Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Kunnan menettely osallistumis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien turvaamisessa

23.03.2023 07:04

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Paltamon kunnan huomiota velvollisuuteen turvata lainmukaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kuntalaisille.

Kunnan sivukirjaston sulkemisesta oli tiedotettu kuntalaisille vasta sen jo lopetettua toimintansa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan kunta ei ollut varannut asukkailleen lainmukaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sivukirjaston lakkauttamispäätöksen valmistelussa. Kunta ei ollut myöskään tiedottanut sivukirjaston lakkauttamista koskevasta suunnitelmastaan oikea-aikaisesti ja riittävän kattavasti siten, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet olisivat tulleet turvatuiksi.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää