Kasvuyritykset Suomessa, kansantalouden tilan peili

20.02.2020 12:40

Mitä enemmän yhteiskunnassa toimii kannattavia kasvuyrityksiä, sitä paremmin kansantaloudella menee. Helppo yhtälö, eikö totta?

Juuri niin tilastot kuitenkin todistavat. Kasvuyritysten menestyminen linkittyy suoraan talouden yleiseen tilaan, ja siksi menestyjien tarinat kiinnostavat.

Kasvun avaintekijät ovat tiedossa, mutta miten kasvuyritysten joukkoon päästään? Entä mitkä ovat kasvun esteitä ja hidasteita Suomessa? Lue tämä blogi, niin olet kartalla.

Pohjana kolmen vuoden liikevaihdon kasvu

Yleisesti kasvuyritykset määritellään henkilöstömäärän kasvun mukaan. Näin määritellen vuonna 2017 voimakkaasti kasvavia yrityksiä oli Euroopassa 190 000, ja ne työllistivät yli 16 miljoonaa työntekijää. Tyypillisesti kasvuyritykset ovat palvelualan yrityksiä. Kasvuyritykset ovat erittäin merkittävässä roolissa kansantalouden kannalta, ja kasvu on tärkeä tekijä yrityksen menestymisessä.

Alma Talent on tehnyt analyysejä suomalaisista kasvuyrityksistä jo yli kymmenen vuoden ajan. Meillä kasvuyritykset erotellaan henkilöstömäärän kasvun sijaan liikevaihdon kasvulla. Kauppalehden Kasvuyritysten joukkoon pääsee yritys, jonka liikevaihto on vähintään puoli miljoonaa euroa ja joka on kasvattanut merkittävästi liikevaihtoaan kolmen viimeisen vuoden aikana.

Merkittävä kasvu tarkoittaa sitä, että vuotuinen annualisoitu kasvu ylittää alan keskimääräiset kasvulukemat yli 10 prosenttiyksiköllä eli yrityksen kasvu on yli puolet kovempaa kuin keskivertoyrityksellä tällä hetkellä. Kauppalehden analyytikon Ari Rajalan mukaan liikevaihto on perusteltu kriteeri muun muassa siitä syystä, että nykyisin on paljon skaalautuvia liiketoimintoja, jotka eivät välttämättä tarvitse merkittävästi henkilökuntaa kasvua toteuttamaan (esimerkkeinä digitalisaatio ja tekoälyn hyödyntäminen). Lisäksi liikevaihtotieto on henkilöstömäärätietoa helpommin saatavissa julkisista rekistereistä, ja liikevaihto kuvaa hyvin yrityksen toiminnan laajuutta.

Yritykselle voi olla helppoa kasvaa nopeasti yhden vuoden aikana, mutta useamman vuoden peräkkäinen kasvu ei onnistukaan enää kovin monelta yritykseltä. Kauppalehden Kasvuyrityksiin kuuluu Suomessa keskimäärin reilu 5 000 yritystä, ja näistä runsas puolet täyttää lisäksi Kauppalehden Menestyjä-yritysten kriteeristön. Kasvuyritysten määrä seuraa pitkälti yleistä talouskasvua.

Suomalaiset kasvuyritykset keskittyvät Suomeen ja kasvavat kannattavasti

Rajalan analyysien mukaan pääosa suomalaisista kasvuyrityksistä toimii palvelualoilla. Yli puolet niistä kasvaa orgaanisesti eli muuten kuin yritysostojen kautta. Megatrendit vaikuttavat myös siihen, minkä alan yritykset kasvavat tällä hetkellä erityisesti. Digitalisaatio tuo kasvua ohjelmistoalalle, verkkokauppaan ja viestintäalalle, väestön ikääntyminen kasvattaa hoiva- ja terveyspalveluiden toimialaa ja kaupungistuminen taas rakentamista.

Kasvuyritysten markkina-alueena ovat tyypillisesti yrityksen lähialueet tai koko maa; vain harva tästä joukosta on laajentanut toimintaansa ulkomaille. Kasvuyritykset ovat tyypillisesti toimineet 5-10 vuotta. Ne ovat pääosin pieniä, alle kaksi miljoonaa euroa vaihtavia yrityksiä.

Suomalaiset kasvuyritykset rahoittavat toimintaansa pääosin tulorahoituksella, ja yli 70 prosenttia yrityksistä on erittäin kannattavia. Tappiollisia kasvuyrityksiä oli vuoden 2018 selvityksessä 18 prosenttia, mikä on samaa luokkaa kuin muissakin yrityksissä. 

Alueellisesti lähes puolet kasvuyrityksistä toimii Uudenmaan alueella (pääkaupunkiseutu). Muita kasvukeskuksia ovat Pirkanmaa (Tampereen seutu), Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu), Keski-Suomi (Jyväskylä) ja Varsinais-Suomi (Turun seutu). Vähän kasvuyrityksiä löytyy Ahvenanmaalta, Kainuusta ja Keski-Pohjanmaalta. Joka vuosi toukokuussa järjestetään Kauppalehden Kasvajat-kiertue , jolla Kauppalehden toimitus vierailee juuri niillä paikkakunnilla, joilla kasvajayrityksiä on eniten. Kasvajat -tapahtumien teemana on kasvuyritysten rahoitus ja talous.

Työvoiman saatavuus ja rahoitus kasvun esteinä

Ari Rajalan kyselytutkimusten mukaan suurin haaste ja jopa este kasvulle on osaavan työvoiman saatavuus. Erityisesti ohjelmistoalalla on työvoiman heikko saatavuus vaikeuttanut yritysten kasvua. Lisäksi heikoimmin kannattavilla yrityksillä ongelmaksi voi muodostua rahoituksen hankkiminen.

Talouselämän Kasvuyritykset 2019 -listalle nousseet kovimmat kasvajat olivat yrityksiä, joiden liikevaihto oli vähintään tuplaantunut kolmen viimeisen vuoden aikana. Keskivertokasvajiin verrattuna kovimmat kasvajat erottuvat myös sillä, että ne ovat yleensä kansainvälistyneet ja vienti vauhdittaa kasvua.

Kasvun monet tekijät

Yrityksen menestykseen ja kasvuun vaikuttavat seuraavat avaintekijät:

o    kilpailijoista erottuvat tuotteet ja palvelut
o    tuotteiden ja palveluiden hyvä kysyntä
o    osaava johto
o    riskinottokykyiset omistajat
o    vahva myynti- ja markkinointiosaaminen
o    hyvin skaalautuva liiketoiminta
o    osaava palvelualtis henkilökunta
o    järjestelmällinen ja suunnitelmallinen toiminta.

Haluatko tarkistaa, kuuluuko yrityksesi Kauppalehden Kasvajiin? Ole meihin yhteydessä!

Kirjoittaja Marja Harb

Aiheeseen liittyvää