Mika Kamensky

Suomen alamäki kääntyy vain paremmalla strategisella johtamisella

23.11.2023 10:19

Suomen taloudellinen asema on huonontunut jo viisitoista vuotta tärkeimpiin kilpailijamaihimme verrattuna. Tällöin ei voi olla kysymys vain yksittäisistä epäonnistumisista, heikosta suhdanteesta tai huonosta onnesta.

Paradoksaalista on, että samaan aikaan olemme monissa kansainvälisissä tutkimuksissa sijoittuneet kärkipäähän: kilpailukyky, osaaminen, innovatiivisuus, korruption aste, tasa-arvo, onnellisuus ja niin edelleen.

Maineikas liikkeenjohdon guru Peter Drucker on pelkistänyt menestyksen kaavan äärimmilleen: ensiksi on tehtävä OIKEITA asioita, ja toiseksi on tehtävä oikeat asiat OIKEIN.

Fokus oikeisiin asioihin

  • On pystyttävä sopeutumaan ympäristöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin.
  • On pystyttävä muokkaamaan ympäristöä ja vaikuttamaan ympäristöön.
  • On pystyttävä valitsemaan oikeanlainen ympäristö.

Työskenneltyäni yli 50 vuotta satojen yritysten ja tuhansien liiketoiminta-alueiden ihmisten kanssa olen tullut siihen johtopäätökseen, että ne yritykset ja organisaatiot menestyvät, joilla on kilpailukykyinen ja ajan tasalla oleva strategia. Vastaavasti huonosti menestyvät yritykset ovat niitä, joiden strategia ei ole kunnossa.

Strategia ratkaisee pitemmällä aikavälillä menestyksen yritystasolla, yksilötasolla sekä koko yhteiskunnan, ”Oy Suomi Ab:n”, tasolla.

Richard P. Rumelt, yksi maailman arvostetuimmista strategiaguruista, on puolestaan tiivistänyt strategian ytimen kolmeen kohtaan: 1) inhorealistinen ja kunnianhimoinen diagnoosi, 2) diagnoosista johdetut strategiat ja 3) strategioiden pohjalta luodut konkreettiset ja johdonmukaiset toimenpiteet (Rumelt: Good Strategy, Bad Strategy 2011 ja The Crux, 2022).

Kirjani ”Strateginen johtaminen” (Kauppakaari 2000) jäsennys perustuu strategiamalliin, ns. ”yrityksen strateginen arkkitehtuuri”, jossa strategian ydin on täsmälleen sama kuin Rumeltilla: analyysit, strategiat ja toimenpiteet.

Muista uudistua

Vuosikymmenien kokemus strategiatyöstä on kuitenkin osoittanut, että hyväkin strategia jää toisinaan toteutumatta tai viimeistään uudistamatta riittävän ajoissa ja riittävän voimakkaasti.

Niinpä kirjan yhdeksänteen painokseen vuonna 2008 lisättiin lukuja johtamisesta, osaamisesta ja vuorovaikutuksesta verkostoineen. Tämä toinen strategiamalli, ns. ”menestyksen timantti”, vastaa filosofialtaan samaa strategista ajattelua, jota Procter & Gamblen päästrategit A.G. Lafley ja Roger Martin, käyttävät kirjassaan ”Playing to Win, How Strategy Really Works” (HBR 2013). Lafley oli Procter & Gamblen pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja Martin strateginen neuvonantaja. Roger Martin on myös nimetty suurimpien liikkeenjohdollisten ajattelijoiden Top 50 -listalle.

Procter & Gamblen strategiamallissa on viisi pääkohtaa:

  • Mikä on yrityksen kunnianhimoinen tarkoitus?
  • Missä pelissä olemme mukana?
  • Miten valittu peli voitetaan?
  • Mitkä kyvykkyydet voittamiseen tarvitaan?
  • Mitkä johtamistavat ja -järjestelmät tarvitaan?

Menestyksen timantti-strategiamalli, jonka pääviisteet ovat strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus, julkaistiin omana kirjanaan (Alma Talent 2015). Kirja laajentaa ja syventää Menestyksen timantti -mallin käyttöä erityisesti strategian toteuttamiseen ja uudistamiseen.

Ratkaisu löytyy käytännöstä ja päätöksistä

Kaikki strategiat toteutetaan viime kädessä operaatioilla eli työtä tekemällä. Tämän vuoksi strategia on jokaisen ihmisen asia, eikä vain esimerkiksi liikeyritysten ja yritysjohdon. On tärkeätä, että meillä on huippuosaajia mutta vielä osaamisen tasoa tärkeämpää on osaamisen levinneisyys.

Valitettavasti meillä on paljon ihmisiä ja organisaatioita, jotka eivät ole edes tiedostaneet strategisen johtamisen ja ajattelun merkitystä menestystekijänä. Tällöin resurssimme ja osaamisemme eivät kohdistu tarpeeksi oikeisiin asioihin ja olemme alisuoriutuja niin organisaatioiden, yksilöiden kuin koko Oy Suomi Ab:n tasolla.

Kaikilla osapuolilla on paljon potentiaalia strategisen osaamisen parantamisessa. Poliittisella johdollamme on kuitenkin erityisvastuu tiennäyttäjänä tarvittaviin strategisiin muutoksiin, jotta voisimme menestyä nykyistä paremmin.

Valitettavasti hallitusohjelmamme ja niiden toteutukset eivät ole pitkään aikaan sisältäneet niitä muutoksia, joita tarvitsemme säilyttääksemme asemamme parhaiden hyvinvointivaltioiden joukossa. Tarvitaan parannusta kaikissa osaamisen pääelementeissä: tiedoissa, taidoissa, näkemyksessä, halussa ja rohkeudessa. Kaikkein tärkeimpänä yhteen vetävänä tekijänä strategiassa, johtamisessa, osaamisessa ja vuorovaikutuksessa on koko yhteiskunnan kulttuuri. Ovatko arvomme, tavoitteemme ja strategiamme sellaisia, että voimme menestyä globaalissa kilpailutaloudessa?

Lisää Mika Kamenskyn ajatuksia voi lukea klassikkoteoksesta Strateginen johtaminen - Menestyksen timantti.

Kirjailija Mika Kamensky

Aiheeseen liittyvää