Onko asiakkaasi poliittisesti vai­ku­tus­val­tai­nen henkilö? Entä kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

18.04.2018 08:00

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyvä sääntely (444/2017) (”rahanpesulaki” tai ”RPL”) uudistui heinäkuussa 2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennaltaehkäisyä siten, että lain piiriin kuuluvat ilmoitusvelvolliset arvioisivat liiketoimintaansa mahdollisesti liittyviä riskejä ja tilanteita, joissa esimerkiksi rahanpesua voisi tapahtua.

Lain uudistuksen myötä uusia velvoitteita tuli tilitoimistoille, kiinteistönvälitysliikkeille, asianajotoimistoille, pankeille sekä yrityksille, jotka ottavat yhtenä tai toisiinsa liittyvinä suorituksina vastaan käteistä yli 10 000€. 

Asiakkaan tunteminen ja ris­ki­pe­rus­tei­nen arviointi

Yksi lain keskeisistä velvoitteista on asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointi. Keskeinen osa asiakkaan tuntemista on ns. tuntemistietojen kerääminen asiakkaalta kysymällä. Rahanpesulain on säädetty, mitä tietoja palveluntarjoajan on hankittava ja kysyttävä asiakkaan tuntemiseksi.

Asiakkaan tuntemistietoja ovat mm.:

  • nimi, syntymäaika, henkilötunnus ja kansalaisuus
  • edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
  • oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen
  • oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet
  • oikeushenkilön toimiala
  • tosiasiallisten edunsaajien nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
  • henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä tai kopio asiakirjasta. Jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä
  • tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä sekä muut tarkoitetut asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot
  • laissa säädetyn selonottovelvollisuuden ja poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut tiedot.

Tunnista asiakkaasi

Asiakkaan poliittinen vaikutusvaltaisuus ja valvontalistakytkökset on nyt helppo selvittää PEP- ja pakotelistakyselyn avulla. PEP- ja pakotelistakysely tuo läpinäkyvyyttä ilmoitusvelvollisten yritysten KYC- eli Know Your Customer -prosessiin. Palvelun taustalla on Moody's-konserniin kuuluvan Bureau van Dijkin Grid™ Database -tietokanta, jota päivitetään jatkuvasti niin henkilöiden kuin organisaatioidenkin osalta. Käytössäsi on siis aina ajantasaista tietoa maailmanlaajuisesti.

PEP- ja pakotelistakyselyn lisäksi Tietopalveluiden käyttäjät saavat maksutta käyttöönsä Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) ja Selvitys tosiasiallisesta edunsaajasta -lomakkeet. Tulosta lomakkeet ja hyödynnä niitä hienovaraisesti asiakkaan tuntemistietoja kerätessä. Tiedot tulee kysyä henkilöltä itseltään. Lomakkeet on tarkoitettu esimerkiksi liitteeksi toimeksiantosopimukseen. Paperilomakkeet voidaan helposti taltioida erikseen muista asiakastiedoista, sillä tietoja, jotka on hankittu ainoastaan RPL:n mukaista tarkoitusta varten, ei saa käyttää muihin tarkoituksiin (RPL 3.3.5 §).

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan

Mikäli tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai lomakkeessa luetellut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Nämä viralliset vastuuhenkilöt selvität Tietopalveluiden kuukausilisenssin hintaan kuuluvista Kaupparekisterintiedot ja Vastuuhenkilöt ja nimenkirjoittajat -palvelutuotteilta tai voimassa olevalta kaupparekisteriotteelta.

Rahanpesulaissa on määritelty myös muiden kuin yhtiöiden tosiasialliset edunsaajat. Esimerkiksi Säätiölaissa (487/2015) tarkoitetun säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Tietopalveluiden Yrityshaussa voit valita yhtiömuodoksi säätiön ja hakea säätiörekisteriotteen (maksullinen tuote), josta näkee säätiön hallituksen jäsenet sellaisena kuin ne Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterissä ovat.

Kysy lisää PEP- ja pakotelistakyselystä tai lomakkeiden käytöstä asiakaspalvelustamme:

p. 0800 141 070
tietopalvelu(at)almatalent.fi

Voit tilata Tietopalvelut yrityksesi käyttöön täältä tai suoraan asiakaspalvelustamme.

Aiheeseen liittyvää