35 uutta hakemusta suurten de­mon­straa­tio­hank­kei­den in­ves­toin­ti­tu­ki­ha­kuun

26.09.2023 07:24

Uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden vuoden 2023 tukihaku on päättynyt. Työ- ja elinkeinoministeriö sai tällä hakukierroksella määräaikaan mennessä 35 uutta investointitukihakemusta. Haku oli avoinna 25.4.–15.9.2023.

Valtion vuoden 2023 talousarviossa uuden energiateknologian suurille demonstraatiohankkeille on varattu yhteensä 200 miljoonaa euroa. Tästä vähintään 100 miljoonaa euroa on varattu vetyyn liittyviin uuden energiateknologian hankkeisiin. Nyt saapuneissa hakemuksissa tukea haetaan yli 750 miljoonaa euroa.

Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2035 tähtäävien kansallisten, ja vuoden 2030 EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Haun tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan sellaisia energiatukihankkeita, joiden investointikustannukset ovat yli 5 miljoonaa euroa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee tukipäätökset vuoden 2024 aikana. Nyt saapuneiden 35 hakemuksen lisäksi tuettavia hakemuksia valittaessa otetaan huomioon myös kolme aikaisemmin saapunutta hakemusta.

Uutuusarvon lisäksi ar­vioin­ti­kri­tee­re­jä ovat muun muassa energia- ja il­mas­to­vai­ku­tuk­set

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Energiatukimomentille varattu erillinen myöntövaltuus suurille uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille on ollut valtion talousarviossa vuodesta 2020 lähtien.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää