Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen asia­kir­ja­pyyn­töön vastaamisesta

14.03.2023 07:00

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Turun kaupungin rakennusvalvonnan huomiota julkisuuslain säännösten noudattamiseen. Rakennusvalvonta ei ollut käsitellyt kantelijan asiakirjapyyntöä julkisuuslaissa edellytetyin tavoin vaan oli jättänyt vastaamatta siihen.  

Rakennus- ja lupalautakunta totesi selvityksessään kantelijan tiedustelleen sellaisia tietoja, joista ei ollut olemassa asiakirjaa tai joita ei voitu pitää julkisuuslain mukaisena viranomaisen asiakirjana. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asiakirjojen antamisen kieltäytymisen syynä voi olla se, ettei viranomaisella ole pyydettyjä asiakirjoja. Pyydetty tieto voi myös olla asiakirjassa, joka ei ole viranomaisen arvion mukaan julkisuuslaissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja. Viranomainen ei kuitenkaan voi jättäytyä passiiviseksi asiakirjoja tai tietoja koskevan pyynnön saatuaan.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää