Ase­tus­luon­nok­set il­mas­to­pa­nee­lis­ta ja saamelaisesta il­mas­to­neu­vos­tos­ta lausun­to­kier­rok­sel­le

31.10.2022 10:03

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle kaksi ilmastolain nojalla annettavaa valtioneuvoston asetusta. Asetusluonnokset koskevat Suomen ilmastopaneelia sekä saamelaista ilmastoneuvostoa. Asetuksilla on tarkoitus täsmentää ilmastolain sääntelyä. Lausuntoaika päättyy 9.12.2022.

Suomen ilmastopaneeli aloitti toimintansa vuonna 2011 ja siitä säädettiin ensimmäistä kertaa lain tasolla vuoden 2015 ilmastolaissa. Heinäkuussa 2022 voimaan tulleen uuden ilmastolain (423/2022) mukaan ilmastopaneeli on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa sekä tunnistaa tietotarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta ilmastopolitiikan suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten.

Ilmastolaissa ei säädetä yksityiskohtaisesti esimerkiksi ilmastopaneelin kokoonpanosta tai jäsenten valinnasta tai heidän toimikausistaan, joten sääntelyn täydentäminen valtioneuvoston asetuksella on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Monet ilmastopaneeliin liittyvät toimintatavat ovat nykyisellään käytännön varassa. 

Uudessa ilmastolaissa säädetään myös saamelaisesta ilmastoneuvostosta, joka on riippumaton asiantuntijaelin. Ilmastolain mukaan valtioneuvosto asettaa määräajaksi saamelaisen ilmastoneuvoston ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistelun tueksi. Saamelaisessa ilmastoneuvostossa tulee olla edustettuna saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita ja edustus keskeisiltä tieteenaloilta. Ilmastolaissa ei säädetä yksityiskohtaisesti esimerkiksi ilmastoneuvoston tehtävistä, toimikaudesta tai kokoonpanosta. Näin ollen sääntelyn täydentäminen valtioneuvoston asetuksella olisi tarkoituksenmukaista. 

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää