Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Vastaajan tuomitseminen rikoksesta tekohetkellä säädettyä ankarampaan rangaistukseen

04.11.2022 07:06

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut ehdollisen vankeuden ohessa ankaramman yhdyskuntapalvelurangaistuksen kuin rikoksen tekohetkellä oli säädetty.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärää oli lainmuutoksella korotettu 90 tunnista 120 tuntiin. Käräjätuomari oli lainmuutoksen jälkeen tuominnut oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua 120 tuntia, vaikka rikokset oli tehty ennen lain voimaantuloa. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virhe oli luonteeltaan vakava. Yhdyskuntapalvelu on henkilökohtaista vapautta rajoittava rangaistus. Virhe oli tapahtunut tuomarin tehtävien ydinalueella, vaarantanut vastaajan oikeusturvaa ja ollut omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan.

Tapauksessa virheestä ei aiheutunut haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia. Virhe oli tullut korjatuksi, kun hovioikeus oli vastaajan valituksesta alentanut vastaajalle tuomitun yhdyskuntapalvelun määrän 90 tuntiin.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää