Kou­lut­ta­ja­haas­tat­te­lu: Teemu Leppänen, Cheetah Consulting

14.02.2021 08:15

Mistä aiheista valmennat pääasiassa?

Pidän koulutuksia useammasta eri IT-aiheesta, jotka kaikki tähtäävät IT-kehitysprojektien onnistumistodennäköisyyden parantamiseen välttämällä pahimmat sudenkuopat. Koulutuksissani käydään läpi IT-projektin onnistumisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä sekä parhaiten erilaisiin projektitilanteisiin soveltuvia käytännön työskentelytapoja. Olen pitänyt Alma Talentilla koulutuksia mm. IT-vaatimusmäärittelystä, IT-projektinhallinnasta ja IT-riskienhallinnasta. Nämä kaikki ovat aihealueita, joista minulla on 15 vuoden monipuolinen työkokemus asiakasprojekteissa sekä IT-toimittajan että tilaajaorganisaation puolelta.

Mikä on sinulle kouluttamisessa erityisen tärkeää? Mikä on koulutustyylisi/-menetelmiesi kulmakivi?

Haluan tarjota osallistujille uusia tapoja jäsentää ja ajatella IT-asioita. En opeta helppoja kikkoja, jäykkiä sääntöjä tai monimutkaisia metodologioita. Korostan aina koulutuksissani, että monet IT-taidot ovat lopulta yksinkertaisia, mutta yksinkertaisuus ei tarkoita, että niiden riittävä hallitseminen olisi helppoa. Ovathan jalkapallon ja shakin säännötkin yksinkertaiset, mutta kummassakaan lajissa suoriutuminen huipputasolla ei todellakaan ole helppoa. Nykypäivänä IT-projektien teknologia- ja toimintaympäristössä vain huipputasolla suoriutumalla on mahdollista viedä läpi laadukkaita ja kustannustehokkaita IT-projekteja. Mielestäni IT-asiantuntijana kehittymisessä tärkeimpiä asioita ovat ahkera ja järkevä projektikokemuksen hankkiminen sekä jatkuvan oppimisen asenne, jolla muunnetaan kokemus todelliseksi osaamiseksi.

Mikä on kouluttajana paras palaute, mitä voit saada?

Paras palaute on se, että koulutuksesta on ollut osallistujille käytännön hyötyä ja koulutus on esim. mahdollistanut opitun menetelmän tai oivalletun uuden näkökulman jalkauttamisen osallistujan omassa organisaatiossa. Jo koulutuspäivän aikana on mukava huomata, kun osallistujat osoittavat innostustaan kertomalla käsiteltäviin aiheisiin liittyvistä omista kokemuksistaan, keskustelemalla ja haastamalla kouluttajaa.

Kuinka visioit, että IT-asian­tun­ti­joi­den kou­lut­tau­tu­mi­nen ja koulutustarpeet muuttuvat? Miltä näyttää IT-asiantuntijan kou­lut­tau­tu­mi­nen vuonna 2030?

Organisaatiot ja yhteiskunnat ovat kehittyvän digitalisaation myötä tulossa entistä riippuvaisemmiksi tietojärjestelmistä. IT-asiantuntijoiden työtä helpottavat ja nopeuttavat työkalut kehittyvät vauhdilla, mutta toisaalta samalla IT-ratkaisut laajenevat, monimutkaistuvat ja niiden luotettavuus muodostuu entistä tärkeämmäksi. IT-asiantuntijan osaamisen kannalta on tulevaisuudessa tärkeää hallita hyvin yleiset tietojärjestelmien ja tietojärjestelmätyön periaatteet sekä osata soveltaa erilaisia työskentelytapoja, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia käytettävästä teknologiasta.

Kuinka vireystila pidetään korkealla läpi intensiivisen koulutuspäivän?

Pitkät kouluttajan monologit pitää välttää varaamalla sopivasti aikaa aidolle vuorovaikutukselle mm. esimerkkitapausten analysoinnin, osallistujien kokemusten jakamisen, harjoitustehtävien tekemisen ja rentojen taukokeskusteluiden muodossa. Vaikka IT-aiheet voivat välillä olla kuivia ja asiakeskeisiä niin IT-kentän laajuus ja monipuolisuus takaa sen, että sekä tarkoituksellisen että tahattoman koomisia esimerkkejä ja näkökulmia löytyy runsaasti.

Jokerikysymys: Mikä on paras tapa avata koulutuspäivä ja johdatella ryhmä päivän aiheeseen?

Lähden yleensä lähestymään koulutuksen aihetta kaukaa ja korkealta tasolta. Ensin pitää osata vastata kysymykseen miksi: miksi tätä ylipäätään tehdään, miksi tämä on tärkeää ja mikä tekee tästä haastavaa? Lähestyn aihetta niin IT-alan esimerkkien kuin vertauskuvienkin kautta hakien perspektiiviä esimerkiksi taiteesta, urheilusta ja jopa sodankäynnistä.

Kirjoittaja Teemu Leppänen

  • johtava konsultti, Cheetah Consulting Oy