Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri kan­te­lu­rat­kai­sun pe­rus­te­le­mi­ses­ta

05.12.2022 10:37

Apulaisoikeuskansleri saattoi Poliisihallituksen virkamiesten tietoon käsityksensä siitä, että oikeuskanslerille annetuissa selvityksissä todettujen seikkojen selkeämpi esiintuominen jo kanteluratkaisussa olisi parantanut perustelujen informatiivisuutta. Nämä antoivat kanteluratkaisua selvemmin vastauksen siihen, miten Poliisihallitus oli arvioinut kantelijan esittämää arvostelua, ja mitkä saatujen selvitysten seikat Poliisihallitus oli omassa itsenäisessä arvioinnissaan katsonut olennaisiksi. 

Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että väkivallantekojen ja uhkausten riittävän keskitetyllä tutkinnalla voi olla merkitystä sen kannalta, tuleeko epäilty rikos selvitetyksi kokonaisvaltaisesti asian laadun edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi ihmiskaupparikokset voivat jäädä tunnistamatta ja selvittämättä, mikäli samaan uhriin kohdistetut yksittäiset väkivallanteot tutkitaan ainoastaan toisistaan erillisinä tapahtumina.

Asiassa ei ilmennyt Poliisihallituksen menetelleen lainvastaisesti. Apulaisoikeuskansleri saattoi kuitenkin sen tietoon käsityksensä tutkintojen keskittämisen merkityksestä ja perustelujen informatiivisuudesta.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää