Arvio hy­vin­voin­tia­luei­den vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta ker­ta­kor­vauk­ses­ta on julkaistu

06.03.2023 10:21

Valtiovarainministeriö on julkaissut arvion hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta ja laskelman 150 miljoonan euron ennakkomaksun jakaumasta.

Arvio kertakorvauksesta perustuu vuoden 2023 päivitettyyn rahoituslaskelmaan, joka on laskettu Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2022 ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella. Laskelma sisältää päivitetyn arvion vuoden 2023 laskennallisesta rahoituksesta ja siirtymätasauksista sekä kertakorvausarvion ja kertakorvauksen ennakkomaksun aluekohtaisesti jaettuna.

Arvio kertakorvauksesta lasketaan siten, että hyvinvointialueelle vuonna 2023 myönnettyä valtion rahoitusta verrataan euromäärään, joka hyvinvointialueelle olisi myönnetty valtion rahoituksena, jos laskennassa olisi vuoden 2022 kuntien talousarviotietojen sijasta käytetty kuntien vuoden 2022 ennakollisia tilinpäätöstietoja. Kertakorvausarvio on näiden kahden laskelman välinen erotus. 

Ennakkomaksu maksetaan huhtikuussa

Arvioidusta kertakorvauksesta maksetaan 150 miljoonaa euroa ennakkomaksuna keväällä 2023. Summa kohdennetaan hyvinvointialueille valtiovarainministeriön laskemien hyvinvointialuekohtaisten kertakorvausarvioiden osoittamassa suhteessa. 

Ennakkomaksu maksetaan hyvinvointialueille huhtikuussa 2023.

Vuoden 2022 ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella laskettu kertakorvausarvio on Kainuun hyvinvointialueen osalta negatiivinen, joten sille ei makseta ennakkomaksua. Mahdollinen negatiivinen kertakorvaus vähennetään alueen rahoituksesta kokonaisuudessaan vasta tammikuussa 2024, kun lopullinen kertakorvauksen määrä lasketaan kuntien vahvistettujen tilinpäätöstietojen pohjalta. 

Rahoitus tarkistetaan kuntien vuoden 2022 lopullisten ti­lin­pää­tös­tie­to­jen perusteella

Hyvinvointialuekohtaisen kertakorvauksen määrä tarkentuu vielä vuoden 2023 aikana. Lopullisessa laskelmassa otetaan huomioon keväällä 2023 maksettu ennakkomaksu ja mahdollinen alueelle vuoden 2023 aikana annettu lisärahoitus. Lopullinen kertakorvaus maksetaan tammikuussa 2024. 

Hy­vin­voin­tia­luei­den rahoituslain muutoksia voimaan 10.3.2023

Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset, jotka koskevat hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavan kertakorvauksen kirjaamista vuodelle 2023 sekä kertakorvauksen ennakkomaksua keväällä 2023. Lisäksi siirtymätasausta muutetaan siten, että siirtymäkauden enimmäismuutosta rajataan -50 euroon asukasta kohden laskettuna. Eduskunta hyväksyi muutokset hallituksen esitysten (HE 309/2022 vp ja HE 326/2022 vp) mukaisina.

Eduskunta on myös hyväksynyt yliopistosairaalalisää koskevat rahoituslain muutokset, jotka on tarkoitus vahvistaa myöhemmin erikseen. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.1.2024.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää