liittyvää