Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Asiakkaan neuvonta ja asian huolellinen käsittely

31.10.2022 10:04

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kaakkois-Suomen TE-toimiston huomiota asioiden asianmukaiseen ja huolelliseen käsittelyyn sekä viranomaisen neuvontavelvollisuuden toteuttamiseen hallintolain mukaisesti.

Kantelijan työnhaku oli katkennut, eikä hän ollut saanut sitä uudelleen voimaan useista yhteydenottoyrityksistään huolimatta.

ELY-keskuksen mukaan kantelijalle olisi tullut hyvän hallinnon mukaisesti neuvoa, miten työnhaku saadaan voimaan sähköisessä asiointikanavassa tai varmistaa asian siirtyminen vastuuasiantuntijalle esimerkiksi muistilistaviennillä tai soittopyynnöllä. Pelkkä uuden asiantuntijan numeron toimittaminen tekstiviestitse voitiin katsoa riittämättömäksi neuvonnaksi tilanteessa, joka on liittynyt työnhaun voimassa oloon ja näin ollen myös työttömyysetuuteen. 

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan viranomaisen on kaikissa asian käsittelyvaiheissa oltava huolellinen hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon ja asian käsittelyn ja palvelun asianmukaisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallintolaissa säädetyt hyvän hallinnon perusteet ja hallinnon asianmukaisuus edellyttävät, että viranomaisen antaman neuvonnan on oltava oikeasisältöistä ja selkeää.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että TE-toimisto ei ollut neuvonut kantelijaa asioinnissa hallintolaissa säädetyn neuvontavelvollisuuden mukaisesti eikä kantelijan asiaa ollut käsitelty asianmukaisesti ja riittävän huolellisesti.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää