Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Ter­vey­den­hoi­ta­jan menettelyä koskevan muistutuksen käsittely

13.03.2023 10:41

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Espoon kaupungin terveydenhoidon huomiota potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain noudattamiseen muistutusten käsittelyssä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen oli siirtänyt oikeuskanslerille osoitetun kantelun Espoon kaupungin käsiteltäväksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tarkoitettuna muistutuksena. Kantelussa oli kyse vastaanottokäynnin yhteydessä tapahtuneesta välikohtauksesta, joka liittyi kasvomaskin käyttämisestä kieltäytymiseen.

Espoon kaupungin muistutukseen antama vastauksesta ei ilmennyt, mitä tilanteessa oli muistutuksen kohteena olleen terveydenhoitajan mukaan tapahtunut, eikä kantelijan esittämiin väitteisiin ollut muutoinkaan otettu kantaa. Apulaisoikeuskansleri pyysi Espoon kaupungin terveydenhoitoa toimittamaan selvityksen siitä, mitä kantelun kohteena olleessa tilanteessa on tapahtunut, ja miten asiaa on käsitelty apulaisoikeuskanslerin sijaisen siirrettyä kantelun Espoon kaupungin käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei muistutukseen annettavan vastauksen sisällölle ole asetettu tarkkoja vaatimuksia potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tai tämän perusteluissa. Hänen mukaansa vastauksen sisällölliset vähimmäisvaatimukset eivät kuitenkaan täyty ainakaan silloin, jos vastauksesta ei ilmene edes sitä, katsooko toimintayksikkö muistutuksen kohteena olleen menettelyn olleen virheellistä vaiko ei.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää