Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Ym­pä­ris­tö­asioi­den koko­nais­kä­sit­te­ly­ajat

01.11.2022 07:06

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ympäristöasioiden käsittelyajat sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa että Vaasan hallinto-oikeudessa ovat olleet kohtuuttoman pitkiä. Joidenkin yksittäisten asioiden kokonaiskäsittelyajat ovat edelleen erittäin pitkiä, jopa viisi ja kuusi vuotta.

Apulaisoikeuskansleri piti pitkään jatkunutta tilannetta erittäin huolestuttavana perustuslaissa turvatun oikeusturvan sekä ympäristöperusoikeuden toteutumisen kannalta. 

Kaikkien asioiden keskimääräiset käsittelyajat olivat kuitenkin nyt saadun selvityksen mukaan alkaneet lyhentyä Vaasan hallinto-oikeudessa. Myös vesi- ja ympäristöasioissa oli saadun selvityksen mukaan odotettavissa suotuisaa kehitystä muun muassa saatujen lisäresurssien ja asioiden uudelleen organisoinnin myötä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa asioiden käsittelyyn ei ollut selvityksen mukaan saatu pysyviä lisäresursseja, mutta määräaikaisten virkojen lisääminen oli kääntänyt tilanteen paremmaksi. ELY-keskuksen tavoitteena oli myös lupakäsittelyn sujuvoittaminen. Käsittelyn sujuvoittaminen ja käsittelyaikojen lyhentäminen edellyttivät ELY-keskuksen selvityksessään esittämän arvion mukaan kuitenkin vielä lisäresursseja.

Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan käsittelyaikojen kehitys oli nyt oikeansuuntaista. Sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen että Vaasan hallinto-oikeuden tulisi apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan kuitenkin edelleen kehittää ja tehostaa omaa toimintaansa siten, että annetut lisäresurssit saadaan tehokkaasti hyödynnettyä ja asioiden kokonaiskäsittelyajat saataisiin selvästi lyhenemään.

Apulaisoikeuskansleri pyysi Varsinais-Suomen ELY-keskusta ja Vaasan hallinto-oikeutta toimittamaan päivitetyt tiedot lisäresurssien käytöstä ja kehittämistoimistaan sekä niiden vaikutuksesta ympäristöasioiden käsittelyaikoihin viimeistään 31.5.2023.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää