Apu­lai­soi­keus­asia­mies: Vakavia epäkohtia vanhusten saattohoidossa ja leikkauksen jälkeisessä hoidossa

02.12.2022 11:20

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on ratkaissut useita kanteluja liittyen vanhusten epäinhimilliseen kohteluun ja voimakkaiden rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen fyysisen kivun tai saattohoidon aikana taikka leikkauksen jälkeen. Apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, että kanteluissa toistuvat samat vakavat epäkohdat. 

Virheellisen menettelyn taustalla on usein se, ettei henkilökunta tiedä, miten tilanteissa tulisi menetellä. Kanteluiden perusteella apulaisoikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan, onko tällä hetkellä olemassa tarvittavaa tietoa rajoitustoimien käytön välttämisestä vanhusten hoidossa ja millä tavoin on huolehdittu siitä, että tieto on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä.

Saadun selvityksen perusteella erilaisia toimenpiteitä on tehty, mutta toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä.

Valvira arvioi ikääntyneiden asumisyksiköissä olevan melko vakiintuneet toimintatavat fyysisten rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Apulaisoikeusasiamiehen määräämillä tarkastuksilla tehdyt havainnot osoittavat kuitenkin, että vakiintuneetkin toimintakäytännöt voivat olla sekä lain, ihmisoikeussopimusten että ammattieettisten periaatteiden vastaisia.

Yhteinen havainto on se, että olemassa olevat toimintaohjeet keskittyvät rajoitustoimenpiteiden käyttöön. Sen sijaan rajoittamistilanteiden ennaltaehkäisyä koskevat selkeät ja yksinkertaiset ohjeet ja sen myötä osaaminen vielä enimmäkseen puuttuvat.

Apulaisoikeusasiamies pyytää kiirehtimään selkeiden valtakunnallisten ohjeistusten ja koulutusmateriaalien laatimista.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 3014/2022.

Lähde ja lisätietoja: eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää