Asetukset kunnan peruspalvelujen val­tio­no­suu­des­ta ja hy­vin­voin­tia­luei­den rahoituksesta lausunnoille

14.11.2022 16:27

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla annettavista valtioneuvoston asetuksista. Lausuntoaika on 14.11.–2.12.2022.

Asetuksessa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetään tarkemmin

 • kunnan laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnoista vuodelle 2023
 • syrjäisyysluvun määräytymisperusteista
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteista
 • kuntien peruspalvelujen hintaindeksistä
 • verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista
 • kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittamisesta sekä
 • siirtolaskelmissa huomioon otettavista verotuloista.

Asetuksessa hyvinvointialueiden rahoituksesta säädetään tarkemmin 

 • hyvinvointialueiden hintaindeksin laskennasta
 • rahoituksen määräytymistekijöiden perushinnoista vuodelle 2023
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen indikaattoreista, niiden painokertoimista sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista sekä
 • pelastustoimen rahoituksen riskiruutujen riskitason laskennasta sekä riskikertoimen tekijöistä ja niiden painokertoimista. 

Kuntien takautuvia palk­ka­har­mo­ni­saa­tio­kus­tan­nuk­sia koskeva sääntely

Asetusluonnoksiin sisältyvät myös säännökset, joiden perusteella kuntien tilinpäätöksiin sisältyvät, takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset otetaaan huomioon, kun kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmia tarkistetaan vuonna 2023. 

Tarkoituksena on, että laskelmissa otetaan huomioon kunnan vuosille 2021 ja 2022 kuluiksi kirjaamat takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset siten, että siirtyvä palkkakustannus vastaa yhden vuoden suoriteperusteisia palkkakustannuksia. Tällöin takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset eivät aiheuta kertaluonteisia piikkejä tarkasteltaviin kunnan palkkakustannuksiin tai vääristä kunnilta hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia. 

Kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava viimeistään 30. kesäkuuta 2023 valtiovarainministeriölle tiedot takautuvista palkkaharmonisaation kustannuksista ja niiden kirjausten perusteista sekä tuomioistuimen päätöksestä tai sitovasta sopimuksesta, johon takautuvien kustannusten maksaminen perustuu.

Lausuntokierros

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.12.2022 Lausuntopalvelussa.

Asetukset on tarkoitus antaa vuoden 2022 lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesitykseen liittyvät, kuntien ja hyvinvointialueiden uusia ja laajenevia tehtäviä koskevat esitykset. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2023.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää