Apu­lai­soi­keus­asia­mies: Oppilaalla on oikeus saada erityisopetusta riippumatta jär­jes­tä­mis­pai­kas­ta tai opetusryhmästä

28.10.2022 13:20

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on antanut päätöksen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanteluun, jossa pyydettiin tutkimaan Opetushallituksen määräyksiä ja ohjeita perusopetuksen erityisestä tuesta. Apulaisoikeusasiamies ei pidä Opetushallituksen ohjeistusta kaikilta osin oikeana. 

Apulaisoikeusasiamies korosti, että riippumatta opetuksen järjestämispaikasta tai opetusryhmästä oppilaalla on oikeus saada perusopetuslain mukaista erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on todettu erityisopetuksen tarve. Erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta antaa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja. 

Oppimisen tuella ja siihen liittyen erityisopetuksella ja sen järjestämistavalla on keskeinen tehtävä lasten sivistyksellisten oikeuksien ja koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Oppimisen tuki osaltaan turvaa, että kaikkien lasten oikeus perusopetukseen toteutuu tosiasiallisesti. Oppimisen tuen sääntelyllä pannaan täytäntöön myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja vammaisyleissopimuksen velvoitteita.

Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies totesi epäselvyyksiä opettajien kelpoisuutta ja oppilaan tukea koskevien säännösten ja määräysten soveltamisessa. Apulaisoikeusasiamies käsitteli ratkaisussaan myös kysymystä oppiaineen yksilöllistämisen edellytyksistä ja sen suhteesta erityiseen tukeen.

Apulaisoikeusasiamies esittää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, tulisiko oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevia säännöksiä selventää. Lisäksi hän esittää Opetushallitukselle arvioitavaksi, tulisiko perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tarkentaa.

Apulaisoikeusasiamies pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Opetushallitusta ilmoittamaan 28.2.2023 mennessä toimenpiteistään asiassa. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu 3927/2021.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää