Katri Mannermaa

Työturvallisuus- ja työ­hy­vin­voin­ti­työ ovat osa strategista hen­ki­lös­tö­joh­ta­mis­ta

19.10.2022 13:23

Kaiken keskellä esihenkilö on se taho, joka osaltaan huolehtii työoloista ja työhyvinvoinnista. Työtehtävä on haastava, mutta siinä on mahdollista onnistua, sanoo työturvallisuusvaikuttaja Katri Mannermaa.

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin korostaminen ja kehittäminen ovat osa työpaikan tehokkuutta, laatua, imagoa, kustannussäästöä ja houkuttelevuutta. Tästä huolimatta suomalainen työpaikka ei kuitenkaan ole riittävän turvallinen, vaan joillakin toimialoilla työtapaturmien ja sairauspoissaolojen määrä on jopa kasvussa, vaikka tietoa on ja hyviä käytäntöjä hyödynnetään enemmän kuin koskaan.

– Onkin syytä haastaa työnantaja sekä HR- ja työturvallisuusasiantuntijat huomaamaan, onko oma organisaatio jäänyt mukavuusalueelle, Mannermaa sanoo.

Toisena haasteena Mannermaan mukaan on se, oivaltavatko työntekijät, miten suuri merkitys heidän tekemisellään on kokonaisuuden kannalta.

– Vasta kun työntekijä alkaa itse toimia aktiivisesti ja turvallisesti eli muuttuu objektista subjektiksi, positiivinen muutos voi alkaa.

Työpaikkatason tärkeintä yhteistoimintaa on Mannermaan mukaan esihenkilön ja työntekijän välitön vuorovaikutus, jota tukee tasa-arvoinen ja luottamuksellinen dialogi. Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat nimittäin muutakin kuin lain edellyttämän minimitason toteuttamista. Parhaimmillaan ne ovat tärkeä osa työpaikan henkilöstön kehittämistoimintaa ja lisäävät innostusta toimia turvallisesti työpaikalla.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus kattavat osa-alueita psykologiasta, työhygieniasta, turvallisuusjohtamisesta ja työterveydestä. Katri Mannermaa onkin tehnyt mittavan työn kootessaan yksiin kansiin asiat, jotka löytyvät sieltä täältä eri lähteistä.

–  Olen halunnut luoda käytännöllisen lähdeteoksen, joka sopii myös esihenkilöille ja työntekijöille, koska he luovat yhdessä työpaikalle työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kulttuuria ja hyviä käytäntöjä.

**

Katri Mannermaa on yksi Suomen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden vaikuttajista. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Mannermaa on koulutukseltaan työterveyshoitaja, terveydenhuollon opettaja (TtM), tietojohtamisen ja tietämyksenhallinnan asiantuntija (FT), henkilöstöpäällikkö, draamakasvatuksen ohjaaja sekä ryhmänohjaaja. Hän on myös hiljattain lisännyt osaamistaan työ- ja organisaatiopsykologiasta sekä työnohjauksesta. Hänen uusin kirjansa, Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin käsikirja, ilmestyy lokakuussa.

Kirjoittaja Katri Mannermaa

Aiheeseen liittyvää