Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri puutteellisesta työ­voi­ma­po­liit­ti­ses­ta lausunnosta

23.09.2022 09:20

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota huolellisuuteen työttömyysturva-asian käsittelyssä ja työvoimapoliittista lausuntoa annettaessa.

Kantelija oli ilmoittautunut palkkatukijakson jälkeen työttömäksi työnhakijaksi. Saadun selvityksen mukaan TE-toimisto ei ollut toimittanut tietoa palkkatukityöstä työttömyyskassalle antamassaan työvoimapoliittisessa lausunnossa. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen on oltava kaikissa asian käsittelyvaiheissa huolellinen hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon ja asian käsittelyn ja palvelun asianmukaisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti. TE-toimiston työttömyyskassalle antama lausunto oli ollut puutteellinen. Työttömyyskassan pyynnöstä TE-toimisto oli antanut tarkentavan lausunnon, ja työttömyyskassa oli vielä myöhemmin pyytänyt täsmennystä lausuntoon. Kantelijan työttömyysturva-asiaa ei ollut käsitelty TE-toimistossa riittävän huolellisesti.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää