Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Poliisin menettely esitutkinnassa

22.03.2023 07:01

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisarion huomiota esitutkintapäätösten riittävään perustelemiseen ja asiaa ratkaistaessa sovellettujen säännösten ilmoittamiseen esitutkintalaissa edellytetyllä tavalla. Hän saattoi lisäksi rikoskomisarion tietoon näkemyksensä kantelijan asiassa ennen esitutkinnan päättämistä suoritettujen tutkintatoimenpiteiden riittämättömyydestä.

Poliisi oli kuulustellut kantelijaa asianomistajana kahteen otteeseen. Rikoskomisario oli päättänyt esitutkinnan sillä perusteella, että rikosta ei ollut tehty. Päätös perustui seikkoihin, joista kantelija oli kertonut myöhemmin puhelimitse tutkijalle. Puhelinkeskustelujen ajankohdista tai sisällöistä ei ollut kirjauksia.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelijan uudelleen kuulusteleminen olisi ollut asiassa tarpeellista epäillyn rikoksen selvittämiseksi. Asiaa ei ollut selvitetty riittävästi ennen esitutkinnan päättämistä. 

Lisäksi rikoskomisarion asian tutkinnanjohtajana tekemä esitutkintapäätös oli puutteellisesti perusteltu. Päätöksessä ei ollut mainittu asiassa sovellettua säännöstä. Siitä jäi myös epäselväksi, millä tavoin poliisi oli saanut päätöksen perusteena olevan selvityksen ja miksi sitä oli pidetty kantelijan aiemmin kuulusteluissaan kertomaa luotettavampana.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää