Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Käräjäoikeuden menettely edunvalvojan määräämisessä

28.03.2023 11:16

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota asianosaisen kuulemista koskevan sääntelyn noudattamiseen sekä velvollisuuteen ilmoittaa hakemusasiassa annettavassa päätöksessä asiaa ratkaistaessa sovelletut lainkohdat. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjätuomari oli määrännyt edunvalvojan sijaisen varaamatta edunvalvottavalle tilaisuutta tulla kuulluksi. Edunvalvottavan oikeudesta tulla kuulluksi ei voinut poiketa käräjäoikeuden päätöksessään mainitsemalla perusteella. Virhe oli lähtökohtaisesti merkittävä ottaen huomioon, että oikeus tulla kuulluksi on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksistä. Virhe tuli korjatuksi hovioikeuden palautettua asian uudelleen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Menettelyvirheen lisäksi käräjäoikeuden päätös oli puutteellinen, kun siinä ei ollut mainittu sovellettuja lainkohtia. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että lain edellyttämällä sovellettavien säännösten kirjaamisella on kiinteä yhteys päätöksen perusteluihin ja lopputulokseen, sillä se antaa asianosaisille ja ulkopuolisille mahdollisuuden varmistua tuomioistuimen tekemän oikeudellisen ratkaisun perustumisesta lakiin. Tällä on merkitystä myös tuomarin oman itsekontrollin kannalta, sillä hän tulee lähtökohtaisesti samalla arvioineeksi, vastaako hänen ajattelemansa ratkaisu sen perusteeksi ilmoittamaansa säännöstä.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää