Taru Lehtinen

Lisääntyvä sääntely, regulaatio – uhka vai mahdollisuus?

16.05.2023 11:03

Liiketoiminnan johtaminen ja johtajan käytännön työ keskittyy yleensä liiketoiminnan taloudellisten tavoitteiden edistämiseen kuten kasvuun, tuottavuuden parantamiseen ja markkinan valloittamiseen. Säännöt ja ohjeet tuntuvat ylimääräiseltä vaivalta ja pahimmillaan epämotivoivilta kontrollipisteiltä, jotka rajoittavat tuottavaa työtä tekevien asiantuntijoiden arkea.

Lisääntyvä sääntely, regulaatio, ja markkinan odotukset vastuulliselle liiketoiminnalle ovat pakottaneet jokaisen menestyvän yrityksen pohtimaan uudelleen, miten järjestää compliancea tukevat toiminnot omassa yrityksessä. Kyse ei ole vain sisäisestä kontrollista tai riskien hallinnasta. Yrityksen on kyettävä osoittamaan, että sen prosessit ja käytännöt ovat lainmukaisia ja eettisiä, jotta sitä voidaan pitää vastuullisena toimijana.

1.      Compliance, eli vaatimustenmukaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys noudattaa kaikissa tilanteissa lakia ja sääntelyä. Lakien noudattaminen on perinteisesti muodostanut vastuullisen liiketoiminnan perustason, joka vähentää yrityksen riskiä saada sakkoja tai joutua oikeudenkäyntiin.

2.      Laajemmin ymmärrettynä compliance-prosessit kattavat kaiken sen toiminnan, millä yhtiö pyrkii varmentamaan ja ohjaamaan mainettaan, ja pyrkii noudattamaan kaikkia niitä normeja, joita asiakkaat, henkilöstö, sijoittajat ja yhtiön sidosryhmät laajasti edellyttävät.

3.      Hyvä compliance rakentaa luottamusta ja edistää yrityksen pitkän aikavälin menestystä. Kun yritys noudattaa säädöksiä ja eettisiä normeja, se voi luoda kilpailuetua markkinoilla ja saada positiivista julkisuutta, mikä puolestaan voi houkutella uusia asiakkaita ja sijoittajia.

Yrityksen kyky vastata sidosryhmien odotuksiin tapahtuu arjessa, johdon ja kaikkien työntekijöiden toiminnan tuloksena. Compliance-toiminnot eivät ole vain kontrollia, vaan käytännössä yhteiset toimintamallit on juurrutettu yrityksen prosesseihin. Ne luovat läpinäkyvyyttä ja laatua läpi organisaation. Arvot ja kulttuuri ohjaavat päivittäisessä päätöksenteossa. Pystyäkseen toimimaan vastuullisesti sidosryhmien odotusten mukaisesti, tarvitaan tietoa ja selkeää viestintää odotuksista läpi organisaation.

Me autamme asiakkaitamme ymmärtämään regulaation ja sääntelyn vaikutuksia yhteiskunnassa. Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia maineenhallinnasta ja pyrkivät luomaan vastuullisuudella kilpailuetua. Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet ja niistä avoimesti viestiminen on mahdollisuus, ei uhka myös teidän liiketoiminnassanne!

**************************************************

Kirjoittaja Taru Lehtinen

Aiheeseen liittyvää