Arvokkaita tietoaineistoja koskevan asetuksen täy­tän­töön­pa­noon asetettiin kaksi työryhmää

15.03.2023 08:07

Työryhmien toiminta liittyy Euroopan komission joulukuussa 2022 antaman arvokkaiden tietoaineistojen täytäntöönpanoasetuksen toimeenpanoon. Asetus on annettu avoimen datan direktiivin nojalla, ja sen tarkoituksena on edistää julkisen hallinnon tietoaineistojen uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä.

Arvokkaiden tietoaineistojen täytäntöönpanoasetuksessa määritellään, mitä arvokkaat tietoaineistot (High Value Datasets) ovat, annetaan tarkempia teknisiä määrittelyjä niiden saatavuudesta sekä tarkennetaan sääntelyä.

Asetus on velvoittava ja suoraan sovellettava kaikille EU:n jäsenmaille. Sen tehokas täytäntöönpano edellyttää kuitenkin sen kanssa ristiriidassa tai päällekkäin olevan kansallisen sääntelyn kumoamista tai muuttamista. 

Valmisteleva ja koordinoiva työryhmä

Sujuvan täytäntöönpanon varmistamiseksi valtiovarainministeriö on asettanut lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän 3.2.2023. Työryhmän tavoitteena on selvittää täytäntöönpanosääntelyn edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, valmistella nämä muutokset ja koordinoida niiden valmistelua eri hallinnonaloilla. Työryhmä koostuu eri ministeriöiden edustajista.

Lisäksi valtiovarainministeriö on asettanut 13.3.2023 sääntelyn täytäntöönpanoa koordinoivan työryhmän. Työryhmän keskeisenä tavoitteena on koordinoida ja tukea täytäntöönpanosääntelyn edellyttämiä toimenpiteitä julkisessa hallinnossa. Työryhmä koostuu asetuksen koskemien tietoaineistojen kannalta keskeisten virastojen edustajista.

Asetuksen täytäntöönpanossa tullaan kuulemaan kuntien ja tarvittaessa myös hyvinvointialueiden edustajia ja asiantuntijoita silloin, kun se on täytäntöönpanon kannalta tarkoituksenmukaista. Eri osapuolia ja sidosryhmiä kuullaan myös säädösvalmistelun yhteydessä.

Täytäntöönpano tulee olla tehtynä 9.6.2024 mennessä.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää