Hyvän verkostoitujan ominaispiirteet

08.02.2024 08:55

Mitä sinulle tulee mieleen, kun pohdit taitavaa verkostoitujaa? Onko hän valtavan suosittu? Onko hän sellainen, joka tuntee kaikki niin sanotut tärkeät ihmiset? Osa verkostoitujista var­masti on tämän kaltaisia, mutta todellisuudessa vain ani harva on luonteeltaan kuin superverkostoitujan malliesimerkki.

Näi­täkin henkilöitä kaivataan, mutta mielenkiintoisempaa on poh­tia, millainen juuri sinä olet omana itsenäsi, kun haluat kehittää verkostoitumistaitojasi.

Taitavia verkostoitujia yhdistävät muun muassa seuraavat piirteet:

1. Lähestyttävyys. Lähes poikkeuksetta ihmiset haluavat ta­vata ihmisiä, joille voi matalalla kynnyksellä mennä jut­telemaan. Helposti lähestyttävän ihmisen kanssa riski torjutuksi tulemisesta koetaan pieneksi. Yleensä jo pie­nellä hymyllä ja ystävällisellä katseella on suuri merkitys.

2. Kuunteleminen ja empaattisuus. On todistettua, että ihmi­set pitävät heistä, jotka antavat tilaa toisille.

3. Avoimuus ja ennakkoluulottomuus. On helppo luoda mielikuva henkilöstä aseman ja menneisyyden perusteella, mutta todellisuudessa jokaiseen tulisi jaksaa tutustua aina uutena ihmisenä. Ihmiset muuttuvat ja ajat muuttuvat.

4. Vastavuoroisuus. Hyvä verkostoituja usein antaa verkostolleen enemmän kuin ottaa. Tämä voi osalle verkostoitujista olla juuri se pihvi, sillä toisten tukeminen antaa itselle paljon.

5. Auttamisen halu. Taidokas verkostoituja haluaa aidosti auttaa toisia eikä vain pönkittää omaa etuaan. Vilpittömyys ja avun tarjoaminen ilman vastapalveluksia on useimmista erittäin arvostettava ominaisuus.

---

Älä ujostele hen­ki­löbrän­däyk­sen kanssa

Taitavan verkostoitujan ominaisuuksien lisäksi on hyvä ottaa huomioon myös henkilöbrändäys. Varsi­naista itsensä brändäämistä ei sinänsä ole pakollista tehdä, sil­lä usein jo tietyt kompetenssit siivittävät mainetta oman alan sisällä. Lisäksi omaa ammattitaitoaan kehittäessään tutustuu usein parhaisiin osaajiin. Useimmiten hyvällä verkostoitujalla on ammattitaitoa tietyistä asioista, sillä harvemmin etenkään Suo­men kokoisessa maassa pelkkä oikeiden ihmisten tunteminen riittää uralla eteenpäin pääsemiseen. Varsinainen osaaminen ja verkostoituminen ovat toisiaan tukevia asioita.

Jos päätyy niin tunnetuksi, että voi valita työnsä ja on tunnettu alallaan yli yritysten, voi sanoa, että on onnistunut luomaan mielikuvaa ja verkostoitumaan niin, ettei itse tunne kaikkia, jotka tuntevat sinut. Siinä toki voi olla aina kääntöpuolensa, mutta oman osaamisen esiin tuominen on varmasti monelle tärkeää. Silloin kasvattaa mahdollisuuksiaan päästä tekemään niitä töi­tä, joita oikeasti haluaa.

Löydä omat tapasi verkostoitua

Kysy itseltäsi, millainen on mielestäsi hyvä verkostoituja. Entä mitä piirteitä arvostat ja mitkä tuntuvat sinusta vierailta? Kysymällä näitä kysymyksiä säännöllisesti itseltäsi kirkastuu se, millainen verkostoituja sinä haluaisit olla.

Artikkeli on muokattu katkelma (s. 72–75) Laura Lindsbergin maaliskuussa 2024 ilmestyvästä kirjasta Verkostoitumisen taito.

Kirjoittaja Laura Lindsberg

Aiheeseen liittyvää